Sosecure เปิดโครงการ Road to Cybersecurity นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมได้ฟรี

Sosecure บริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เปิดตัวโครงการ Road to Cybersecurity เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขา IT เข้าร่วมอบรมหลักสูตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะสั้น เพื่อปูพื้นฐานด้าน IT และต่อยอดด้วยองค์ความรู้ด้าน Cybersecurity โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี

“เราต้องการยกระดับความรู้และทักษะด้าน Cybersecurity ให้แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้พร้อมออกมาทำงานในยุคที่ตลาดงานด้านความมั่นคงปลอดภัยมีความขาดแคลน พร้อมทั้งช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นพบได้ว่า ตนเองเหมาะสมและมีความชื่นชอบงานด้าน Cybersecurity หรือไม่”คุณวัชรพล วงศ์อภัย ประธานกรรมการผู้จัดการ Sosecure Co., Ltd. เจ้าของโครงการ Road to Cybersecurity กล่าว

ครอบคลุมประเด็นด้าน Security 4 ด้าน ปูพื้นตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการประยุกต์ใช้จริง

คอร์สอมรมของโครงการ Road to Cybersecurity ครอบคลุมเนื้อหา 4 ประเด็นหลัก คือ Application Security, Network Security, Ethical Hacking และ Incident Response โดยจะแบ่งเป็น 3 ระดับคือ

  • ระดับ Basic: ปูความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของ Network, Application และ Systems
  • ระดับ Intermediate: ต่อยอดด้วยองค์ความรู้ด้าน Security ทั้งในส่วนของ Network, Application และ Systems
  • ระดับ Advanced: การนำความรู้ทางด้าน Security ไปประยุกต์ใช้จริง เช่น การทดสอบเจาะระบบ, การเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบ Infrastructure และการวิเคราะห์และตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้น

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องทำการทดสอบเพื่อวัดระดับเบื้องต้นก่อนเข้าร่วมอบรม เพื่อให้ทราบว่าตนเองอยู่ในระดับใดจาก 3 ระดับ ผู้ที่ผ่านการทดสอบในระดับนั้นๆ สามารถข้ามไปเรียนระดับที่สูงกว่าได้ทันที หรือจะเข้าเรียนเพื่อทบทวนความรู้อีกครั้งก็ได้ และเมื่อผ่านการอบรมแต่ในละระดับจะมีการสอบวัดผลเพื่อก้าวไปสู่ระดับถัดไป

รูปแบบการอบรม

ในแต่ละระดับจะแบ่งการอบมรมออกเป็น 3 หัวข้อ คือ Network, Application และ Systems ยกเว้นระดับ Advanced ที่จะประกอบด้วยหัวข้อ Ethical Hacking, Infrastructure Hardening และ Threat Analysis & Incident Response โดยแต่ละหัวข้อจะมีรูปแบบการอบรม ดังนี้

  • ภาคทฤษฎี 2 วัน คือ เสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 16:00 น.
  • ภาคปฏิบัติ (Lab) จะเป็นแบบฝึกหัดให้กลับไปทำที่บ้าน
  • สอบวัดผลในวันศุกร์ถัดไป โดยสามารถเลือกเวลา 3 ได้ 3 ช่วง คือ รอบเช้า 9:00 – 12:00 น., รอบบ่าย 13:00 – 16:00 น. และรอบเย็น 18:00 – 21:00 น.
  • ผู้ที่ผ่านการสอบวัดผลสามารถเข้าเรียนในระดับถัดไปได้ ในกรณีที่สอบไม่ผ่าน สามารถนัดเวลาสอบซ่อมได้อีกครั้ง

ทุกหัวข้อสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประกาศนียบัตรทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับสูงรับรอง เช่น CISSP, GCFA, GCIH, SSCP, E|CSA, C|EH เป็นต้น รวมไปถึงมีประสบการณ์ทำงานในด้านดังกล่าวมากกว่า 5 ปี

ตารางการอบรม

หมายเหตุ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการต้องทำการทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในวันที่ 18 สิงหาคม 2018

เข้าร่วมโครงการได้อย่างไร

โครงการ Road to Cybersecurity เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยระยะสั้นฟรี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  • เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขา IT ที่เกี่ยวข้อง
  • มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก Core i3, RAM 4 GB, HDD ว่างอย่างน้อย 20 GB ขึ้นไป และสามารถเชื่อมต่อสาย LAN สำหรับใช้ทำ Lab ได้
  • วางมัดจำ 2,000 บาท จะได้คืนเมื่อเรียนจบหลักสูตรและสอบวัดผลระดับ Advanced หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งผ่าน (ถ้าไม่ผ่าน สามารถมาสอบซ่อมได้ทุกวันศุกร์ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2018)

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่: https://goo.gl/izHUyt
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร: 061-564-5294


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Black Hat Asia 2023] ทำลายห่วงโซ่: มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

ยินดีต้อนรับสู่มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ หัวข้อนี้ถูกนำเสนอโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยชื่อ Yakir Kadkoda และ Ilay Goldman จาก Aqua Security ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในงานด้าน Red Team พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับช่องโหว่ที่แฝงตัวอยู่ในช่วงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เผยถึงความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

[Black Hat Asia 2023] สรุป Keynote วันที่ 1 เรื่อง “เตรียมตัวสำหรับการเดินทางอันยาวนานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล”

ข้อมูลถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของการผลิต และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ก็ได้รับการจัดอันดับให้มีความสำคัญสูงสุดโดยรัฐบาลทั่วโลก ในประเทศจีน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล เช่น “กฎหมายความปลอดภัยของข้อมูล” และ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ได้รับการประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ในปี 2565 …