Black Hat Asia 2023

เรียนอย่างคุ้มค่า เรียนอย่างปลอดภัย เรียนด้วย Samsung

การเรียนจากที่บ้านผ่านอุปกรณ์ Smartphone หรือ Tablet นั้นได้กลายเป็นหนึ่งในวิธีการหลักในปัจจุบันสำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา รวมถึงโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนานาชาติเองก็เริ่มมีการแจกอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับผู้เรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกเวลากันมากขึ้น

แต่คำถามที่สำคัญคือ ผู้ปกครองจะควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ ให้ถูกใช้งานเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมได้อย่างไร? และสถาบันการศึกษาจะจัดหาอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการสอนของครูได้อย่างไร?

Samsung Kids คือโซลูชันที่จะเป็นคำตอบให้กับคำถามนี้ ด้วยความสามารถในการเปลี่ยนอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet ของ Samsung ให้กลายเป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งทั้งผู้ปกครองและโรงเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อเป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปที่ทำการตั้งค่ามาให้แต่แรกพร้อมใช้งานได้เลย หรือทำการตั้งค่าอุปกรณ์ Samsung ที่มีอยู่ให้กลายเป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะก็ได้เช่นกัน

ในบทความนี้ เราจะแนะนำความสามารถของ Samsung Kids ให้ทุกท่านได้รู้จักกัน เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับอุปกรณ์เพื่อการศึกษากันครับ

 

Samsung Kids คืออะไร? เปิดใช้งานได้อย่างไร?

 

 

Samsung Kids เป็นความสามารถหนึ่งที่มีอยู่ในอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet ของ Samsung ที่สามารถเปิดใช้งานได้ฟรีทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยการเปิดใช้งานผ่าน Quick Panel ของ Samsung ด้วยการเลื่อนหน้าจอจากขอบบนลงมา และเลือกที่ปุ่ม Kids (ในบางเครื่องอาจต้องทำการกดเครื่องหมาย + เพื่อนำปุ่ม Kids มาแสดงในส่วนนี้ก่อน)

เมื่อเปิดปุ่ม Kids แล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวจะเข้าสู่ Kids Mode โดยจะให้ผู้ปกครองทำการตั้งรหัส PIN สำหรับการแก้ไขการตั้งค่าและปลดจากการใช้งาน Kids Mode เพื่อไม่ให้บุตรหลานผู้เรียนทำการออกจากโหมดนี้หรือเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยตนเองได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะใช้งาน Mobile Application และเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ เท่าที่จำเป็นต่อการเรียนดังที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น ไม่สามารถติดตั้ง Mobile App หรือเกมต่างๆ ด้วยตนเองได้

สิ่งที่ผู้ปกครองหรือสถาบันการศึกษาสามารถกำหนดการใช้งานภายใน Samsung Kids ได้นั้นก็มีหลากหลาย เช่น

 

1. ทำให้อุปกรณ์สามารถติดตั้งได้เฉพาะ Application ที่เหมาะสมเท่านั้น

ผู้ปกครองและสถาบันการศึกษาสามารถเลือกติดตั้ง Mobile Application ที่จำเป็นต่อการเรียนในอุปกรณ์ Samsung ได้ตามต้องการ และทำการป้อนรหัส PIN ใน Samsung Kids เพื่อเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้ใช้ Application ใดภายใน Samsung Kids บ้าง เช่น Email, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Google Classroom, Microsoft Office, Google Workspace หรือ App อื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลายในยามว่าง เช่น App อ่านการ์ตูน, App วิดีโอ หรือเกมต่างๆ

แนวทางดังกล่าวนี้จะทำให้ผู้ปกครองและสถาบันการศึกษาสามารถควบคุมรูปแบบการใช้งานอุปกรณ์ Samsung ให้เหมาะสมกับการศึกษาและการผ่อนคลายของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่ผู้เรียนซึ่งไม่ทราบรหัส PIN เพื่อปลดล็อคเครื่องก็จะไม่สามารถทำการติดตั้ง App หรือเกมได้ด้วยตนเองจนกว่าจะมาทำการขอให้ผู้ปกครองหรือสถาบันการศึกษาทำการติดตั้งเพิ่มเติมเป็นกรณี ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการใช้งาน Smartphone และ Tablet จะเป็นไปอย่างเหมาะสมภายใต้ขอบเขตที่กำหนด

 

2. จำกัดการเข้าถึงเนื้อหาจาก Web Browser และรายชื่อติดต่อสำหรับการโทรได้

หลายครั้งที่บุตรหลานหรือผู้เรียนอาจทำการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่าน Web Browser ได้ ซึ่ง Samsung Kids ก็สามารถตอบโจทย์นี้ได้ด้วยการมี Browser พิเศษให้ภายใน ซึ่งผู้ใช้งานจะไม่สามารถทำการกรอก URL ของ Website ได้เอง ในขณะที่ผู้ปกครองหรือสถาบันการศึกษาสามารถทำการเพิ่มปุ่มสำหรับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ที่ผู้เรียนจะสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการใส่รหัส PIN

 

