Tag Archives: 2d nand

3D NAND เตรียมเป็นเทคโนโลยีหลักสำหรับ SSD ในปี 2017 และราคา NAND จะแพงขึ้นเรื่อยๆ

TrendForce ได้ออกมาทำนายถึงอนาคตของตลาด NAND ในปี 2017 ซึ่งมีประเด็นต่างๆ ที่เหล่าผู้ดูแลระบบและผู้ที่อยู่ในวงการ IT ต้องให้ความสนใจ ดังนี้

Read More »