[PR] ซิป้าชูโครงการ Tech Startup ธุรกิจใหม่ที่เกิดจากเทคโนโลยี พร้อมจับมือสถาบันการศึกษาสร้าง “ว่าที่ผู้ประกอบการ Tech Startup”

ภายหลังสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) หรือซิป้าประกาศจุดยืนเน้นย้ำภารกิจอยู่คู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย โดยเดินหน้าโครงการ Tech Startup จับมือสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก่อให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และธุรกิจรูปแบบใหม่เชิงเศรษฐกิจดิจิทัล โดยพร้อมให้การสนับสนุนด้านเงินทุน

techtalkthai_insight

นายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้โครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล ( Tech Startup ) หรือ ธุรกิจใหม่ที่เกิดจากเทคโนโลยี รวมไปถึงคำนิยามกลุ่มบุคคลที่มีไอเดียแต่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยี มีการประสานการทำงานในเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างกำลังคนทางด้านดิจิทัล ( Digital Workforce ) รุ่นใหม่ ๆ ขึ้นมา เป็นการเตรียมพร้อมด้านกำลังคน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต ซึ่งมีความจำเป็นมากในการจัดทำแผนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดทักษะในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ บนพื้นฐานของนวัตกรรมดิจิทัลที่สามารถดึงดูดการลงทุนของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
นายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

โครงการ Tech Startup ในขณะนี้มีความเคลื่อนไหวในมุมมองที่น่าสนใจคือ การเข้าไปพูดคุยเจรจากับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อคัดสรรค์สถาบันที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมโครงการ เพื่อเร่งสร้างไอเดียเฟ้นหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ก่อให้เกิดเป็นโมเดลเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป โดยล่าสุดมีการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ หรือ SIPA Tech Startup Club ขึ้นในสถาบันการศึกษา โดยอยู่ระหว่างรับสมัครและคัดเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในปีแรกคาดไว้จะมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่าจำนวน 40 แห่ง เพื่อเป็นเครือข่ายความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นศูนย์กลางการส่งข้อมูลข่าวสารภายในกลุ่ม เพื่อสร้าง “ว่าที่ผู้ประกอบการ Tech Startup” ขึ้นในสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมอาจารย์ที่รับผิดชอบ Tech Startup Club ในแต่ละมหาวิทยาลัย ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางเพื่อนำแต่ละแรงบันดาลใจมาพัฒนาเป็นต้นแบบธุรกิจขึ้นมา โดยซิป้าจะจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการในเดือนสิงหาคมนี้

โดยคาดว่าในปีแรกนี้เครือข่าย SIPA Tech Startup Club จะสามารถทำให้เกิดแนวคิดดิจิทัลรูปแบบใหม่กว่า 300 ไอเดีย และสามารถนำมาพัฒนาเป็นต้นแบบได้กว่า 100 ผลงาน ทั้งนี้ ทางซิป้ามีความพร้อมในการสร้างบุคลากรที่เป็นขุมกำลังความคิดสร้างสรรค์และผลักดันให้เกิดการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ พัฒนาต้นแบบ และสร้างความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ Tech Startup ในอนาคต ทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุน ทรัพยากร หรือบุคลากรในองค์กรเพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเดียวกันจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งในภาคนโยบายและภาคปฏิบัติ รวมถึงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Tech Startup ของประเทศ


About TechTalkThai_PR

Check Also

[Press Release] Westcon Group (Thailand) พร้อมจัดจำหน่ายโซลูชั่นของ EfficientIP

5 กรกฎาคม 2565 กรุงเทพฯ : Westcon-Comstor ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและตัวแทนจำหน่ายระดับโลก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับ บริษัท เอฟฟิเชียนต์ไอพี (EfficientIP) โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้โซลูชั่นการจัดการ DNS, …

[Guest Post] งานแถลงข่าวกลุ่มย่อย ในหัวข้อ “The Culture of Innovation” การสร้างวัฒนธรรมของสตาร์ทอัพ กุญแจสู่การสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม ของ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 : Amazon เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมากมาย เช่น Netflix, Stripe และ Airbnb ไปจนถึงสตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ไม่ว่าจะเป็น Grab, …