Tag Archives: agate

[PR] ‘พีไอเอ็ม’ ผ่าเทรนด์ทักษะยุค Disruptive Technology เดินหน้าต่อยอดปั้นเด็ก “Ready to Work”

บรรยากาศความสำเร็จของเหล่าบัณฑิตในพิธีประสาทปริญญาบัตรของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา คือหนึ่งในเครื่องยืนยันความสำเร็จตลอดระยะเวลา 11 ปี ในการเดินหน้าผลิตบัณฑิตให้มีทักษะพร้อมทำงานทันที หรือ Ready to work การผลิตบัณฑิตให้มีทักษะดังกล่าวได้ มาจากการมองเห็นบริบทความเปลี่ยนแปลงของสังคม และปรับแผนการผลิตบัณฑิตให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงความเปลี่ยนแปลงในยุค “Disruptive Technology”

Read More »

[PR] Young Webmaster Camp ครั้งที่ 15 เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ เจาะลึกโลกดิจิทัล สร้างพลังขับเคลื่อนประเทศสู่โลกอนาคต

Young Webmaster Camp (YWC) ค่ายการเรียนรู้เจาะลึกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์และวงการดิจิทัล ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ได้มีส่วนร่วมติดอาวุธองค์ความรู้สร้างเยาวชนคุณภาพไปแล้วกว่า 1,000 คนสำหรับ โครงการ Young Webmaster Camp ครั้งที่ 15 ในปีนี้ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Digital Innovationขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โลกอนาคต”

Read More »