เข้าใจปัญหา แก้ไขตรงจุด อย่างรวดเร็วและชาญฉลาดด้วย Splunk Observability (O11Y)

Splunk  เป็นผลิตภัณฑ์ผู้นำวงการด้านการเก็บข้อมูล (Log Management) และ SIEM (Security Information & Event Management) โดยใช้การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Machine Data และ Artificial Intelligence เพื่อให้ทุกๆ องค์กรสามารถสร้าง สำหรับจัดเก็บข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัย ที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจหรือระบบ IT และนำไปวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ 

Welcome to Splunk Observability Cloud

โดยปัจจุบันทาง Splunk ได้พัฒนาเสนอ solution เกี่ยวกับ การเฝ้าติดตามและแก้ไขปัญหาเต็มรูปแบบ ทั้งในส่วนของ Infrastructure,   Application  และ user interfaces ในลักษณะ แบบ real-time ซึ่งจะใช้ชื่อว่า “Splunk Observability Cloud” ซึ่งสามารถเรียกย่อได้ว่า”O11y” (Only)

Traditional Monitoring VS Observability

  1. Traditional Monitoring จะทำตรวจสอบปัญหาหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว แต่ Observability สามารถคาดการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โดยสามารถตรวจสอบปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที และยังสามารถตรวจสอบว่าใครควรมีส่วนร่วมเมื่อเกิดปัญหาที่เกิดขึ้น
  2. Observability สามารมองเห็น Log ทั้งในส่วน ของ Infrastructure และ Application รวมถึง Log ที่ส่งเชื่อมต่อกันระหว่างสองส่วน แต่ Traditional Monitoring จะมองเห็น Log ดังกล่าว แยกกัน
  3. ในส่วนของการแจ้งเตือน Traditional Monitoring จะต้องดำเนินการตั้งค่าการแจ้งเตือนเอง แต่ Observability มี AI เพื่อช่วยเหลือในส่วนของ Alert เพื่อคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งแยกแยะผลกระทบและวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงก่อนที่ลูกค้าจะได้รับผลกระทบ 
  4. Observability ไม่มีการผูกติดกับผลิตภัณฑ์ใดๆ ทำให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลที่ได้รับได้อย่างเต็มที่

Observability เป็นผลิตภัณฑ์ Cloud ทำงานที่มีความสามารถในการสังเกตการณ์แบบ End-to-end โดยประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

Splunk Infrastructure Monitoring (IM)

Splunk IM ทำหน้าที่รับข้อมูลเชิงลึกและดำเนินการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและมีความสามารถเกี่ยวกับInfrastructure และ Environment โดยรองรับในระบบ Hybrid และ Multi-cloud ซึ่งทั้งนี้ Splunk IM ยังสามารถทำงานร่วมข้อมูลทุกประเภท เช่น การตรวจสอบสถานะ Application ที่ทำงานอยู่บน Infrastructure ดังกล่าว เป็นต้น

Splunk Application Performance Monitoring (APM)

Splunk APM สามารรับข้อมูล Traces และ Spans ของ Application ผ่าน Open Telemetry เพื่อตรวจสอบการทำงานของ Application ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวจะเป็นการตรวจสอบแบบต่อเนื่องในการทำงานของ Application รวมถึงระยะเวลาที่เกิดขึ้นเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ยังมีวิเคราะห์ทุกช่วงและการติดตามจากแต่ละการทำงาน (Services) เพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานพร้อมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

Splunk Real User Monitoring (RUM)

Splunk RUM ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของผู้ใช้งานจริง (User) บน Application โดย Splunk RUM ทำการรวบรวม Performance Metrics, Web Vitals, Errors และข้อมูลรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาของ Application ตรวจวัดประสิทธิภาพของ Application โดยการประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้งานจริงทั้งในส่วนของ Web Application และ Mobile Application

Splunk Synthetic Monitoring

Splunk Synthetics Monitoring เป็นแพลตฟอร์มในการวัดประสิทธิภาพของคุณสมบัติบนเว็บแบบสังเคราะห์ มีคุณลักษณะที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเวลาทำงานและประสิทธิภาพของ API จุดสิ้นสุดของบริการ และประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทาง และป้องกันปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บ

Splunk On-Call

Splunk On-Call เป็น Incident Response ซอฟต์แวร์สำหรับ Mobile Application  ที่ทำหน้าที่ Aligns Log Management, Monitoring, Chat Tools และในส่วนอื่นๆ เพื่อทำการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ ไปยังบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรง

Splunk IT Service Intelligence

Splunk IT Service Intelligence (ITSI) เป็นโซลูชันการดำเนินงานด้านไอทีระดับพรีเมียมที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและพฤติกรรมของบริการด้านไอที โดยการทำงานดังกล่าว สามารถรวบรวม Log ทั้งในส่วนของ Cloud และ On-prem เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้งระบบที่ต้องการ

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว Splunk ได้จัดเตรียม Prepackaged Content อย่างเช่น KPI-Based Searches, Service Templates, Saved Glass Tables เพื่อสามารถในไปใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Diagram ดังกล่าวแสดงมุมมองแบบ High-Level ของแต่ละผลิตภัณฑ์ Splunk Observability Cloud แบบ Full Stack

สนใจโซลูชันติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

MFEC Public Company Limited
Piamnatda Guntawong
Senior Presale Consultant
Email: piamnatda@mfec.co.th
Tel: 083-566-8798

หรือ

Westcon Group (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
Maysaya Wongvanichapun
Product Manager
Email: Splunk.th@westcon.com
Tel: 095-465-0954


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Salesforce นำเสนอโซลูชั่น AI ใหม่ล่าสุด ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อยกระดับ Customer Experience ให้ธุรกิจทั่วโลก [Guest Post]

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 8 มิถุนายน 2566 – เมื่อเร็ว ๆ นี้ Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) ประกาศเปิดตัวนวัตกรรม AI ล่าสุดหลายรายการสำหรับ Data …

[Video] IBM Sustainability Software โซลูชันที่ช่วยยกระดับให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืน โดย Metro Systems

ESG กำลังเป็นวาระสำคัญของธุรกิจองค์กรทั่วโลก ที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรที่หลากหลายของโลกใบนี้เพื่อผู้คนในยุคถัดไป