ADPT

[PR] ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทุ่ม 10 ล้าน สร้างห้องจัดแสดงโซลูชั่นพลังงานเคลื่อนที่ พร้อมเดินสายทั่วประเทศ ตั้งเป้าสิ้นปีกว่า 30 จังหวัด

กรุงเทพฯ – 1 มิถุนายน 2559 – ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชั่น ตอกย้ำกลยุทธ์ Life is On เปิดตัวรถโมบายล์ “สมาร์ท โซลูชัน ดิลิเวอรี” หรือห้องจัดแสดงโซลูชั่นด้านพลังงานแบบเคลื่อนที่ เต็มสูบด้วยระบบ IoT โชว์เทคโนโลยีหมัดเด็ด 6 โซน “เสิร์ฟถึงที่” ชูไฮไลท์โซลูชั่นเจ้าเดียวในตลาดที่สามารถเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบการตลาดอัตโนมัติ ระบบการบริหารจัดการพลังงาน และระบบกระบวนการอุตสาหกรรม ให้รวมกันบนแพลตฟอร์มเดียวได้ คาดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรง และครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าเข้าถึงลูกค้า 123 พื้นที่ กว่า 30 จังหวัดสิ้นปี พร้อมเปิดตัวโครงการรักษ์โลก สร้างชุมชน เป็นจุดรับรวบรวมถุงพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการสร้างงานให้ชุมชนอีกด้วย

schneider-electric-smart-solution-delivery-car-4

มร.มาร์ค เพลิทิเยร์ ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย กล่าวว่า “จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ระบุไว้ว่า อัตราเฉลี่ยการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในภูมิภาคประจำภาคต่าง ๆ จากปี 2004 – 2014 หรือในระยะ 10 ปี พบว่า ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.9 ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 8.0 ภาคเหนือร้อยละ 8.1 ภาคใต้ 5.2 ภาคตะวันออก 8.2 ภาคตะวันตก 5.6 ภาคกลางร้อยละ 5.8 จะเห็นได้ว่าแต่ละภาคมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง อัตราการเติบโตจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยสนับสนุน เช่น ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงผู้มีความต้องการหรือไม่”

schneider-electric-smart-solution-delivery-car-6

“เป้าหมายของกลยุทธ์ Life is On คือ การทำให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ธุรกิจลูกค้าสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการลดต้นทุนและควบคุมการทำงานง่ายผ่าน IoT ดังนั้นการเข้าถึงทั้งกลุ่มลูกค้า และกลุ่มของพันธมิตรทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมให้ได้ในวงกว้าง จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เราจึงลงทุน 10 ล้านบาท สร้าง ‘รถโมบายล์ “สมาร์ท โซลูชัน ดิลิเวอรี เป็นเสมือนห้องจัดแสดงนวัตกรรมด้านการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชั่นของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค แบบเคลื่อนที่ได้’ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับโลกของเราให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ นอกเหนือจากงานนิทรรศการ และงานสัมมนา ซึ่งข้อดีของ รถโมบายล์ “สมาร์ท โซลูชัน ดิลิเวอรี” เสมือนเป็นการย่อการจัดงานนิทรรศการขนาดย่อมมาไว้ในที่เดียว โดยสามารถเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้ครอบคลุมกว่า เรียกได้ว่า “เสิร์ฟเทคโนโลยีถึงที่” สามารถตอบสนองความต้องการที่เติบโตมากขึ้นในตลาดต่างจังหวัดอีกด้วย” มร.มาร์ค เสริมต่อว่า “เทคโนโลยีและโซลูชั่นของชไนเดอร์ อิเล็คทริค มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับว่า เป็นเจ้าเดียวในตลาดที่สามารถเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟฟ้า ( Electric Distribution ), ระบบการตลาดอัตโนมัติ ( Marketing Automation ), ระบบการบริหารจัดการพลังงาน ( Energy Management ) และระบบกระบวนการทางอุตสาหกรรม ( Industrial process ) บนแพลทฟอร์มเดียวกัน มีข้อดีคือ 1.ลดการลงทุน ลงทุนครั้งเดียวแต่ใช้งานได้ครอบคลุมทั้งระบบ โดยไม่ต้องต้องลงทุน 100 เปอร์เซ็นต์ของทุกระบบ 2. ทุกระบบสามารถเชื่อมต่อกันได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 3.ให้ประสิทธิภาพการทำงานสูง”

schneider-electric-smart-solution-delivery-car

รถโมบายล์ “สมาร์ท โซลูชัน ดิลิเวอรี” สามารถให้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีได้ง่ายที่กลุ่มเป้าหมายในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด จะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจได้อย่างชัดเจนถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้โซลูชัน ทั้งในแง่การแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าประสบอยู่ การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมถึงการประหยัดต้นทุน โดยรถดังกล่าวจะออกเดินทางเพื่อจัดแสดงโซลูชัน และเทคโนโลยี ให้กับลูกค้ามากกว่า 123 พื้นที่ทั่วประเทศ มากกว่า 30 จังหวัด ภายในปีนี้

รถโมบายล์ “สมาร์ท โซลูชัน ดิลิเวอรี” ประกอบด้วยโซนต่าง ๆ รวมเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชันต่าง ๆ มาไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นหมวดของพลังงาน อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ และโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่

schneider-electric-smart-solution-delivery-car-2

Power Management System ระบบการจัดการพลังงานด้วย Power Meter ในแบบต่าง ๆ ตั้งแต่แบบใช้งานทั่วไป ( Basic Metering ) ไปจนถึงแบบซับซ้อน ( Advanced Metering ) ช่วยในการวัดค่าและวิเคราะห์การใช้พลังงานได้อย่างละเอียดแม่นยำ พร้อม Application StuxureWare ระบบการจัดการพลังงานสุดไฮเทค ควบคุมการใช้ไฟฟ้าทุกส่วนภายใน

