SUSE by Ingram

[PR] เน็กซัส เดินหน้าวางระบบ ERP S/4HANA Retail ให้เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ หนุนตำแหน่งผู้นำธุรกิจยุคดิจิทัล

บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดงานลงนามเซ็นต์สัญญากับ บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด  ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา และวางระบบซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรธุรกิจ มากกว่า 18 ปี เข้ามาดำเนินการวางระบบ SAP ERP S/4HANA Retail เพื่อผลักดันธุรกิจให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในยุคดิจิทัล

โดยในงาน คุณธีรวุฒิ อัศวโสภณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ที่ 7 จากขวา) ได้นำทีมผู้บริหาร และพนักงาน เข้ามารับนโยบายและแถลงเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ เพื่อนำระบบ SAP ERP S/4HANA Retail มาช่วยสนับสนุนให้การทำงานภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละส่วนงานให้เป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำ และแสดงผลแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ระบบใหม่ยังรองรับการทำงานบนมือถือ และแท็บเล็ต ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รองรับต่อการขยายตัว และผลักดันธุรกิจให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในยุคดิจิทัล

ทางด้านคุณผดุงเกียรติ อภิชัยเดชอุดม กรรมการบริหาร บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด (ที่ 9 จากซ้าย) ได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญในการคำปรึกษาและวางระบบ S/4HANA Retail จำนวนมากจากทั้งเน็กซัสฯ และ เอสเอพี เข้ามาร่วมวางเป้าหมายและแผนเพื่อผลักดันให้ เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ฯ ประสบความสำเร็จสูงสุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

###

About TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] ThoughtWorks ประกาศเข้าควบรวมกิจการ Gemini Solutions เสริมฐานขยายธุรกิจในทวีปยุโรป

ThoughtWorks บริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ระดับโลก ประกาศการควบรวมกิจการของ Gemini Solutions Inc. บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของ ThoughtWorks และการขยายธุรกิจไปทั่วภาคพื้นยุโรป โดยทีมงานจะให้บริการอย่างใกล้ชิดแก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร และเยอรมนี รวมทั้งลูกค้าที่มีอยู่เดิมของ Gemini Solutions ในทวีปอเมริกาเหนือ ฝรั่งเศส และเยอรมนี

[Guest Post] TIBCO ประกาศเซ็นสัญญาเข้าซื้อกิจการบริษัท Information Builder

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและมีมากหลายชนิดของ Information Builder จะช่วยยกระดับแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชื่อมโยงเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรม