[20 ก.พ. 2024] Quest Webinar: เราจะบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลที่มีในองค์กรอย่างเป็นระบบในยุค Data Explosion ได้อย่างไร?

เมื่อองค์กรต่างเผชิญกับคลื่นข้อมูลมหาศาลที่ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว และนับวันยิ่งทวีซับซ้อนมากขึ้น ความท้าทายครั้งใหม่คือ เราจะบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลที่มีในองค์กรอย่างเป็นระบบได้อย่างไร?

TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้บริหารที่ต้องการเห็นภาพรวมและแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล และผู้ที่สนใจเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล เข้าร่วมงานสัมมนา โดยบริษัท Quest Software ในหัวข้อ “Data Empowerment and Database Performance Monitoring: เราจะบริหารจัดการข้อมูล และ ฐานข้อมูล ที่มีในองค์กรอย่างเป็นระบบในยุค Data Explosion ได้อย่างไร?” 

งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 14:00 – 15:30 น. 

อย่าพลาดโอกาสเรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สำรองที่นั่งก่อนใคร ลงทะเบียนฟรีได้แล้ววันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Data Empowerment and Database Performance Monitoring: เราจะบริหารจัดการข้อมูล และ ฐานข้อมูล ที่มีในองค์กรอย่างเป็นระบบในยุค Data Explosion ได้อย่างไร?

 • คุณนพดล ชัยนิรันดร
  Channel Manager, บริษัท Quest Software (Thailand)
 • คุณวรพจน์ แซ่อึ๋ง
  Solutions Consultant, บริษัท Quest Software (Thailand)
 • คุณณฤทธิ์ อภิสมาจาร
  Senior Solution Consultant, บริษัท พารา แอดวานซ์ อินโฟเทค จำกัด

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 14:00 – 15:30 น.

Zoom Webinar:  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_h7-k_apYSi6ZZ4O9LvCs7w

 • Open Session
 • Quest Data Empowerment Solution
 • Foglight: Database Performance Monitoring
 • Q & A
 • ปัญหาและโซลูชันสำหรับการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Data สำหรับองค์กร
 • โซลูชันสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Database แบบ Cross-platform รู้สาเหตุของปัญหา และช่วยปรับปรุง SLA ของ Database ให้ดียิ่งขึ้น
 • ผู้บริหารและบุคลากรที่ต้องการเห็นภาพรวมและแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลที่ต้องการทราบจุดปัญหาและแนวทางการปรับปรุง Performance ของ Database ที่มีอยู่เดิม โดยเฉพาะกรณีที่มี Multi-platform Database
 • ผู้ที่สนใจเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล

About nittaya

Previously worked as an English lecturer and eventually becomes an ADPT content writer to inspire readers under "ADAPT, ADEPT, ADOPT" concepts อดีตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ผู้ผันตัวมาเป็นนักเขียน ADPT หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านภายใต้แนวคิด "ADAPT, ADEPT, ADOPT"

Check Also

แนะนำ 9 เครื่องมือสำหรับงาน AI Governance

ประเด็นด้านการใช้งาน AI เริ่มเป็นที่ถกเถียงมากขึ้น จากชื่อเสียงและความเก่งกาจที่เพิ่มขึ้นทุกวัน หรือความเสี่ยงที่ผู้ให้บริการ AI อาจล่วงรู้ถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านข้อมูล นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่คนร้ายสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้ด้วย ด้วยเหตุนี้องค์กรในปัจจุบันที่ต้องการสร้างโปรเจ็คด้าน AI จึงต้องย้อนกลับมาตั้งต้นด้วยโจทย์ที่ว่า ท่านจะสร้าง …

Data warehouse คืออะไร?

การทำงานใดที่มีข้อมูลเกิดขึ้นและต้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การทำงานนั้นย่อมมีระบบหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล ยกตัวอย่างเช่นฐานข้อมูล (database) ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง ต่อมาหากต้องการมองภาพรวมของส่วนธุรกิจ องค์กรก็ต้องบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มหรือสกัดคุณค่าบางอย่างออกมา โดย Data Warehouse คือกลยุทธ์หนึ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการนี้ คำถามคือแล้ว Data Warehouse คืออะไรกันแน่?