[PR] ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง ได้รับเลือกให้เป็นผู้ออกแบบการให้บริการ ‘เมืองอัจฉริยะ’ สำหรับโครงการ One Bangkok อสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 8 มีนาคม 2561 – บริษัท ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501) และเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นส์และบริการด้านการให้คำปรึกษาชั้นนำ ได้รับเลือกจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และกลุ่มบริษัท ทีซีซี ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบการให้บริการ ‘เมืองอัจฉริยะ’ สำหรับโครงการ One Bangkok ซึ่งเป็นพื้นที่บูรณาการอย่างเต็มรูปแบบและมีการวางรูปแบบการก่อสร้างโดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการเป็นหลัก พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตในรูปแบบเมืองอัจฉริยะ

นายแอนดรูว์ แฮมิลตัน Global Client Partner ของฮิตาชิ คอนซัลติ้ง และหัวหน้าด้านธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิในเอเชีย

โครงการ One Bangkok อยู่ในขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม และตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยอาคาร 9 หลัง โดยคาดว่าจะมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 1.8 ล้าน ตารางเมตร ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่แต่ผู้พัฒนาโครงการก็มีความประสงค์ที่จะผนวกการให้บริการอัจฉริยะ เช่น ในด้านพลังงาน ประปา โทรคมนาคม งานซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ การวิเคราะห์ภาพวีดีโอ ความปลอดภัย การจราจร และการจอดรถ เนื่องจากโครงการเป็นแบบมิกซ์ยูสที่ผสมผสานพื้นที่สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม คอนโดมิเนียม และพื้นที่สันทนาการและวัฒนธรรม ไว้ด้วยกันจึงมีความซับซ้อนในการดำเนินงาน ดังนั้นการบริหารพื้นที่และการให้บริการอัจฉริยะผ่านแพลตฟอร์ม IoT และศูนย์กลางสั่งการที่มีเซ็นเซอร์และความสามารถด้านการวิเคราะห์ที่ติดตั้งเอาไว้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับและพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง จึงช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยมากขึ้น

โครงการ One Bangkok มีกำหนดการให้บริการในปี พ.ศ. 2564 โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการกว่า 60,000 คน ทั้งในการพักอาศัยและทำงานในโครงการ นอกจากนี้ One Bangkok ยังจะเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับโครงการที่มีอยู่แล้วและโครงการใหม่ โดยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หวังว่าจะสามารถนำการให้บริการอัจฉริยะเหล่านี้ไปปรับใช้ในโครงการอื่นๆ ในพอร์ทฟอลิโอระดับโลกของตน 

ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง จะดำเนินงานดูแลโครงการนี้ ด้วยประสบการณ์อันกว้างขวางทั้งด้านกลยุทธ์และการวางแผนไอทีและโครงสร้างพื้นฐานของ ‘เมืองอัจฉริยะ’ ตัวอย่างเช่น ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง ได้เสนอกรอบการออกแบบบริการอัจฉริยะในระดับสูง และแนวคิดด้านเทคนิค รวมทั้งนำเสนอกรอบการทำงาน Smart City Sensor Grid และแพลทฟอร์ม Smart City ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมต่อ บูรณาการ ตรวจสอบ และจัดการระบบโดยรวมแบบเบ็ดเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการ One Bangkok ทั้งหมด รวมถึงเซ็นเซอร์ทุกตัว ทั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ภาพ เสียง และคุณภาพอากาศ และงานซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์สำหรับระบบการก่อสร้าง โดยแพลทฟอร์มนี้มีศักยภาพในการสนับสนุนการบริการเมืองอัจฉริยะที่หลากหลายและครอบคลุมทุกระบบ เช่น ระบบพลังงาน และระบบน้ำ เป็นต้น ทำให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพสูง น่าเชื่อถือ และวางใจได้ในคุณภาพการให้บริการ โดย ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง มีแผนที่จะใช้ทรัพยากรของบริษัทในกลุ่มฮิตาชิให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่โครงการ One Bangkok

“การหลอมรวมของระบบบริการแบบคลาวด์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) จะช่วยผลักดันนวัตกรรมเพื่อสังคมในโครงการ One Bangkok ที่มีส่วนพัฒนาชีวิตผู้คนและสนับสนุนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม” แอนดรูว์ แฮมิลตัน Global Client Partner ของฮิตาชิ คอนซัลติ้ง และหัวหน้าด้านธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิในเอเชีย กล่าว

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการที่ช่วยสานต่อเจตนารมณ์ของฮิตาชิด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งต้องการใช้เทคโนโลยีในการทำให้โลกดียิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันก็เติมเต็มวิสัยทัศน์ของโครงการ One Bangkok ในการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบประสิทธิภาพในการดำเนินงานและด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้อยู่อาศัย พนักงาน และผู้มาใช้บริการ” แอนดรูว์กล่าวเสริม

