Breaking News

Sosecure เปิดโครงการ Road to Cybersecurity นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมได้ฟรี

Sosecure บริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เปิดตัวโครงการ Road to Cybersecurity เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขา IT เข้าร่วมอบรมหลักสูตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะสั้น เพื่อปูพื้นฐานด้าน IT และต่อยอดด้วยองค์ความรู้ด้าน Cybersecurity โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี

“เราต้องการยกระดับความรู้และทักษะด้าน Cybersecurity ให้แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้พร้อมออกมาทำงานในยุคที่ตลาดงานด้านความมั่นคงปลอดภัยมีความขาดแคลน พร้อมทั้งช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นพบได้ว่า ตนเองเหมาะสมและมีความชื่นชอบงานด้าน Cybersecurity หรือไม่”คุณวัชรพล วงศ์อภัย ประธานกรรมการผู้จัดการ Sosecure Co., Ltd. เจ้าของโครงการ Road to Cybersecurity กล่าว

ครอบคลุมประเด็นด้าน Security 4 ด้าน ปูพื้นตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการประยุกต์ใช้จริง

คอร์สอมรมของโครงการ Road to Cybersecurity ครอบคลุมเนื้อหา 4 ประเด็นหลัก คือ Application Security, Network Security, Ethical Hacking และ Incident Response โดยจะแบ่งเป็น 3 ระดับคือ

  • ระดับ Basic: ปูความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของ Network, Application และ Systems
  • ระดับ Intermediate: ต่อยอดด้วยองค์ความรู้ด้าน Security ทั้งในส่วนของ Network, Application และ Systems
  • ระดับ Advanced: การนำความรู้ทางด้าน Security ไปประยุกต์ใช้จริง เช่น การทดสอบเจาะระบบ, การเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบ Infrastructure และการวิเคราะห์และตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้น

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องทำการทดสอบเพื่อวัดระดับเบื้องต้นก่อนเข้าร่วมอบรม เพื่อให้ทราบว่าตนเองอยู่ในระดับใดจาก 3 ระดับ ผู้ที่ผ่านการทดสอบในระดับนั้นๆ สามารถข้ามไปเรียนระดับที่สูงกว่าได้ทันที หรือจะเข้าเรียนเพื่อทบทวนความรู้อีกครั้งก็ได้ และเมื่อผ่านการอบรมแต่ในละระดับจะมีการสอบวัดผลเพื่อก้าวไปสู่ระดับถัดไป

รูปแบบการอบรม

ในแต่ละระดับจะแบ่งการอบมรมออกเป็น 3 หัวข้อ คือ Network, Application และ Systems ยกเว้นระดับ Advanced ที่จะประกอบด้วยหัวข้อ Ethical Hacking, Infrastructure Hardening และ Threat Analysis & Incident Response โดยแต่ละหัวข้อจะมีรูปแบบการอบรม ดังนี้

  • ภาคทฤษฎี 2 วัน คือ เสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 16:00 น.
  • ภาคปฏิบัติ (Lab) จะเป็นแบบฝึกหัดให้กลับไปทำที่บ้าน
  • สอบวัดผลในวันศุกร์ถัดไป โดยสามารถเลือกเวลา 3 ได้ 3 ช่วง คือ รอบเช้า 9:00 – 12:00 น., รอบบ่าย 13:00 – 16:00 น. และรอบเย็น 18:00 – 21:00 น.
  • ผู้ที่ผ่านการสอบวัดผลสามารถเข้าเรียนในระดับถัดไปได้ ในกรณีที่สอบไม่ผ่าน สามารถนัดเวลาสอบซ่อมได้อีกครั้ง

ทุกหัวข้อสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประกาศนียบัตรทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับสูงรับรอง เช่น CISSP, GCFA, GCIH, SSCP, E|CSA, C|EH เป็นต้น รวมไปถึงมีประสบการณ์ทำงานในด้านดังกล่าวมากกว่า 5 ปี

ตารางการอบรม

หมายเหตุ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการต้องทำการทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในวันที่ 18 สิงหาคม 2018

เข้าร่วมโครงการได้อย่างไร

โครงการ Road to Cybersecurity เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยระยะสั้นฟรี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  • เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขา IT ที่เกี่ยวข้อง
  • มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก Core i3, RAM 4 GB, HDD ว่างอย่างน้อย 20 GB ขึ้นไป และสามารถเชื่อมต่อสาย LAN สำหรับใช้ทำ Lab ได้
  • วางมัดจำ 2,000 บาท จะได้คืนเมื่อเรียนจบหลักสูตรและสอบวัดผลระดับ Advanced หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งผ่าน (ถ้าไม่ผ่าน สามารถมาสอบซ่อมได้ทุกวันศุกร์ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2018)

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่: https://goo.gl/izHUyt
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร: 061-564-5294


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พบช่องโหว่บนซิมมือถือ ‘Simjacker’ คาดกระทบผู้ใช้งานกว่าพันล้าน

AdaptiveMobile Security ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยได้เปิดเผยถึงช่องโหว่บนซิมของโทรศัพท์มือถือ ‘Simjacker’ เพียงแค่ส่ง SMS ไปหาเหยื่อเพื่อใช้งาน นอกจากนี้ยังได้ยืนยันว่ามีการใช้งานจริงมาสักพักใหญ่แล้วซึ่งอาจจะเป็นบริษัทลับที่รัฐบาลสนับสนุน โดยหากประเมินถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบน่าจะเป็นไปได้กว่าพันล้านราย

[Guest Post] ทดลองใช้คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ขั้นเทพของ HUAWEI CLOUD ได้ฟรี ๆ

HUAWEI CLOUD มอบแพ็กเกจการใช้งานฟรีเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยครอบคลุมบริการยอดนิยมมากมาย บวกกับบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วอีก 10 รายการ เพียงสมัครสมาชิก HUAWEI CLOUD คุณจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการฟรีนานถึง 12 เดือน