Tag Archives: 3M

[Guest Post] ผลสำรวจทั่วโลกจาก 3เอ็ม พบกระแสวิทยาศาสตร์กำลังมาแรงในเอเชียแปซิฟิกแต่ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมาก

ความหวังคือนิยามของความรู้สึกที่ผู้คนมีต่อวิทยาศาสตร์ ผู้คนต่างไว้วางใจในวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยฟื้นฟูและทำให้ชีวิตของพวกเขากลับมาเป็นปกติ โดยผู้ตอบแบบสอบถามในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถึง 91% กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ทำให้พวกเขามีความหวังต่ออนาคต วิทยาศาสตร์มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในเอเชียแปซิฟิก โดย 91% กล่าวว่าพวกเขามีความเชื่อมั่นต่อวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน และ 73% กล่าวว่าพวกเขาจะปกป้องวิทยาศาสตร์เมื่อมีใครสงสัยและตั้งคำถาม ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไม่ได้ถูกบดบังจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 82% กล่าวว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้พวกเขาใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 5% อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้อาจคงคงอยู่ไม่นาน เนื่องจากผู้คนถึง 29% ในเอเชียแปซิฟิกที่ไม่แน่ใจหรือไม่เชื่อว่าการชื่นชมต่อวิทยาศาสตร์จะดำเนินต่อไป แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก แต่ความไว้วางใจและความชื่นชมต่อวิทยาศาสตร์นับเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้การกับให้ข้อมูลที่ผิดพลาดอันเกิดขึ้นจากไวรัสโควิด-19 ความร่วมมือกันคือหนทางสู่การก้าวไปข้างหน้า โดยคนส่วนใหญ่มองว่าวิทยาศาสตร์นั้นมีความสำคัญต่อการกำหนดรูปแบบ สร้างความแข็งแกร่ง และพัฒนาในระดับภูมิภาค

Read More »