Tag Archives: 124comm

[PR] ฮิตาชิ แต่งตั้ง นายโยชิโตะ โคดามะ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพฯ 12 มีนาคม 2561 — บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (ตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์: 6501, “Hitachi”) ประกาศแต่งตั้ง นายโยชิโตะ โคดามะ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด โดยดูแลรับผิดชอบการเติบโตของกิจการ และการขยายธุรกิจด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิในประเทศไทย นายโคดามะ จะดำรงตำแหน่งต่อจากนายยาสุโอะ มิซึทานิ ซึ่งจะเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจทั่วโลก ภายใต้กลุ่มงานขายและการตลาดลูกค้าองค์กรของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด โดยตำแหน่งใหม่ของนายโคดามะ และนายมิซึทานิ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 

Read More »

[PR] ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง ได้รับเลือกให้เป็นผู้ออกแบบการให้บริการ ‘เมืองอัจฉริยะ’ สำหรับโครงการ One Bangkok อสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 8 มีนาคม 2561 – บริษัท ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501) และเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นส์และบริการด้านการให้คำปรึกษาชั้นนำ ได้รับเลือกจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และกลุ่มบริษัท ทีซีซี ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบการให้บริการ ‘เมืองอัจฉริยะ’ สำหรับโครงการ One Bangkok ซึ่งเป็นพื้นที่บูรณาการอย่างเต็มรูปแบบและมีการวางรูปแบบการก่อสร้างโดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการเป็นหลัก พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตในรูปแบบเมืองอัจฉริยะ

Read More »