แอนโธนี อรันเดล ผู้อำนวยการด้านเมืองอัจฉริยะและความยั่งยืนของโครงการ One Bangkok กล่าวว่า “บริการเมืองอัจฉริยะและความยั่งยืน เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 อันเป็นนโยบายอุตสาหกรรมของรัฐบาลที่มุ่งจะพลิกโฉมเศรษฐกิจไทย เราเลือก ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง จากความชำนาญของบริษัทในด้านไอที ระบบปฏิบัติงานเพื่อบริหารสิ่งอำนวยความสะดวก และอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ เรากำลังร่วมมือกันเพื่อสร้างการพัฒนาเมืองแบบยั่งยืนและเต็มไปด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างของประสบการณ์ในการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ของคนเมือง”

โครงการ One Bangkok เป็นหนึ่งในหัวข้อหารือในการประชุม Hitachi Social Innovation 2018 Bangkok ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมแอทธินี กรุงเทพฯ โดยการประชุมที่บริษัท ฮิตาชิ และ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย เป็นผู้จัดนี้สนับสนุนแนวทาง Thailand 4.0 ของรัฐบาลไทย ในการสร้างสังคมอัจฉริยะและยั่งยืนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยและประชาชน และยังเป็นโอกาสในการแนะนำเทคโนโลยีของนวัตกรรมเพื่อสังคมและโซลูชั่นส์เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมทั้งอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT)

###

เกี่ยวกับบริษัท ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง 

ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านโซลูชั่นส์ระดับโลกของ บริษัท ฮิตาชิ ซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลกในด้านโซลูชั่นส์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร และยังเป็นผู้บุกเบิก Internet of Things ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง เป็นผู้บูรณาการธุรกิจสำหรับยุค IoT และเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิตอล ด้วยความรู้เฉพาะทางที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน เราและลูกค้าได้ร่วมมือกัน เพื่อช่วยให้พวกเขาก้าวหน้าทางนวัตกรรมได้เร็วขึ้น ขยายความมีประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น และทำให้มูลค่าของธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและทางสังคมที่สามารถวัดได้เป็นไปได้จริง ในฐานะที่เป็นบริษัทโซลูชั่นส์ที่เน้นการให้คำปรึกษา เราสามารถช่วยให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากที่สุด เพราะข้อมูลคือทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนความแตกต่างที่ได้เปรียบ ความภักดีของลูกค้า และการเติบโต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่  www.HitachiConsulting.com.

เกี่ยวกับบริษัท ฮิตาชิ

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ถ่ายทอดนวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม รายรับตามบัญชีงบประมาณของบริษัทเมื่อปีงบ 2559 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560) คิดเป็นจำนวน 9,162.2 พันล้านเยน (81.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ) กลุ่มฮิตาชิเป็นผู้นำระดับโลกในด้านธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และมีพนักงานประมาณ 304,000 คนทั่วโลก ฮิตาชินำเสนอโซลูชั่นส์ให้แก่ลูกค้าผ่านการสร้างสรรค์เชิงร่วมมือในหลายแขนง ทั้งด้านพลังงาน อุตสาหกรรม ระบบน้ำ การพัฒนาเมือง การเงิน รัฐบาล สาธารณะ และการดูแลสุขภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮิตาชิ สามารถเข้าไปที่ http://www.hitachi.com

เกี่ยวกับโครงการ One Bangkok

โครงการ One Bangkok เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นพื้นที่บูรณาการเต็มรูปแบบที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ณ หัวมุมถนนวิทยุกับพระราม 4 ติดกับสวนลุมพินี โครงการมาพร้อมกับการเข้าถึงผ่านระบบรถไฟใต้ดินของเมืองโดยตรง โครงการนี้เริ่มจากแผนผังที่ครบถ้วนและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในด้านการออกแบบ คุณภาพ การเชื่อมต่อ และความยั่งยืน พื้นที่แห่งนี้จะเป็นที่ตั้งบริษัทที่โดดเด่นที่สุดในเมือง เป็นจุดหมายปลายทางแห่งไลฟ์สไตล์ที่รวมแหล่งการค้าทั้งใหม่และที่มีอยู่ โรงแรม ประสบการณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  รวมไปถึงที่พักอาศัยที่มีความหรูหราเข้าไว้ด้วยกัน โดยเกือบครึ่งของพื้นที่ได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่สาธารณะ โครงการ One Bangkok สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นศูนย์รวมทุกอย่าง ซึ่งจุดประกายให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้คนในพื้นที่เมือง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่ http://onebangkok.com.


About TechTalkThai PR 2

Check Also

ซิสโก้เผยโฉมนวัตกรรม AI พร้อมประกาศความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ที่งาน Cisco Live Amsterdam [PR]

โซลูชั่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย การทำงานร่วมกัน และการตรวจสอบ ตอกย้ำความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของซิสโก้ในการพัฒนานวัตกรรม AI

ถึงเวลาต้องจริงจังกับการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศแล้วหรือยัง [PR]

การรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศยังคงเป็นข้อกังวลหลักในการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ระบุว่า องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยถูกโจมตีเกือบ 1,800 ครั้ง ในช่วง 10 เดือนแรกของปีที่แล้ว โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่ภาคการศึกษาและภาครัฐ  และเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เหยื่อรายล่าสุด คือ …