อยากขึ้น Cloud แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร G-Able มี Framework ช่วยคุณได้

องค์กรของคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่? อยากขึ้น Cloud แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี, มีเครื่องมือเยอะมากแต่เลือกใช้ไม่ถูก, ต้องวาง Framework อย่างไรถึงจะเหมาะกับแอปพลิเคชันที่จะพัฒนา หรือเริ่มใช้ Cloud ไปแล้วแต่กลับไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสูง … ทุกปัญหาเหล่านี้ G-Able ช่วยคุณได้

“G-Able พร้อมพาทุกองค์กรขึ้น Cloud สร้าง Cloud Foundation ให้แข็งแกร่ง พร้อมใช้งานระบบ Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต มาร่วมสร้าง Cloud Journey ไปด้วยกันกับพาร์ทเนอร์ที่เชื่อถือได้”

โลกเข้าสู่ยุค Cloud First คุณพร้อมแล้วหรือยัง?

องค์กรทั่วโลกต่างเดินหน้าพลิกโฉมธุรกิจของตนด้วยการทำ Cloud Transformation ด้วยคุณสมบัติการขยายระบบได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายกว่า แอปพลิเคชันทั้งหลายจึงเริ่มถูกพัฒนาให้ใช้งานบน Cloud หรือที่เรียกว่า Cloud-native Applications มากขึ้น ก่อให้เกิดการวางกลยุทธ์ดิจิทัลแบบ Cloud First

อย่างไรก็ตาม ยังมีองค์กรอีกมากที่อยากหันไปใช้ระบบ Cloud แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี, อะไรควรย้ายขึ้น Cloud, อะไรยังควรใช้งานแบบ On-premises และอีกทั้งการเชื่อมต่อกันระหว่าง Cloud และ On-premises ควรที่จะเชื่อมต่อกันได้อย่างไร, ควรจะวางสถาปัตยกรรมแบบไหนให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่จะพัฒนา ในขณะที่ในตลาดก็มีบริการและเครื่องมือให้ใช้เยอะมาก จะรู้ได้อย่างไรว่าบริการหรือเครื่องมือไหนเหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรตน ที่สำคัญคือจะวางแผนขยายระบบในอนาคตและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

นำเสนอ Framework สำหรับการขึ้นสู่ Cloud ด้วยประสบการณ์ตรง

G-Able ในฐานะ Digital Transformation Agent จึงได้ออกบริการเพื่อช่วยสนับสนุนให้องค์กรในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจ SMB สามารถเริ่มต้นใช้ระบบ Cloud ได้อย่างมั่นใจ โดยเน้นการสร้างรากฐานระบบ Cloud ขององค์กรให้แข็งแกร่ง พร้อมต่อยอดการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Cloud-native ซึ่งนอกจากจะพัฒนาบริการออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังสามารถขยายระบบในอนาคตเมื่อธุรกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ที่สำคัญคือ G-Able ช่วยวางระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยบน Cloud เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้ แอปพลิเคชัน และข้อมูลจะพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์

G-Able นำเสนอบริการในรูปแบบ Framework ซึ่งประกอบด้วยชุดเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่อการขึ้นสู่ Cloud, ชุดเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์เสริมที่จะช่วยให้การขึ้น Cloud ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนา Cloud-native Applications โดยใช้ประสบการณ์จากการทำ Cloud Transformation และพัฒนาแอปพลิเคชันของบริษัทในเครือ ลูกค้าสามารถเลือกใช้ชุดเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่แนะนำ หรือจะใช้ที่ตนเองถนัดก็ได้ ทั้งยังสามารถเลือกใช้บริการ Managed Services ของ G-Able เพื่อช่วยดูแลระบบ Cloud ขององค์กรได้อีกด้วย

