Breaking News

Tag Archives: 10th gen intel core

เลือก Notebook สำหรับทำงานอย่างไร ในยุคที่ 10th Gen Intel Core กำลังเริ่มวางจำหน่าย

บทความนี้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะบรรเทาความสับสนในการเลือกซื้อ Notebook รุ่นสำหรับใช้ในออฟฟิศลง เพื่อให้สามารถเลือกซื้อ Notebook ที่มี CPU ซึ่งเหมาะสมต่อความต้องการในการใช้งานลงไปได้ครับ

Read More »