Black Hat Asia 2023

Efficiency: การใช้ Pure Storage มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าเหนือกว่าการใช้ Enterprise Storage อื่นอย่างไร

เพราะระบบ Enterprise Storage มักเป็นระบบที่สำคัญต่อธุรกิจองค์กร การลงทุนในระบบเหล่านี้แต่ละครั้งจึงต้องคำนึงถึงประเด็นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่ามากเป็นพิเศษ เพื่อให้ระบบดังกล่าวสามารถรองรับการใช้งานของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน และคุ้มค่าสูงที่สุด

Pure Storage ในฐานะของผู้นำด้านเทคโนโลยี All Flash Array พร้อมตอบโจทย์ดังกล่าวให้กับธุรกิจองค์กร ด้วย Efficiency หรือความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูง เพื่อให้การใช้งาน All Flash Storage ของธุรกิจตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนได้ ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น 5 ประการ ดังนี้

1. รองรับทุก Workload ได้ด้วยประสิทธิภาพที่สูง

Pure Storage ได้ทำการออกแบบระบบ All Flash Array ให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงไม่ว่าจะรองรับการใช้งานสำหรับ Workload ในรูปแบบใดก็ตาม ทำให้ในทุกๆ การติดตั้งใช้งานนั้นไม่จำเป็นต้องทำ Performance Tuning อย่างในระบบ Enterprise Storage อื่นๆ และไม่ต้องทำการตั้งค่าการทำงานของระบบให้สอดคล้องกับแต่ละ Workload อีกต่อไป

จุดเด่นนี้ทำให้ Pure Storage หนึ่งระบบ สามารถรองรับการใช้งานสำหรับ Workload ที่หลากหลายได้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อ Storage หลายชุดแยกสำหรับแต่ละระบบอย่างในอดีต All Flash Array จาก Pure Storage เพียงชุดเดียวนั้น จึงสามารถรองรับทั้งระบบ Virtualization, Database, Big Data และ AI ร่วมกันได้

2. Data Reduction ลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้คุ้มค่าสูงสุด

ความเร็วของ All Flash Array จาก Pure Storage นั้นไม่เพียงแต่จะทำให้การเขียนหรืออ่านข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังทำให้การทำ Data Reduction หรือการลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยความเร็วที่สูงจนไม่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ทำงาน ส่งผลให้ Pure Storage สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีทั้งการทำ Data Deduplication และ Data Compression ที่ดีที่สุด ประหยัดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลลงไปได้สูงสุดถึงอัตราส่วน 10:1

เทคนิคที่ Pure Storage เลือกใช้ในการทำ Data Reduction มีดังนี้

 • Pattern Removal สำหรับข้อมูลที่มีรูปแบบซ้ำๆ อย่างเช่นการเขียนค่า 0 ต่อเนื่องนั้น Pure Storage จะสามารถตรวจจับข้อมูลที่มีรูปแบบเหล่านี้และลดพื้นที่ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลลงได้
 • Inline Deduplication ที่ทำการค้นหาข้อมูลขนาด 512 Byte ซึ่งมีรูปแบบที่ซ้ำกัน โดยสามารถใช้งานได้ใน Block Size ขนาดตั้งแต่ 4-32KB ช่วยให้การลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าระบบอื่นที่ต้องมีการกำหนดขนาดของ Block Size ที่ตายตัว
 • Inline Compression บีบอัดข้อมูลอย่างต่อเนื่องในทุกๆ การเขียนข้อมูล ให้ข้อมูลมีขนาดเล็กลงไปยิ่งกว่าเดิม
 • Post-Compression ใช้อัลกอริธึมที่ต้องมีการประมวลผลสูงในการบีบอัดข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่มีการเขียนข้อมูลและบีบอัดไปแล้วอีกครั้ง เพื่อลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้น้อยลงไปอีก
 • Copy Reduction การ Copy ข้อมูลภายใน FlashArray จะเป็นการสร้าง Metadata เพิ่มขึ้นมาอีกชุดเท่านั้น ทำให้สามารถ Copy ข้อมูลได้ทันทีโดยไม่เกิดการเขียนข้อมูลซ้ำซ้อนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำ Snapshot, Clone, Replicate หรือ xCopy ก็ตาม

3. ครบทุกความสามารถในอุปกรณ์เดียว พร้อมบริหารจัดการทุกอุปกรณ์ได้ผ่าน Cloud

ด้วยแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นแบบ Software-Defined Storage ตั้งแต่แรก ทำให้ทุกๆ ความสามารถของระบบ Storage นั้นอยู่ในชั้นของ Software ทั้งหมด ไม่ต้องมี Hardware ส่วนเสริมแต่อย่างใด อีกทั้ง Pure Storage ยังเปิดสิทธิ์การใช้งานความสามารถทั้งหมดเหล่านี้ให้กับผู้ใช้งานทั้งหมดแต่แรก ไม่จำเป็นต้องซื้อ License เพิ่มเติม

นอกจากนี้ Pure Storage ยังมีบริการ Cloud ที่ชื่อว่า Pure1 สำหรับใช้ในการบริหารจัดการระบบ Pure Storage ทั้งหมดขององค์กรได้จากศูนย์กลาง พร้อม AI สำหรับช่วยวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มต่างๆ ในการทำงานของระบบ ทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษาเป็นอย่างมาก

