CDIC 2023

[PR] Young Webmaster Camp ครั้งที่ 15 เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ เจาะลึกโลกดิจิทัล สร้างพลังขับเคลื่อนประเทศสู่โลกอนาคต

Young Webmaster Camp (YWC) ค่ายการเรียนรู้เจาะลึกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์และวงการดิจิทัล ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ได้มีส่วนร่วมติดอาวุธองค์ความรู้สร้างเยาวชนคุณภาพไปแล้วกว่า 1,000 คนสำหรับ โครงการ Young Webmaster Camp ครั้งที่ 15 ในปีนี้ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็มจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Digital Innovationขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โลกอนาคต

สำหรับแนวคิดการจัดงานในปีนี้นายวโรรส โรจนะ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน “ดิจิทัล” ได้เข้ามามีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนมีส่วนสร้างความเติบโตให้กับประเทศ แต่ดิจิทัลก็ยังคงมีข้อบกพร่องหรือปัญหาให้ต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ และกลุ่มคนที่มองเห็นปัญหาในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่” ที่นอกจากจะมองเห็นปัญหาแล้วยังสามารถบอกได้ว่ามีอะไรที่สามารถพัฒนาได้

ธีม Digital Innovation จะเป็นการกระตุ้นให้น้องๆ ได้คิดว่า การที่คุณเป็นผู้ใช้ดิจิทัลจะสามารถนำความเชี่ยวชาญเหล่านั้นไปปรับใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ได้อย่างไร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โลกอนาคต  นายวโรรสอธิบาย

ในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 1,000 คน โดยคัดเลือกให้เหลือเพียง 80 คน มาร่วมระดมสมองคิดค้นพัฒนาต่อยอดงานด้านดิจิทัลในอนาคต พร้อมเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาวิชาได้แก่ 1.Web Content  เรียนรู้วิธีการดึงดูดคนให้เข้าเว็บไซต์ด้วยวิธีการนำเสนอข้อมูลผ่านวิธีที่น่าสนใจ 2.Web Design เรียนรู้การนำจินตนาการ ผสานความคิดสร้างสรรค์ สร้างเว็บไซต์ให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ3.Web Marketing เรียนรู้การกำหนดทิศทางการตลาดออนไลน์ที่สำคัญของเว็บไซต์ด้วยช่องทางและมุมมองใหม่ๆ   4.Web Programming เรียนรู้การสร้างกลไกการทำงานและผลักดันเว็บไซต์ให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยสุดยอดทักษะด้านโปรแกรม   นอกจากเยาวชนจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว สิ่งสำคัญที่ได้เห็นทุกปีคือการที่เยาวชนมีโอกาสได้ฝึกการทำงานและใช้ชีวิตร่วมกัน แลกเปลี่ยนปัญหาที่พบเจอ ก่อนจะเกิดเป็นเว็บไซต์จริงๆ ขึ้นมา

ด้านนายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น   ในประเทศไทย กล่าวว่าดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตตลอดจนการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ ให้พร้อมก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต  ซีพี ออลล์  ในฐานะภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญด้านการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชน จึงได้เข้าสนับสนุนโครงการ Young Webmaster Camp ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งในแต่ละปีทางซีพี ออลล์จะมีรางวัลพิเศษมอบให้กับผลงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงใช้ได้จริง    หากน้องๆ กลุ่มไหนมีผลงานที่น่าสนใจ ก็จะมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการผลิตชิ้นงานที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต 

การเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน Young Webmaster Camp ครั้งที่ 15 นี้ ซีพี ออลล์ มุ่งหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งเนื้อหา วิธีการใช้งานและจริยธรรมในการทำงาน พร้อมเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงวิทยากรชื่อดังในวงการไอทีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ให้วงการไอทีบ้านเราก้าวขึ้นสู่การเป็นเว็บมาสเตอร์มืออาชีพระดับโลก นายบัญญัติกล่าว

น้องหมิวนางสาวธนียา ตันติสาธิต นักศึกษาชั้นปีที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้เข้าอบรมในสาขา Web Marketing กล่าวว่าได้ยินชื่อของ YWC มานาน และคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อเสริมความรู้ในด้านที่ตัวเองสนใจและได้เรียนรู้เพิ่มเติมในสาขาอื่นๆ อีกด้วย 

ส่วนตัวสนใจในเรื่อง Marketing แต่ด้วยสาขาที่เรียนเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ดังนั้นจึงต้องขวนขวายนำความรู้จากกิจกรรมอื่นๆ โครงการนี้จึงเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มความรู้ในด้าน Marketing  ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ได้เรียนรู้แนวคิดการสร้างเว็บไซต์ผ่านทั้ง 4 สาขาวิชา ได้เพื่อนใหม่ ได้มุมมองมาต่อยอดการพัฒนาเพจรีวิวอาหารของตัวเอง คือ HIWSUS Food Page ซึ่งตอนนี้มีคนติดตามประมาณ 68,000 คน โดยจะนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาเพจให้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้น น้องหมิวกล่าวด้วยความภูมิใจ

ด้านน้องแจ็คกี้นายกองภณ จรัญวัฒนากิจ นักศึกษาชั้นปีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาซอฟต์แวร์และความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในผู้เข้าอบรมในสาขา Web Programming บอกเล่าถึงเหตุผลของการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่า พี่ๆ เพื่อนๆ ที่รู้จักและเคยเข้าร่วมโครงการในปีก่อนๆ แนะนำให้มาสมัคร เพราะช่วยให้เรารู้จักเพื่อนในสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้นอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมุมมองของสาขาต่างๆ อีกด้วย

ปัจจุบันในยุคของดิจิทัลสาขา Programming เป็นที่ต้องการอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ที่ทำให้Produce ออกมาสำเร็จรูปสมบูรณ์ และการได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะและความรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  น้องแจ็คกี้เสริม

### 


About TechTalkThai PR 2

Check Also

DGA เปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในบทบาท Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน [Press Release]

DGA อัพเดทความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของไทย มุ่งเป้ายกระดับงานบริการ ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล พร้อมขยายบริการรัฐบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย สามารถรับบริการภาครัฐได้ แฮบปี้ คนไทยตื่นตัวการใช้บริการรัฐผ่านแอปพลิเคชัน และใช้บริการดิจิทัลภาครัฐทุกบริการรวมกว่า 4 ร้อยล้านครั้ง โดยไม่รวมบริการโครงสร้างพื้นฐาน DG …

ไฟร์วอลล์หมดยุคแล้ว? อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ในศตวรรษนี้แน่นอน [Guest Post]

โดยซิดดาร์ท เดชปันเด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีภาคสนามประจำเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ผมมีโอกาสได้บรรยายเรื่อง SASE (Secured Access Service Edge  หรือ สถาปัตยกรรมการใช้งานระบบคลาวด์ อย่างมั่นคงปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น) ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ กว่า …