CDIC 2023

อยากขึ้น Cloud แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร G-Able มี Framework ช่วยคุณได้

องค์กรของคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่? อยากขึ้น Cloud แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี, มีเครื่องมือเยอะมากแต่เลือกใช้ไม่ถูก, ต้องวาง Framework อย่างไรถึงจะเหมาะกับแอปพลิเคชันที่จะพัฒนา หรือเริ่มใช้ Cloud ไปแล้วแต่กลับไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสูง … ทุกปัญหาเหล่านี้ G-Able ช่วยคุณได้

“G-Able พร้อมพาทุกองค์กรขึ้น Cloud สร้าง Cloud Foundation ให้แข็งแกร่ง พร้อมใช้งานระบบ Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต มาร่วมสร้าง Cloud Journey ไปด้วยกันกับพาร์ทเนอร์ที่เชื่อถือได้”

โลกเข้าสู่ยุค Cloud First คุณพร้อมแล้วหรือยัง?

องค์กรทั่วโลกต่างเดินหน้าพลิกโฉมธุรกิจของตนด้วยการทำ Cloud Transformation ด้วยคุณสมบัติการขยายระบบได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายกว่า แอปพลิเคชันทั้งหลายจึงเริ่มถูกพัฒนาให้ใช้งานบน Cloud หรือที่เรียกว่า Cloud-native Applications มากขึ้น ก่อให้เกิดการวางกลยุทธ์ดิจิทัลแบบ Cloud First

อย่างไรก็ตาม ยังมีองค์กรอีกมากที่อยากหันไปใช้ระบบ Cloud แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี, อะไรควรย้ายขึ้น Cloud, อะไรยังควรใช้งานแบบ On-premises และอีกทั้งการเชื่อมต่อกันระหว่าง Cloud และ On-premises ควรที่จะเชื่อมต่อกันได้อย่างไร, ควรจะวางสถาปัตยกรรมแบบไหนให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่จะพัฒนา ในขณะที่ในตลาดก็มีบริการและเครื่องมือให้ใช้เยอะมาก จะรู้ได้อย่างไรว่าบริการหรือเครื่องมือไหนเหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรตน ที่สำคัญคือจะวางแผนขยายระบบในอนาคตและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

นำเสนอ Framework สำหรับการขึ้นสู่ Cloud ด้วยประสบการณ์ตรง

G-Able ในฐานะ Digital Transformation Agent จึงได้ออกบริการเพื่อช่วยสนับสนุนให้องค์กรในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจ SMB สามารถเริ่มต้นใช้ระบบ Cloud ได้อย่างมั่นใจ โดยเน้นการสร้างรากฐานระบบ Cloud ขององค์กรให้แข็งแกร่ง พร้อมต่อยอดการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Cloud-native ซึ่งนอกจากจะพัฒนาบริการออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังสามารถขยายระบบในอนาคตเมื่อธุรกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ที่สำคัญคือ G-Able ช่วยวางระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยบน Cloud เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้ แอปพลิเคชัน และข้อมูลจะพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์

G-Able นำเสนอบริการในรูปแบบ Framework ซึ่งประกอบด้วยชุดเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่อการขึ้นสู่ Cloud, ชุดเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์เสริมที่จะช่วยให้การขึ้น Cloud ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนา Cloud-native Applications โดยใช้ประสบการณ์จากการทำ Cloud Transformation และพัฒนาแอปพลิเคชันของบริษัทในเครือ ลูกค้าสามารถเลือกใช้ชุดเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่แนะนำ หรือจะใช้ที่ตนเองถนัดก็ได้ ทั้งยังสามารถเลือกใช้บริการ Managed Services ของ G-Able เพื่อช่วยดูแลระบบ Cloud ขององค์กรได้อีกด้วย

มุ่งสร้าง Cloud Foundation ให้แข็งแกร่ง ต่อยอดสู่กลยุทธ์ Cloud First

G-Able ช่วยให้ทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก (SMB) ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise) ที่ต้องการใช้ Cloud สามารถเตรียมระบบ Cloudและทดลองพัฒนา Cloud-native Applications เพื่อให้คุณทดลองใช้งานก่อน หากผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ G-Able จะช่วยสร้าง Cloud Foundation ซึ่งเป็นการวางรากฐานของระบบ Cloud ให้แข็งแกร่ง เพื่อให้ต่อยอดพัฒนาแอปพลิเคชันได้ง่าย พร้อมจัดการเรื่อง Migrate ระบบและข้อมูลขึ้นสู่ Cloud รวมไปถึงการดูแลและช่วยปรับจูนระบบ Cloud ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับการสร้าง Cloud Foundation นั้น G-Able เน้นที่การจัด Landing Zone คือการวางสถาปัตยกรรมระบบ Cloud ให้พร้อมรองรับการพัฒนา Cloud-native Applications และ Ecosystem ที่ระบบ Cloud ควรมี เช่น การบริหารจัดการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบเครือข่าย และระบบจัดเก็บ Log เป็นต้น เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ ของผู้ให้บริการระบบ Cloud และสามารถขยายระบบในอนาคตได้ง่าย  ซึ่งจะนำไปสู่การวางกลยุทธ์ Cloud First อย่างมียั่งยืน