ด้วยวิธีการนี้ ผู้เรียนจึงสามารถเข้าได้เฉพาะเว็บไซต์ที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น และคลิกเพื่อเข้าถึงเนื้อหาภายในเว็บไซต์นั้นๆ ได้ แต่จะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์อื่นๆ นอกเหนือจากขอบเขตที่กำหนดเอาไว้ได้ ในขณะที่ยังสามารถใช้อุปกรณ์เพื่อติดต่อผู้ปกครอง, ครูผู้สอน หรือเพื่อนในชั้นเรียนได้

 

3. กำหนดระยะเวลาสูงสุดในการใช้งานต่อวันได้

อีกจุดเด่นหนึ่งของ Samsung Kids ก็คือความสามารถในการกำหนดระยะเวลาในการใช้งานสูงสุดต่อวันได้ เพื่อควบคุมไม่ให้บุตรหลานผู้เรียนใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้มากเกินไปจนอาจเป็นอันตรายต่อสายตาหรือพัฒนาการของร่างกาย รวมถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการเล่นเกม, อ่านการ์ตูน หรือท่องเว็บไซต์เพื่อผ่อนคลายได้อย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาที่จำกัด

ผู้ปกครองและสถาบันการศึกษาสามารถกำหนดระยะเวลาในการใช้งานสูงสุดต่อวันให้เท่ากันทุกวันก็ได้ หรือปรับแต่งให้ระยะเวลาการใช้งานในแต่ละวันแตกต่างกันได้

 

4. มีการเก็บสถิติข้อมูลการใช้งาน

ในระหว่างที่บุตรหลานผู้เรียนทำการใช้ Smartphone หรือ Tablet ภายในโหมด Samsung Kids นั้น อุปกรณ์จะทำการบันทึกระยะเวลาที่เปิดใช้งาน App ต่างๆ เอาไว้ให้โดยอัตโนมัติ และนำข้อมูลเหล่านี้มาจัดทำรายงานว่าในแต่ละวันมีการเปิดใช้งาน App ใดเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ และระยะเวลารวมทั้งหมดที่ใช้อุปกรณ์ในแต่ละวันยาวนานเท่าใด โดยผู้ปกครองและสถาบันการศึกษาสามารถตรวจสอบสถิติเหล่านี้ย้อนหลังได้ ทำให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้งาน App ต่างๆ ในการเรียนได้อย่างชัดเจน

 

5. 1 อุปกรณ์สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งครอบครัว

สำหรับบางครอบครัวที่ต้องการให้อุปกรณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของคนอื่นในบ้านได้ นอกเหนือจากเรื่องเรียน ตัว Smartphone หรือ Tablet สามารถทำการปลด Samsung Kids ออกได้ด้วยการใส่รหัส PIN ของ Samsung Kids จากนั้นอุปกรณ์ก็จะทำงานในโหมดปกติ สามารถเข้าถึง App ต่างๆ และเนื้อหาบน Browser ได้ทั้งหมด สามารถใช้งานได้ตามความต้องการ

ดังนั้นด้วยวิธีการนี้ ผู้ปกครองสามารถวางใจได้ ว่าบุตรหลาน จะให้ความใส่ใจกับการเรียนในช่วงเวลากลางวันของวันธรรมดาได้อย่างเต็มที่ และเปิดโอกาสให้ผ่อนคลายได้อย่างอิสระในตอนเย็นหรือช่วงค่ำในแต่ละวัน หรือบางครอบครัวก็อาจเปิดให้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ ก่อนที่จะทำการเปิด Samsung Kids อีกครั้งก่อนการเรียนในวันถัดไป ทำให้อุปกรณ์มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถวางใจ ว่าอุปกรณ์จะถูกใช้งานอย่างเหมาะสมไปด้วยในเวลาเดียวกัน

 

สามารถสั่งซื้อ Mobile หรือ Tablet Samsung พร้อมการตั้งค่า Samsung Kids เพื่อการศึกษาได้ที่โครงการ SAVE/SAFE Education ทาง JD Central คลิก >> https://www.jd.co.th/shop/pc/samsung-b2b-mx-store_1000000064.html

 


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

MFEC เตรียมเดินหน้าสร้างศูนย์ CSOC ให้ลูกค้า ด้วยเครื่องมือที่พร้อมและครบครันจาก IBM

การป้องกันภัยคุกคามไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่ตัวโซลูชันเพียงอย่างเดียว แต่การป้องกันที่ดียังต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กลายเป็น Rule หรือมาตรการบางอย่างเพื่อใช้ป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในองค์กรขนาดใหญ่มักจะมีห้องรวมตัวสำหรับเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่คอยติดตามภาวะภัยคุกคามที่รู้จักกันในชื่อ Cybersecurity Operation Center (CSOC) โดยมีหน้าที่หลายด้านที่ช่วยบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยเช่น มอนิเตอร์และตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ตอบสนองเหตุภัยคุกคาม บริหารจัดการช่องโหว่และภัยคุกคาม แต่ทั้งหมดต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากบุคลากร นอกจากประเด็นเรื่องของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยแล้ว …

Intel เปิดตัว NUC 13 Pro ใหม่ ใช้หน่วยประมวลผล 13th Gen Intel Core

Intel ได้ประกาศเปิดตัว Intel NUC 13 Pro (code-named Arena Canyon) ใหม่ ใช้หน่วยประมวลผล 13th Gen Intel Core …