[PR] EGA เปิดบริการอัจฉริยะ ‘ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ’ หนุน จ.นครสวรรค์ เร่งติดตั้งอินเทอร์เน็ต 611 หมู่บ้านเสร็จปีนี้

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) นำบริการอัจฉริยะภาครัฐสู่ภูมิภาค หนุน
จ.นครสวรรค์ ก้าวสู่ Smart City พร้อมขยายจุดบริการ ‘ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk’ หนึ่งในบริการสำคัญภายใต้โครงการ ‘GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน’ เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบรวดเร็ว ทันใจ ใกล้บ้าน เพียงบัตรประชาชนเพียงใบเดียว (Smart Card) สามารถรู้ทุกสิทธิประโยชน์ของตนเอง ตั้งแต่ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลสาธารณสุข ข้อมูลประกันสังคม และข้อมูลสถานภาพเครดิต  ด้านพ่อเมืองนครสวรรค์พร้อมเดินหน้าติดตั้งอินเทอร์เน็ต 611 หมู่บ้านภายในปี 2560 หวังให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

จากการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ GovChannel ไปยังส่วนราชการ และประชาชนทั่วทุกภูมิภาคพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรท้องถิ่นต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนา Local Government Services ที่จำเป็นหรือเหมาะสมกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับภูมิภาคสู่การเป็น Digital Thailand สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA (อีจีเอ) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ดำเนินการจัดงานสัมมนา“GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีฯ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อน Digital  Local Government เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการนำพาประเทศสู่ Thailand 4.0 ก่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดงาน GovChannel Roadshow 2017 :Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ และการขยาย
จุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการสำคัญของ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ที่จะช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่ทันสมัยขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA (อีจีเอ) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานพันธมิตร โดยเฉพาะ EGA ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านไอทีภาครัฐ ได้นำโครงการ GovChannel ศูนย์การบริการภาครัฐสำหรับประชาชน มาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนใน จ.นครสวรรค์สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทุกที่ ทุกเวลา
สมดังที่ จ.นครสวรรค์เป็นเมืองศูนย์กลางที่สำคัญของประเทศทั้งด้านการคมนาคม การผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ ตลาดค้าข้าว และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจาก EGA จะนำทัพบริการภาครัฐที่มาช่วยให้พี่น้องชาวนครสวรรค์มีชีวิตที่ทันสมัยมากขึ้นแล้ว ยังนำความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้บุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ทราบถึงประโยชน์ ด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างบูรณาการ สอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy ของประเทศ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

ด้าน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการจัดงานครั้งนี้ว่า ภารกิจที่สำคัญของ EGA คือการให้ความสนับสนุนในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐมีการทำงานอย่างบูรณาการเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานบริการให้ตรงใจประชาชนมากที่สุด ผ่านช่องทาง GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน มาอำนวยความสะดวกให้ จ.นครสวรรค์แบบใกล้ชิด พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร เช่น กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานประกันสังคม, สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฯลฯ ที่ยกทัพบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบจัดเต็ม พร้อมติดตั้ง ‘ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk’ มาให้บริการประชาชนแบบ Self-service ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา 1 ด้วย โดยประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา, บัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป, สิทธิ์การรับเบี้ยคนพิการ และระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น หากต้องการข้อมูลการใช้บริการหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติม สามารถกดเลือกเมนูในตู้เพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ www.GovChannel.go.th ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนได้ทันที นอกจากนี้ได้นำแอปพลิเคชัน G-News แอปฯ
แจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐเวอร์ชันใหม่มาช่วยให้ประชาชนไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างทันการณ์ แม่นยำ เชื่อถือได้และบริการอื่นๆ อีกมากมายของ EGA ที่นำมาเสนอให้จังหวัดนครสวรรค์ทดลองใช้อย่างเต็มที่

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า จ.นครสวรรค์ได้ตั้งเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้าข้าวและสินค้าเกษตรชั้นนำของอาเซียน จึงเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารราชการตามวิสัยทัศน์ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการ และการบริหารงานให้ได้อย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดระบบบริหารจังหวัดและสังคมที่ดี รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของจังหวัดเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 พร้อมกันทั่วประเทศ
อันจะนำไปสู่เศรษฐกิจขาขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนใน จ.นครสวรรค์

ดังนั้น จึงมีความยินดีที่ได้ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อน Digital Local Government ราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ เพื่อขานรับนโยบายการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเชื่อมั่นว่าโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง และ
เท่าเทียม

สำหรับการขับเคลื่อนสู่เมืองต้นแบบอัจฉริยะ หรือ Smart City ทาง จ.นครสวรรค์ได้เตรียมวางแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริการต่างๆ ของ EGA เริ่มจากการนำระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หรือ GIN (Government Information Network) และ ระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ หรือ G-Cloud (Government Cloud) ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตแบบใช้ทรัพยากรร่วมกันที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง รวมทั้งการให้บริการตู้อเนกประสงค์ภาครัฐ ช่วยให้สามารถพัฒนาบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มขึ้น และในปี 2560 จังหวัดจะเร่งดำเนินการติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้ได้ 611 หมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ในการนำไปใช้สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับตนเองในอนาคต

###


About TechTalkThai PR 2

Check Also

ซิสโก้เปิดตัวนวัตกรรมที่กำหนดมาตรฐานในวงการอุตสาหกรรม (Industry-defining Innovations) สำหรับโลกที่เชื่อมต่ออย่างปลอดภัยมากขึ้น และครอบคลุมอย่างทั่วถึง ที่งาน Cisco Live US 2023 [Guest Post]

CISCO LIVE, ลาสเวกัส, 7 มิถุนายน 2566 —วันนี้ ซิสโก้ (CSCO) ผู้นำด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัยระดับองค์กรได้เปิดตัวเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย และแอปพลิเคชัน พร้อมกันนี้ ซิสโก้ได้เผยวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำเสนอประสบการณ์แบบครบวงจรที่เรียบง่ายมากขึ้นสำหรับลูกค้าและคู่ค้า …

เจอกันเร็วๆ นี้! Cargomatic Thailand แพลตฟอร์มที่ช่วยยกระดับวงการโลจิสติกส์ของไทยให้เหนือไปอีกขั้น การันตีด้วยการเป็นอันดับหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา [Guest Post]

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 31 พฤษภาคม 2566 – Cargomatic Thailand พร้อมปฏิวัติอุตสาหกรรมการขนส่ง ด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์มโลจิสติกส์อันดับหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้ทั้งผู้ต้องการจัดส่งสินค้า และผู้ให้บริการขนส่งสินค้า  โดยมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพไปพร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้ได้อย่างน้อย …