สิงคโปร์เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะด้าน IoT แล้ว

Republic Polytechnic ได้ประกาศเปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตร Specialist Diploma in Internet of Things (IoT) ที่จะเป็นการรองรับทักษะของผู้เข้าเรียนในการติดตั้งระบบ IoT หลากหลายรูปแบบได้

Credit: ShutterStock.com

 

หลักสูตรนี้มีเป้าหมายที่จะเสริมความสามารถให้กับแรงงานทักษะในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงผู้เคยผ่านการอบรมประกาศนียบัตรหรือจบปริญญาที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน Computer Science หรือ Electrical Engineering โดยเนื้อหาจะครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 3D Printing, Programming, Statistics, Analytics และการเชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมถึงระบบต่างๆ ในสังคมและในภาคอุตสาหกรรม โดยสุดท้ายจะต้องทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้าง Prototype ของ Smart Solution ขึ้นมาด้วย

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้มีประสบการณ์กับเทคโนโลยีใหม่ๆ และมาตรฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการนำ IoT ไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ในรูปแบบต่างๆ, การได้รู้จักกับโครงการ IoT ในหลากหลายรูปแบบ และโครงการ Smart City ที่เกิดขึ้นจริงแล้ว โดยตัวหลักสูตรเองจะมีความยาวถึง 300 ชั่วโมง และเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มภาพ Smart Nation ของสิงคโปร์ โดยเปิดให้เริ่มสมัครเข้าเรียนได้แล้วจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้

 

ที่มา: https://www.techinasia.com/rp-diploma-iot


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Cisco ประกาศเข้าซื้อกิจการ Armorblox ผู้พัฒนา Generative AI สำหรับ CyberSecurity

Cisco ประกาศเข้าซื้อกิจการ Armorblox บริษัทสตาร์ทอัพผู้พัฒนา Generative AI สำหรับ CyberSecurity

CrowdStrike ประกาศความร่วมมือ AWS พัฒนา Generative AI สำหรับ CyberSecurity

CrowdStrike ประกาศความร่วมมือ AWS พัฒนา Generative AI สำหรับ CyberSecurity พร้อมเปิดตัว Chatbot ใหม่