[PR] เน็ตแอพร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “กลยุทธ์และการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

กรุงเทพฯ – 23 กันยายน 2559 – สมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ บริษัท เน็ตแอพ ประเทศไทย ( จำกัด ) จัดงานเสวนา “กลยุทธ์และการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ( National Cyber Security ) ” แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้และตอกย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ด้วยแนวทางในการจัดการข้อมูลให้มีความปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อข้อมูลโดนคุกคามในยุคดิจิตัล โดยงานนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

บุคคลในภาพ: พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์ ( กลาง ) นายกสมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, พลเอก บรรเจิด เทียนทองดี ( ที่ 3 จากซ้าย ) ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, นายวีระ อารีรัตนศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตแอพ ประจำภูมิภาคอาเซียน ( ที่ 3 จากขวา ), ( จากซ้ายไปขวา ) นาวาอากาศเอก รศ.ดร. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง รองศาสตราจารย์ กองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, พลโท สุทธิศักดิ์ สลักคำ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, อาจารย์ ปริญญา หอมอเนก ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท ACIS Professional Center และพันเอก ธวัช ธัญญชาติกุล ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัยและสารสนเทศ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
บุคคลในภาพ: พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์ ( กลาง ) นายกสมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, พลเอก บรรเจิด เทียนทองดี ( ที่ 3 จากซ้าย ) ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, นายวีระ อารีรัตนศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตแอพ ประจำภูมิภาคอาเซียน ( ที่ 3 จากขวา ), ( จากซ้ายไปขวา ) นาวาอากาศเอก รศ.ดร. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง รองศาสตราจารย์ กองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, พลโท สุทธิศักดิ์ สลักคำ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, อาจารย์ ปริญญา หอมอเนก ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท ACIS Professional Center และพันเอก ธวัช ธัญญชาติกุล ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัยและสารสนเทศ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

About TechTalkThai_PR

Check Also

Intel พัฒนาชิปใหม่ ช่วยป้องกันการโจมตีด้วยฮาร์ดแวร์

Intel เผยโครงการพัฒนาชิปใหม่ Tunable Replica Circuit (TRC) ซึ่งออกแบบมาใช้สำหรับป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่ใช้ฮาร์ดแวร์เป็นเส้นทางในการโจมตี โดยมีความสามารถในการตรวจจับการโจมตีทั่วไปที่เกิดจาก Hardware-based ได้ และสามารถแจ้งผู้ดูแลระบบในทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิด พร้อมกับช่วยป้องกันกันการโจมตีนั้นๆ

Cisco โดนแฮ็กโดยแก๊งแรนซัมแวร์ Yanluowang

Cisco ออกมายอมรับว่า ได้ถูกแก๊งแรนซัมแวร์ Yanluowang ลุกล้ำเข้ามาในเครือข่ายขององค์กรจริง เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และยังถูกรีดไถจากไฟล์ข้อมูลที่ถูกโจรกรรมออกไป