Onward Security ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยจากกรุงไทเป ขยายบริการสู่ประเทศไทย

Onward Security เป็นบริษัทที่ Spin-off จากสถาบันเพื่ออุตสาหกรรมสารสนเทศ ประเทศไต้หวัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 ร่วมกันระหว่างรัฐบาลและเอกชน Onward Security เริ่มให้บริการทางด้านการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนกระทั่งกลายเป็นผู้นำทางด้านความมั่นคงปลอดภัยในไต้หวัน ล่าสุด Onward Security ขยายบริการเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว

Onward Security เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีการรักษาความความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลความลึก และสามารถให้คำปรึกษา การวิจัยและพัฒนา กำหนดมาตรฐาน เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรในยุคปัจจุบันที่หาบริษัทที่มีเทคโนโลยีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีคุณภาพได้ยาก Onward Security จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรทุกอุตสาหกรรม

Onward Security ให้บริการและเสนอวิธีแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยด้านไอที

บริการประเมินผลความปลอดภัยด้านข้อมูลขององค์กร

นอกจากสามารถช่วยลูกค้าประเมินความแข็งแกร่งของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลทั้งภายในและภายนอกแล้ว Onward Security ยังมีโซลูชันสำหรับรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลเต็มรูปแบบ เพื่อปกป้องข้อมูลสารสนเทศอันแสนสำคัญขององค์กรจากภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ Onward Security ยังพร้อมให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลแก่ผู้บริหารและพนักงานทั่วไป

บริการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้านไอที

บริการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้านไอทีครอบคลุมตั้งแต่ การค้นหาความต้องการ การออกแบบและพัฒนา การทดสอบ ไปจนถึงการวางระบบ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ที่ได้สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร

บริการให้คำปรึกษาความปลอดภัยด้านข้อมูล

บริการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยด้านข้อมูลคือการช่วยลูกค้ายกระดับความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนในการซ่อมแซมและกำจัดเนื่องจากเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการแข่งขันในยุค Digital Transformation

ห้องปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยของ Onward Security มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้านเน็ตเวิร์กประเภทต่างๆ จนถึงตอนนี้ Onward Security ค้นพบช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยซึ่งถูกบันทึกลงบน CVE มากกว่า 40 รายการ

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการมีศักยภาพในการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Onward Security

SecFlow

SecFlow เป็นระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ใน Hercules Security Platform ซึ่งให้บริการโซลูชันสำหรับการวางความมั่นคงปลอดภัยให้แก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการด้านกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูลช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมความต้องการ การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการวางระบบ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถวางกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมั่นคงปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว

SecDevice

SecDevice ใน Hercules Security Platform ให้บริการโซลูชันสำหรับประเมินความเสี่ยงบนอุปกรณ์ประเภท Embedded System และ IoT เพียงแค่นักทดสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยเปิดใช้งาน SecDevice ในอุปกรณ์เหล่านั้น ระบบก็จะทำการทดสอบ ประเมินความเสี่ยง และส่งรายงานกลับมาให้โดยอัตโนมัติ

SecApp

หน้าที่ของ SecApp ใน Hercules Security Platform คือการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์ Apple iOS และ Android โดยเฉพาะ นักทดสอบเพียงแค่อัปโหลดไฟล์แอพพลิเคชันที่ต้องการทดสอบเข้าสู่ SecApp จากนั้นระบบจะทำการค้นหาช่องโหว่และจัดทำรายงานให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ SecApp ยังช่วยตรวจสอบว่าแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาที่ใช้งานเหล่านั้นสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนด รวมไปถึงนโยบายขององค์กรด้วยหรือไม่

สำนักงานใหญ่ที่ไทเปพร้อมส่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาบริการลูกค้าโดยตรง หากท่านสนใจข้อมูลรายละเอียดของ Onward Security สามารถติดต่อ Contact-Center ในกรุงเทพฯ ได้ที่คุณจอห์นนี่ โทร 089-124-0889 อีเมล johnnychenlin@gmail.com และ Line 0932347323


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พบช่องโหว่ HTTP/2 ระดับ Implementation เสี่ยงถูกโจมตีแบบ DoS

Jonathan Looney จาก Netflix และ Piotr Sikora จาก Google ออกมาเปิดเผยถึงช่องโหว่ระดับ Implementation ของ HTTP/2 ซึ่งเป็นโปรโตคอล HTTP …

Firefox ออกแพตช์ช่องโหว่ใน Password Manager

สำหรับผู้ใช้งาน Firefox ทาง Mozilla ได้ทำการแพตช์อุดช่องโหว่ให้ Password Manager ซึ่งสามารถใช้ลัดผ่านการป้องกันของ Master Password ได้