มุ่งสร้าง Cloud Foundation ให้แข็งแกร่ง ต่อยอดสู่กลยุทธ์ Cloud First

G-Able ช่วยให้ทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก (SMB) ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise) ที่ต้องการใช้ Cloud สามารถเตรียมระบบ Cloudและทดลองพัฒนา Cloud-native Applications เพื่อให้คุณทดลองใช้งานก่อน หากผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ G-Able จะช่วยสร้าง Cloud Foundation ซึ่งเป็นการวางรากฐานของระบบ Cloud ให้แข็งแกร่ง เพื่อให้ต่อยอดพัฒนาแอปพลิเคชันได้ง่าย พร้อมจัดการเรื่อง Migrate ระบบและข้อมูลขึ้นสู่ Cloud รวมไปถึงการดูแลและช่วยปรับจูนระบบ Cloud ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับการสร้าง Cloud Foundation นั้น G-Able เน้นที่การจัด Landing Zone คือการวางสถาปัตยกรรมระบบ Cloud ให้พร้อมรองรับการพัฒนา Cloud-native Applications และ Ecosystem ที่ระบบ Cloud ควรมี เช่น การบริหารจัดการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบเครือข่าย และระบบจัดเก็บ Log เป็นต้น เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ ของผู้ให้บริการระบบ Cloud และสามารถขยายระบบในอนาคตได้ง่าย  ซึ่งจะนำไปสู่การวางกลยุทธ์ Cloud First อย่างมียั่งยืน

ขึ้น Cloud อย่างมั่นใจด้วย Package SML จาก G-Able

G-Able แบ่งบริการขึ้น Cloud ออกเป็น 3 Packages สำหรับธุรกิจ SMB ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ดังนี้

Package S

สำหรับธุรกิจ SMB ที่ต้องการทดลองใช้ระบบ Cloud หรืออยากขึ้นระบบ Cloud แต่ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไรดี ทาง G-Able จะเข้ามาช่วยให้คำปรึกษา แนะนำชุดเครื่องมือที่ต้องใช้ จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถลองพัฒนา Cloud-native Applications ขึ้นมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องลงทุนสูงมากนัก

Package M

เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการขึ้น Cloud อย่างแน่นอนและกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาคอยให้คำปรึกษา หรือลูกค้าที่ใช้ Package S มาก่อนแล้วต้องการเดินหน้าใช้ระบบ Cloud อย่างจริงจัง โดย Package นี้จะเน้นที่การสร้าง Cloud Foundation ให้แข็งแกร่งและยั่งยืน ครอบคลุมทั้งทางด้าน Networking, Security, Logging และ Management เพื่อให้สามารถพัฒนา Cloud-native Applications ได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมขยายระบบได้ง่ายในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องวาง Cloud Foundation ใหม่ทุกครั้งที่จะสร้าง Applications

Package L

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่สร้าง Cloud Foundation และวางสถาปัตยกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่อาจประสบปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการทำงานไม่ดีเท่าที่ควร ในขณะที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หรือต้องการยกระดับ SLA ให้ดีขึ้นกว่าเดิม G-Able มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำ Performance Tuning และ Cost Optimization เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนบนระบบ Cloud มีความคุ้มค่าและสามารถดึงศักยภาพของระบบ Cloud ออกมาได้ 100%

ร่วมสร้าง Cloud Journey พร้อมก้าวเดินไปลูกค้า

Package SML สำหรับขึ้นระบบ Cloud ของ G-Able เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้าง Cloud Journey ไปพร้อมๆ กับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 4 เฟสหลัก คือ Project, Foundation, Migration และ Optimization รวมเป็นบริการแบบ End-to-end ซึ่งนอกจาก G-Able จะช่วยดูแลระบบ Cloud ของลูกค้าอย่างครบวงจรแล้ว ยังช่วยค้นหาและนำเสนอเทคโนโลยีใหม่เพื่อเข้ามาประยุกต์ใช้ให้ตอบโจทย์กลยุทธ์ Cloud First ของลูกค้าอีกด้วย

ด้วยบริการของ G-Able ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบ Cloud จะพร้อมใช้งานอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถโฟกัสกับการดำเนินธุรกิจหลักได้อย่างมั่นใจ G-Able มีทีมงานที่ได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการ Cloud ชั้นนำพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อช่วยแนะนำเทคโนโลยี Cloud ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://bit.ly/3sr87bb
โทร: 02-781-9333
Website: www.g-able.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

“บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก” How Digital Transformation Enables CFOs to Achieve Organizational Agility and Resilience …

นักวิจัยสาธิตการแฮ็กเซิร์ฟเวอร์ Oracle เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ที่ร้ายแรง

สืบเนื่องมาจากความล่าช้าในการแก้ไขข้อพร่องพกนานถึง 6 เดือน กับช่องโหว่ที่นักวิจัยเรียกว่า “mega 0-day” ช่องโหว่นี้สามารถถูกใช้ได้จากทางไกลโดยไม่ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตน ถูกค้นพบโดย Jang และ Peterjson นักวิจัยด้านความปลอดภัย พวกเขาตั้งชื่อมันว่า The Miracle …