ขึ้น Cloud อย่างมั่นใจด้วย Package SML จาก G-Able

G-Able แบ่งบริการขึ้น Cloud ออกเป็น 3 Packages สำหรับธุรกิจ SMB ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ดังนี้

Package S

สำหรับธุรกิจ SMB ที่ต้องการทดลองใช้ระบบ Cloud หรืออยากขึ้นระบบ Cloud แต่ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไรดี ทาง G-Able จะเข้ามาช่วยให้คำปรึกษา แนะนำชุดเครื่องมือที่ต้องใช้ จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถลองพัฒนา Cloud-native Applications ขึ้นมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องลงทุนสูงมากนัก

Package M

เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการขึ้น Cloud อย่างแน่นอนและกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาคอยให้คำปรึกษา หรือลูกค้าที่ใช้ Package S มาก่อนแล้วต้องการเดินหน้าใช้ระบบ Cloud อย่างจริงจัง โดย Package นี้จะเน้นที่การสร้าง Cloud Foundation ให้แข็งแกร่งและยั่งยืน ครอบคลุมทั้งทางด้าน Networking, Security, Logging และ Management เพื่อให้สามารถพัฒนา Cloud-native Applications ได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมขยายระบบได้ง่ายในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องวาง Cloud Foundation ใหม่ทุกครั้งที่จะสร้าง Applications

Package L

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่สร้าง Cloud Foundation และวางสถาปัตยกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่อาจประสบปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการทำงานไม่ดีเท่าที่ควร ในขณะที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หรือต้องการยกระดับ SLA ให้ดีขึ้นกว่าเดิม G-Able มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำ Performance Tuning และ Cost Optimization เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนบนระบบ Cloud มีความคุ้มค่าและสามารถดึงศักยภาพของระบบ Cloud ออกมาได้ 100%

ร่วมสร้าง Cloud Journey พร้อมก้าวเดินไปลูกค้า

Package SML สำหรับขึ้นระบบ Cloud ของ G-Able เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้าง Cloud Journey ไปพร้อมๆ กับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 4 เฟสหลัก คือ Project, Foundation, Migration และ Optimization รวมเป็นบริการแบบ End-to-end ซึ่งนอกจาก G-Able จะช่วยดูแลระบบ Cloud ของลูกค้าอย่างครบวงจรแล้ว ยังช่วยค้นหาและนำเสนอเทคโนโลยีใหม่เพื่อเข้ามาประยุกต์ใช้ให้ตอบโจทย์กลยุทธ์ Cloud First ของลูกค้าอีกด้วย

ด้วยบริการของ G-Able ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบ Cloud จะพร้อมใช้งานอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถโฟกัสกับการดำเนินธุรกิจหลักได้อย่างมั่นใจ G-Able มีทีมงานที่ได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการ Cloud ชั้นนำพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อช่วยแนะนำเทคโนโลยี Cloud ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://bit.ly/3sr87bb
โทร: 02-781-9333
Website: www.g-able.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ยกระดับบริการขององค์กรอย่างมั่นใจด้วย HPE Aruba Networking SASE โดย ยิบอินซอย

HPE Aruba Networking นำเสนอ Unified SASE ที่รวมเอาความสามารถของเทคโนโลยี SD-WAN และ SSE เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความง่ายดายในการบริหารจัดการ SD-WAN, Routing, WAN Optimization ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยได้แบบ end-to-end เพื่อให้การทำงานของแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มั่นคงปลอดภัย ลดต้นทุน และพร้อมให้บริการเสมอ

Microsoft แพตช์แก้ไขช่องโหว่เร่งด่วน 2 รายการให้ Edge, Teams และ Skype

Microsoft ได้แก้ไขช่องโหว่ Heap Buffer Overflow 2 รายการอย่างเร่งด่วนในไลบรารีที่ผลิตภัณฑ์ของตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีรายงานพบว่าช่องโหว่ได้ถูกนำไปใช้โจมตีจริงแล้ว