Black Hat Asia 2023

LIVE Hacking Demo: แอปดูดเงิน VS. เจาะระบบองค์กรขนาดใหญ่ | NCSA Thailand National Cyber Week 2023

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ MAYASEVEN ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจสายงานด้าน Cybersecurity เข้าชม LIVE Hacking Demo “ลองเป็นเหยื่อแอปดูดเงินเพื่อถอดรหัสโจร” และ “เจาะช่องโหว่ระบบ Active Directory ขององค์กรขนาดใหญ่” พร้อมเรียนรู้พื้นฐานการเจาะระบบและการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย (Ethical Hacking & Security) เบื้องต้น จากหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆ ของไทย เพื่อสัมผัสประสบการณ์และเปิดโอกาสสำหรับก้าวแรกสู่สาย Offensive Security ในงาน NCSA Thailand National Cyber Week 2023 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์

? วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2023
⏰ เวลา 13:30 – 16:30 น.
? Cyber Meeting Room 1 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์
? ชม LIVE Hacking Demo ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
? ลงทะเบียนที่ www.thncw.com/demo

LIVE Hacking Demo ชุดนี้ จัดขึ้นโดยคุณนพ ภูมิไธสง Principal Cyber Security Consultant จาก MAYASEVEN ผู้ให้บริการด้าน Offensive Security Services ชั้นนำของไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรสาย IT ที่สนใจงานด้าน Cybersecurity ได้มาร่วมเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ด้าน Offensive Security ด้วยการปูพื้นฐานความรู้ Ethical Hacking & Security เบื้องต้น ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การค้นหาช่องโหว่ การเจาะระบบ ไปจนถึงการซ่อนพรางและลบร่องรอย รวมถึงสาธิตตัวอย่างการแฮ็กที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในระดับบุคคล (แอปดูดเงิน) และในระดับองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อให้เห็นภาพรวม วิธีการ เทคนิค และเบื้องหลังแนวคิดของแฮ็กเกอร์ ซึ่งจะช่วยสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ และต่อยอดความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันไซเบอร์ให้แก่ตนเองและองค์กรที่สังกัด

กำหนดการบรรยายและ LIVE Hacking Demo

13:30 – 15:30ปูพื้นฐาน Cybersecurity และการเจาะระบบ
• Penetration Test Planning
• Information Gathering
• Vulnerability Scanning
• Web Application Attacks
• Exploitation Fundamentals
• Bypass Security Controls
• Privilege Escalation
• Password Attacks
• Domain Escalation and Persistence Attacks
15:30 – 16:00Live Hacking Demo: ลองเป็นเหยื่อแอปดูดเงินเพื่อถอดรหัสโจร
สาธิตการตกเป็นเหยื่อของแอปดูดเงิน ตั้งแต่การคลิกลิงก์เข้าไปคุยกับโจร โหลดไฟล์ APK มาติดตั้ง ไปจนถึงการทำ Reverse Engineering ด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อดูเบื้องหลังการทำงานและติดตามกลับไปยังต้นตอ
15:30 – 16:30Live Hacking Demo: เจาะช่องโหว่ระบบ Active Directory ขององค์กรขนาดใหญ่
สาธิตการเจาะระบบขององค์กรขนาดใหญ่ ตั้งแต่การทำ Phishing เพื่อเก็บข้อมูล การแฮ็กเข้าสู่ระบบขององค์กรผ่านคอมพิวเตอร์พนักงาน การซ่อนพรางและแทรกซึมเข้าไปยังระบบเครือข่าย ไปจนถึงการเจาะช่องโหว่ Active Directory และยกสิทธิ์การเข้าถึงสู่ระดับสูงสุด

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …

กลับมาอีกครั้ง! จีเอเบิล พร้อมปั้นคนเทคฯ สายงาน Data กับโครงการ “Tech Scoop Academy” รุ่นที่ 2 เฟ้นหาคนรุ่นใหม่สู่อุตสาหกรรมไอที [Guest Post]

ปัจจุบันความต้องการของคนทำงานที่มีทักษะทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพิ่มสูงมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้องค์กรทั่วโลกต่างต้องปรับตัว เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเติบโตไปกับองค์กร ให้เข้ามาทำงาน รวมทั้งต้องสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรให้เหมาะแก่การเรียนรู้ ติดอาวุธ และเพิ่มพูนทักษะทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้พนักงานได้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