Tag Archives: Acacia Communications

ไม่ยอม! Acacia Communications ขอยุติข้อตกลงเข้าซื้อกิจการจาก Cisco

Acacia Communications ขอยุติข้อเสนอในการเข้าซื้อกิจการของตนมูลค่า 2,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่ Cisco เสนอมาตั้งแต่กลางปี 2019 

Read More »