4. ประหยัดพื้นที่บนตู้ Rack

จากประสิทธิภาพที่สูงและการทำ Data Reduction ได้เป็นอย่างดี ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Pure Storage แต่ละชุดซึ่งอาจมีขนาด 3U – 5U นั้นสามารถมีประสิทธิภาพได้หลายแสนหรือหลายล้าน IOPS ต่อระบบ และมีความจุในแบบ Usable Capacity ที่อาจสูงถึงหลายร้อย Terabyte (TB) หรือระดับ Petabyte (PB) ได้ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งบนตู้ Rack ลงได้เป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับระบบ Storage แบบดั้งเดิม

5. ประหยัดพลังงาน เกิดความร้อนน้อยกว่า

ไม่เพียงแต่การประหยัดพื้นที่ติดตั้งเท่านั้น แต่ Pure Storage ที่เป็น All Flash Array ทั้งหมดนั้นยังใช้พลังงานที่น้อย และสร้างความร้อนภายใน Data Center น้อยลงด้วย ช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าทั้งในส่วนที่ Pure Storage ต้องใช้งาน และในส่วนของการระบายความร้อนลงไปได้เป็นอย่างดี

ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าที่ครบถ้วน ที่พร้อมใช้ในทุกผลิตภัณฑ์ของ Pure Storage

ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าที่ได้รับจาก All Flash Storage นี้สามารถพบได้ในทุกผลิตภัณฑ์ของ Pure Storage เพื่อให้ทุกการลงทุนในระบบ Storage ตอบโจทย์การใช้งานได้ในระยะยาว โดยธุรกิจองค์กรมีทางเลือกในการใช้งานระบบ All Flash Array ในรูปแบบที่หลากหลายของ Pure Storage ได้ดังนี้

 • Pure Storage FlashArray//C ระบบ All-QLC Flash Storage สำหรับระบบที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ความจุสูงสุด 7.3PB ทำงานได้รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า
 • Pure Storage FlashArray//X ระบบ 100% Native NVMe Storage ประสิทธิภาพสูง ความจุสูงสุด 3.3 PB สำหรับระบบงานในระดับ Tier 0 และ Tier 1 ที่รองรับ Workload ได้หลากหลายรูปแบบภายในระบบเดียว
 • Pure Storage FlashArray//XL ระบบ 100% Native NVMe Storage ประสิทธิภาพสูงสุด ความจุสูงสุด 5.5 PB สำหรับระบบ Business Application สำคัญขนาดใหญ่อย่างเช่น SAP HANA, Microsoft SQL Server และ Oracle ที่ต้องการประสิทธิภาพระดับ Hyperscale
 • Pure Storage FlashBlade ระบบ Unified Fast File and Object Storage ประสิทธิภาพสูงสำหรับจัดเก็บข้อมูล File หรือ Object หลายหมื่นล้านไฟล์ เพื่อเชื่อมต่อกับ Server จำนวนหลายหมื่นเครื่อง และให้บริการข้อมูลได้หลาย PB ด้วยความเร็วระดับหลายสิบล้าน IOPS
 • Pure Storage FlashStack ระบบ Software-Defined Hybrid-Cloud Infrastructure จากความร่วมมือของ Pure Storage และ Cisco ที่รวม Compute, Network และ Storage เข้าด้วยกัน สำหรับรองรับระบบ Data Center ที่ต้องการความเร็วในระดับ All Flash เพื่อใช้งานร่วมกับ Workload ของธุรกิจองค์กร
 • Pure Storage FlashRecover โซลูชันระบบ All-Flash Data Protection ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Pure Storage และ Cohesity เพื่อให้การสำรองและกู้คืนข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วด้วยความเร็วระดับ All-Flash และคุ้มค่าสูงสุดด้วยการทำ Data Reduction
 • Pure Storage AIRI โซลูชันระบบ Full-Stack AI-Ready Infrastructure จากความร่วมมือของ Pure Storage และ NVIDIA เพื่อการประมวลผลทางด้าน AI ด้วยความเร็วสูงจาก GPU ที่ดีที่สุดของ NVIDIA และ All Flash Storage ที่เร็วที่สุดจาก Pure Storage

สนใจโซลูชัน Pure Storage ติดต่อทีมงาน Pure Storage ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจในโซลูชันของ Pure Storage หรือเทคโนโลยีด้านระบบ All Flash Storage สามารถติดต่อทีมงาน Pure Storage ประจำประเทศไทยได้ทันทีที่ asean@purestorage.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Pure Storage ได้ที่ https://www.purestorage.com/ และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fan Page https://www.facebook.com/PureStorageTH ทันที


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ServiceNow ออกอัปเดต Utah Release เพิ่มความสามารถด้าน AI

ServiceNow ออกอัปเดต Utah Release เพิ่มความสามารถด้าน AI, Search, Workforce Optimization for HR และปรับปรุง Incident Management

GitHub ประกาศเปิดตัว Copilot X ระบบ AI ช่วยเขียนโค้ด ใช้งาน GPT-4

GitHub ประกาศเปิดตัว Copilot X ระบบ AI ช่วยเขียนโค้ด ใช้งาน GPT-4