Breaking News

NVIDIA จับมือ Microsoft เปิดบริการ Cloud Supercomputer ให้เช่าใช้งานได้ผ่าน Microsoft Azure

NVIDIA ได้ออกมาประกาศถึงความร่วมมือกับ Microsoft ในการนำ Supercomputer ที่ใช้ GPU ในการประมวลผลไปเปิดให้บริการบน Microsoft Azure เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเข้าถึงระบบ Supercomputer นี้ได้จาก Cloud

NVIDIA DGX Superpod Credit: NVIDIA

บริการ Cloud Supercomputer ดังกล่าวนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับ AI, Machine Learning และการทำ High Performance Computing (HPC) โดยเฉพาะ โดยภายในระบบนี้จะเปิดให้สร้าง Instance ที่มีประสิทธิภาพการประมวลผลที่สูงสำหรับการสร้าง AI Model ที่มีความซับซ้อนสูงภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงขึ้นมาใช้งานได้

ในการทดสอบ ทางวิศวกรของ Microsoft และ NVIDIA ได้ร่วมกันสร้าง Instance ที่มีชื่อว่า NDv2 ขึ้นมาจำนวน 64 ชุด เพื่อช่วยกัน Train BERT ให้เสร็จภายในเวลา 3 ชั่วโมงได้ ซึ่งเบื้องหลังของการประมวลผลนี้ก็ต้องใช้ GPU จำนวนมหาศาลที่ผ่านการ Optimize โดย NCCL, NVIDIA CUDA X Library และการเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีของ Mellanox

นอกจากนี้ NVIDIA ยังระบุด้วยว่า NDv2 Instance ทั้งหมดนี้จะสามารถทำงานร่วมกับ Framework ที่มีให้ใช้งานใน NVIDIA NGC Container Registry และ Azure Marketplace ได้เป็นอย่างดี ทำให้ธุรกิจองค์กรมีทางเลือกที่จะใช้งาน Framework ที่ตนเองถนัดได้อย่างเหมาะสม

ปัจจุบัน NDv2 Instance นี้ยังอยู่ในสถานะ Preview เท่านั้น และจะเปิดให้บริการในอนาคตภายหลังจากนี้

ที่มา: https://www.storagereview.com/nvidia_announces_scalable_gpuaccelerated_supercomputer_in_the_microsoft_azure_cloudAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] iZeno รับมอบรางวัล Atlassian Partner of the Year 2019: Rising Star APAC

วันนี้ Atlassian ได้ประกาศสู่สาธารณะว่า บริษัท iZeno ถูกเลือกให้ได้รับรางวัล Atlassian Partner of the Year 2019: Rising Star APAC สืบเนื่องมาจากผลงานและความสำเร็จที่โดดเด่นในช่วงปีปฏิทิน 2019 โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างธุรกิจใหม่, การขับเคลื่อนความเป็นผู้นำเชิงความคิด รวมถึงเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์และบริการเป็น solution stack ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในส่วนของ DevOps และ IT Service Management Solution (ITSM) ทั้งหมดนี้ได้เติมเต็ม Atlassian ในภาพรวมให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

Cloudflare ยกเลิกการใช้งาน reCAPTCHA เนื่องจากปัญหาด้าน Privacy และค่าใช้จ่าย

Cloudflare ได้ประกาศยกเลิกการใช้งาน reCAPTCHA ของ Google ในบริการต่างๆของตนเอง เนื่องจากปัญหาทางด้าน Privacy และค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่เกิดขึ้น