โรงงานไว้ในที่เดียว เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ยังมีระบบการควบคุมระบบแสงสว่างภายในโรงงาน ( Lighting Control System ) มาจัดแสดงอีกด้วย

ECOFit Service: บริการยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น ใน 2 รูปแบบ คือ การเปลี่ยนตู้ทั้งตู้ หรือการเปลี่ยนพาร์ตแค่บางพาร์ต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์รุ่นที่ทางโรงงานเลิกผลิตแล้ว สามารถใช้งานต่อไปได้ และให้ระบบโดยรวมมีเสถียรภาพมากขึ้น ตั้งแต่กลุ่ม โลว์โวท์ และกลุ่มมีเดียมโวล์ท เช่น เมอร์แรงเจอแรง, สแควร์ดี, อารีว่า เป็นต้น

schneider-electric-smart-solution-delivery-car-7

Substation Automation: โซลูชั่นซอฟต์แวร์ระบบควบคุมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติของสถานีไฟฟ้าย่อย PACiS Substation Automation รุ่นล่าสุด ช่วยตรวจสอบและควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงโรงไฟฟ้า ซึ่งให้ความปลอดภัยสูงด้วยการตัดโหลดไฟภายในเวลา 0.08 วินาที มาพร้อมมาตรฐาน IEC 61850

Prisma : ตู้จ่ายไฟของชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นตู้ไฟที่มีความง่ายในการประกอบติดตั้ง ทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าได้ดี ได้รับมาตรฐาน IEC 61439 – 1 และ 2 ซึ่งเป็นข้อกำหนดใหม่สำหรับการประกอบตู้คอนโทรลเกียร์ ( controlgear ) และตู้สวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ ( Low-voltage switchgear ) นอกจาก Prisma สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 4000 แอมป์, 85kA/1s เหมาะสำหรับสำนักงานของโรงงานอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

Galaxy VM: เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบสามเฟสรุ่นใหม่ สำหรับทุกกลุ่มธุรกิจ รองรับกำลังไฟได้ถึง 800KVA มีคุณสมบัติช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานผ่านโหมด ECOnversion™ ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นโหมดการทำงานเฉพาะที่ให้ประสิทธิภาพถึง 98% และช่วยให้สามารถประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น มีโมดูลแบตเตอรีแบบถอดเปลี่ยนได้ โดยไม่ต้องย้าย

schneider-electric-smart-solution-delivery-car-3

โหลดไปยังแหล่งจ่ายไฟรอง ( Maintenance Bypass ) ซึ่งช่วยเพิ่มความพร้อมของระบบและยังปกป้องโหลดการทำงานได้อย่างดี

พร้อมกันนี้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้เปิดตัวโครงการรักษ์โลก สร้างชุมชน โดยทุกครั้งที่รถโมบายล์ “สมาร์ท โซลูชัน ดิลิเวอรี ไปจัดแสดงโซลูชั่นที่ใด ลูกค้าหรือคนในท้องที่สามารถนำถุงพลาสติก หรือถุงหูหิ้ว มาบริจาคเพื่อทางชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะนำไปเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปถุงที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและสามารถใช้งานได้อีกครั้ง ทั้งเป็นการสร้างงานให้กับชุมชนในวงกว้างต่อไป

รถโมบายล์ “สมาร์ท โซลูชัน ดิลิเวอรี เริ่มให้บริการตามเส้นทางต่าง ๆ โดยเริ่มจากกรุงเทพฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน ต่อด้วยภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ “เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การนำเทคโนโลยีการจัดการพลังานและระบบออโตชั่นของเราไปหาลูกค้าในพื้นที่ หรือโรงงานเลย นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าแล้ว เรายังสามารถทราบปัญหาของลูกค้าในพื้นที่นั้น ๆ ได้ทันที ทำให้เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ปัญหาได้มากขึ้นด้วย” มร.มาร์ค กล่าวทิ้งท้าย

schneider-electric-smart-solution-delivery-car-5

 

เกี่ยวกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค

schneider-electric-logo

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านระบบการบริหารจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น โดยมีรายได้ประจำปีงบประมาณ 2558 คิดเป็นมูลค่า 27 พันล้านยูโร ในปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีพนักงาน 160,000 คนไว้คอยให้บริการลูกค้าในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เพื่อช่วยให้ลูกค้าบริหารจัดการพลังงานและกระบวนการทำงานได้อย่างปลอดภัย มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ นับตั้งแต่สวิทช์ไฟแบบเรียบง่ายที่สุด ไปจนถึงระบบการทำงานที่ซับซ้อน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นเจ้าของเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และการบริการที่ช่วยให้ลูกค้ายกระดับประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ และการดำเนินงานได้แบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อของเราจะช่วยปรับโฉมอุตสาหกรรม เปลี่ยนเมือง และช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับชไนเดอร์ อิเล็คทริค เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า Life is On” www.schneider-electric.com/th


About TechTalkThai_PR

Check Also

Microsoft เปิดให้ทดลองโหมดเพิ่มความปลอดภัยบน Microsoft Edge

Microsoft เปิดให้ทดลองโหมด Super Duper Secure Mode เพิ่มความปลอดภัยบน Microsoft Edge

NSA และ CISA ออกคำแนะนำเรื่อง Kubernetes Security

NSA และ CISA ได้ร่วมกันออกเอกสารจำนวน 52 หน้า เพื่อให้คำแนะนำสำหรับการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน Kubernetes