[PR] เชิญร่วมงานสัมมนาฟรี ปัญญาประดิษฐ์ Big Data หุ่นยนต์ และ IOT หัวใจของนวัตกรรมใหม่…ที่ไม่ไร้จริยธรรม

เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Big data หุ่นยนต์ และ IOT ในประเทศมีวิวัฒนาการ ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันโดยไม่รู้ตัว เราจะรับเมื่อและปรับตัวอย่างไรการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จริยธรรมด้านการใช้งานและการพัฒนาถือเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่ มาร่วมหาคำตอบกันได้ที่งานสัมมนา

 

 

วัน เวลา และสถานที่: วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม Topaz Suite โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

กำหนดการงานสัมมนา

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น. นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์
ดร. นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
กล่าวเปิดงาน

09.15 – 09.45 น. “ประเทศไทยและจริยธรรมในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และ IOT”
โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

09.45 – 10.10 น. ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดย ดร. สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)

10.10 – 10.15 น. ช่วงถามตอบ

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. การเสวนา “ปัญญาประดิษฐ์ Big Data หุ่นยนต์ และ IOT หัวใจของนวัตกรรมใหม่…ที่ไม่ไร้จริยธรรม ? ”
• AI กับสื่อโฆษณา – นวัตกรรมการสื่อสารรูปแบบใหม่
โดย Ms. Tripti Chaudhary : Senior Regional Manager, AnyMind Group
• จริยธรรมกับการใช้ข้อมูลผู้ป่วย (Big Data) สำคัญอย่างไร?
โดย ผศ.(พิเศษ) นพ. พลวรรธน์ วิทูรกลชิต : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• ก้าวใหม่นวัตกรรมการบริการธนาคารด้วย AI และ Big Data กับจริยธรรมในการพัฒนาเทคโนโลยี
โดย คุณเชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร : Principal Visionary Architect, KBTG (KASIKORN Business – Technology Group)
• ดำเนินรายการ โดย ดร.ปกป้อง ส่องเมือง สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 – 14.45 น. เสนอ Case Study และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
โดย ดร. นริศ หนูหอม และดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
นำวิพากษ์และร่วมแสดงความคิดเห็นโดย
• นพ. ชัยยศ คุณานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
• ดร. สุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
• นายปิง ณ ถลาง Adviser – Human Resources Bangkok Airways
ดำเนินรายการ โดย ดร. ภูมินทร์. บุตรอินทร์ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น. สรุปประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิธีการลงทะเบียน:

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ : https://goo.gl/forms/ZjEeHlz2lCQX589J2

หมายเหตุ:

ปิดลงทะเบียนเวลา 17:00 น. ของวันที่ 14 มิ.ย. 2561
หลังลงทะเบียนแล้ว กรุณารออีเมลคอนเฟิร์มการเข้าร่วมงานจาก namfon@tcels.ot.th ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 2561About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

คนร้ายชาวยูเครน 4 คนถูกจับฐานตั้งเว็บปลอมเทรด Cryptocurrency

ตำรวจของยูเครนเข้าจับชายอายุระหว่าง 20-26 ปี 4 คนผู้ต้องสงสัยข้อหาตั้ง 6 เว็บปลอมเพื่อขโมยเงินเทรด Cryptocurrency ของเหยื่อ โดยทางตำรวจกล่าวว่า “พวกเขามีทักษะเฉพาะในด้านการเขียนโปรแกรมและสร้างระบบบริหารจัดการเนื้อหา (CMS) ขั้นมาสำหรับไซต์เหล่านั้น” คนร้ายนั้นได้ใช้วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือของเว็บด้วยการแสดงความเห็นบนโลกออนไลน์และให้คะแนนในด้านบวก

Azure ประกาศ Traffic Analytics เป็นสถานะ GA แล้ว

หลังการ Preview มากว่า 3 เดือนตอนนี้ทาง Azure ได้เปิดฟีเจอร์ Traffic Analytics เป็นสถานะ GA แล้ว โดย SaaS นี้ได้เข้ามาช่วยผู้ใช้แก้ปัญหาหลายด้าน …