CDIC 2023

NCSA Thailand National Cyber Week 2021 – เปิดลงทะเบียน Workshop 3 หัวข้อ | 17 พ.ย. 2021

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (NCSA) ขอเรียนเชิญผู้ปฏิบัติงานเชิงเทคนิคด้าน Cybersecurity เข้าร่วม Workshop ในงาน Thailand National Cyber Week 2021 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2021 ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ Trojan Share Privilege Escalation, DNSSEC การป้องกันการโจมตีทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการเฝ้าระวังการโจมตีอุปกรณ์ระบบข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมอบรมได้ฟรี

Thailand National Cyber Week 2021 เป็นงานสัมมนาออนไลน์ที่ประกอบด้วยการสัมมนาและ Workshop ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2021 โดยแบ่งเป็น Workshop วันแรก และงานสัมมนาวันที่ 2 และ 3

สำหรับ Workshop จัดในวันที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 9:00 – 16:00 น. แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อให้เลือกเข้าร่วม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้องที่ 1: Trojan Share Privilege Escalation

เหตุ Data Breach เกิดขึ้นไม่เว้นในแต่ละวัน บางเหตุการณ์กว่าจะค้นพบต้องใช้เวลานานถึงหลักเดือนหรือปี จากการศึกษาเทคนิค Privilege Escation ที่แฮ็กเกอร์ใช้ รวมไปถึงการทำ Forensic บน SQL Server และแกะไฟล์ข้อมูลที่น่าสงสัย ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เข้าใจถึงเหตุ Data Breach ที่นำไปสู่การจารกรรมไฟล์ข้อมูลความลับขององค์กร

เข้าร่วม Workshop นี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Data Obfuscation, Firewall Management Tools, Windows Management Tools, MsSQL Server Management Tools จากการปฏิบัติงานจริง รวมไปถึงการวิเคราะห์ Windows Logs และการทำ Advanced Forensics

วิทยากร: คุณอริน มัลโฮทรา Business Development Manager จาก AML Systems

Workshop นี้เหมาะสำหรับ: Forensic Computer Analyst, Incident Responder, Information Security Analyst, Intrusion Detection Analyst, Security Analyst Level / Tier 2, Information Assurance

คุณสมบัติของผู้รับการอบรม: มีประสบการณ์ด้าน Firewall, SIEM และคุ้นเคยกับ Windows Forensics, MsSQL Server Management

จำนวนผู้รับการอบรม: 10 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/31CWNjD

ห้องที่ 2: DNSSEC การป้องกันการโจมตีทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การโจมตี DNS เป็นเป้าหมายหนึ่งของผู้ไม่ประสงค์ดี เพื่อทําลายความมั่นคงของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเพื่อให้เกิดการทํางานที่ผิดพลาด และที่ร้ายแรงหนักที่สุดคือการครอบครอง Domain เพื่อเรียกค่าไถ่ การบรรยายนี้จะเสนอวิธีการป้องกัน Domain ของเราด้วย DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) ซึ่งเป็น Options หนึ่งของ DNS เพื่อป้องกันผู้ใช้จากการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกบิดเบือนจากปลายทางของผู้ไม่ประสงค์ดี

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ความเป็นมาและการประยุกต์ใช้งาน DNSSEC, ฝึกปฏิบัติการติดตั้ง OS, Packet, ตั้งค่า DNS, ทดสอบ DNS, ตั้งค่า DNSSEC และทดสอบ DNSSEC

วิทยากร: คุณสุชิน เขียวเนตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Workshop นี้เหมาะสำหรับ: บุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการอบรม หรือผู้ใช้บริการต่างๆ

คุณสมบัติของผู้รับการอบรม: เป็นผู้ดูแลระบบหรือ DNS Server และมีความรู้พื้นฐานด้าน IT เบื้องต้น เช่น Windows Server, Linux Server, Firewall, Switch เป็นต้น

สิ่งที่ต้องเตรียมล่วงหน้า: คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและติดตั้ง VirtualBox 6 (อาจมีการใช้ซอฟต์แวร์ Remote Desktop เช่น anyDesk ระหว่างการอบรม)

จำนวนผู้รับการอบรม: 40 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3BPvOgO

ห้องที่ 3: การเฝ้าระวังการโจมตีอุปกรณ์ระบบบข่ายอินเทอร์เน็ต

การโจมตีอุปกรณ์บนระบบเครือข่ายเป็นอีกกระบวนการหนึ่งของผู้ไม่ประสงค์ดีเพื่อทําลายความมั่นคงของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดการทํางานผิดพลาดของอุปกรณ์เครือข่ายหรืออุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย และเพื่อค้นหาช่องทางในเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลในระบบเครือข่ายที่เปิดบริการอยู่

ภายในการอบรมนี้ ผู้รับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีใช้งานซอฟต์แวร์ Monitoring แบบ Open Source ที่ชื่อว่า Zabbix พร้อมลงมือปฏิบัติตั้งแต่การติดตั้งซอฟต์แวร์ การใช้งานพื้นฐาน การเฝ้าระวังอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย การเฝ้าระวังฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ไปจนถึงการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ

วิทยากร: คุณเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Workshop นี้เหมาะสำหรับ: บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ที่มีความสนใจในการเฝ้าระวังระบบเครือข่าย หรือผู้ใช้บริการทั่วไป

คุณสมบัติของผู้รับการอบรม: บุคคลทั่วไปหรือผู้ดูแลระบบ และมีความรู้พื้นฐานด้าน IT เบื้องต้น เช่น Windows Server, Linux Server

สิ่งที่ต้องเตรียมล่วงหน้า: คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและติดตั้ง VirtualBox 6

จำนวนผู้รับการอบรม: 60 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3q5lZJD

* Workshop ทั้ง 3 ห้องบรรยายเป็นภาษาไทย และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรม
** สงวนสิทธ์ในการเข้าร่วม Workshop 1 ท่านต่อการลงทะเบียนเข้าร่วม 1 ห้องอบรมเท่านั้น

รายละเอียดเกี่ยวกับ Workshop: https://ncsa.or.th/Thailand_cycber_week/Website_workshop.htm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริขวัญ โทร 0-2142-6888 หรืออีเมล academic@ncsa.or.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

AWS Cloud คือคำตอบ…G-Able พร้อมช่วยลูกค้ายกระดับ Digital Transformation

จากสถานการณ์ Digital Disruption ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมไปถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้นส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ผู้คนทั่วไปได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงชั่วข้ามคืน โดยหันมาดำเนินกิจวัตรประจำวันบนโลกออนไลน์มากขึ้น ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน และการทำธุรกรรมการเงิน เป็นต้น ในส่วนของภาคธุรกิจนั้นองค์กรต่างต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในปัจจุบัน และเติบโตต่อไปในอนาคต …

พบช่องโหว่ใหม่ BLUFFS โจมตี Bluetooth แบบ Man-in-the-Middle

นักพัฒนาวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก Eurecom พบช่องโหว่ใหม่ “BLUFFS” สามารถโจมตี Bluetooth แบบ Man-in-the-Middle (MITM) ได้