เปิดกรุอีกครั้ง! Microsoft แจก E-Book ฟรี 360 เล่ม ไปโหลดกันได้เลย!

หลังจากที่ปีที่แล้ว Microsoft ออกมาแจก E-Book คู่มือการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ของ Microsoft เองและได้รับการตอบรับอย่างถล่มทลาย ในครั้งนี้ Microsoft ได้ออกมาแจก E-Book ฟรีประจำปี 2017 ด้วยจำนวน 360 เล่มกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ

เนื้อหาในนี้ครอบคลุม Azure, BizTalk, Cloud, Developer, Dynamics, Licensing, Office, Power BI, PowerShell, SharePoint, SQL Server, Surface, System Center, Virtualization, Windows Client และ Windows Server โดยสามารถโหลดแยกเล่มได้ที่ https://blogs.msdn.microsoft.com/mssmallbiz/2017/07/11/largest-free-microsoft-ebook-giveaway-im-giving-away-millions-of-free-microsoft-ebooks-again-including-windows-10-office-365-office-2016-power-bi-azure-windows-8-1-office-2013-sharepo/ ครับ ส่วนด้านล่างนี้ขอแปะลิงค์ทั้งหมดเผื่อไว้เป็นอีกทางเลือกในการเข้าไปโหลดครับผม

Category Title Format
Azure Introducing Windows Azure™ for IT Professionals PDF 
MOBI 
EPUB
Azure Microsoft Azure Essentials Azure Automation PDF 
MOBI 
EPUB
Azure Microsoft Azure Essentials Azure Machine Learning PDF 
MOBI 
EPUB
Azure Microsoft Azure Essentials Fundamentals of Azure PDF 
MOBI 
EPUB
Azure Microsoft Azure Essentials Fundamentals of Azure, Second Edition PDF
Azure Microsoft Azure Essentials Fundamentals of Azure, Second Edition Mobile PDF
Azure Microsoft Azure Essentials Migrating SQL Server Databases to Azure – Mobile PDF
Azure Microsoft Azure Essentials Migrating SQL Server Databases to Azure 8.5X11 PDF
Azure Microsoft Azure ExpressRoute Guide PDF
Azure Overview of Azure Active Directory DOC
Azure Rapid Deployment Guide For Azure Rights Management PDF
Azure Rethinking Enterprise Storage: A Hybrid Cloud Model PDF 
MOBI 
EPUB
BizTalk BizTalk Server 2016 Licensing Datasheet PDF
BizTalk BizTalk Server 2016 Management Pack Guide DOC
Cloud Enterprise Cloud Strategy PDF 
MOBI 
EPUB
Cloud Enterprise Cloud Strategy – Mobile PDF
Developer .NET Microservices: Architecture for Containerized .NET Applications PDF
Developer .NET Technology Guidance for Business Applications PDF
Developer Building Cloud Apps with Microsoft Azure™: Best practices for DevOps, data storage, high availability, and more PDF 
MOBI 
EPUB
Developer Containerized Docker Application Lifecycle with Microsoft Platform and Tools PDF
Developer Creating Mobile Apps with Xamarin.Forms, Preview Edition 2 PDF 
MOBI 
EPUB
Developer Creating Mobile Apps with Xamarin.Forms: Cross-platform C# programming for iOS, Android, and Windows PDF 
MOBI 
EPUB
Developer Managing Agile Open-Source Software Projects with Microsoft Visual Studio Online PDF 
MOBI 
EPUB
Developer Microsoft Azure Essentials Azure Web Apps for Developers PDF 
MOBI 
EPUB
Developer Microsoft Platform and Tools for Mobile App Development PDF
Developer Microsoft Platform and Tools for Mobile App Development – Mobile PDF
Developer Moving to Microsoft® Visual Studio® 2010 XPS 
PDF 
MOBI 
EPUB
Developer Programming Windows 8 Apps with HTML, CSS, and JavaScript PDF 
MOBI 
EPUB
Developer Programming Windows Store Apps with HTML, CSS, and JavaScript, Second Edition PDF 
MOBI 
EPUB
Developer Programming Windows® Phone 7 (Special Excerpt 2) XPS 
PDF
Developer Team Foundation Server to Visual Studio Team Services Migration Guide PDF
Dynamics 5 cool things you can do with CRM for tablets PDF
Dynamics Create Custom Analytics in Dynamics 365 with Power BI PDF
Dynamics Create of Customize System Dashboards PDF
Dynamics Create Your First CRM Marketing Campaign PDF
Dynamics CRM Basics for Outlook basics PDF
Dynamics CRM Basics for Sales Pros and Service Reps PDF
Dynamics Give Great Customer Service with CRM PDF
Dynamics Go Mobile with CRM for Phones – Express PDF
Dynamics Go Mobile with CRM for Tablets PDF
Dynamics Import Contacts into CRM PDF
Dynamics Introducing Microsoft Social Engagement PDF
Dynamics Introduction to Business Processes PDF
Dynamics Meet Your Service Goals with SLAs and Entitlements PDF
Dynamics Microsoft Dynamics CRM 2016 Interactive Service Hub User Guide PDF
Dynamics Microsoft Dynamics CRM 2016 On-Premises Volume Licensing and Pricing Guide PDF
Dynamics Microsoft Dynamics CRM for Outlook Installing Guide for use with Microsoft Dynamics CRM Online PDF
Dynamics Microsoft Dynamics CRM Resource Guide 2015 PDF
Dynamics Microsoft Social Engagement for CRM PDF
Dynamics Product Overview and Capability Guide Microsoft Dynamics NAV 2016 PDF
Dynamics RAP as a Service for Dynamics CRM PDF
Dynamics Set Up A Social Engagement Search For Your Product PDF
Dynamics Social is for Closers PDF
Dynamics Start Working in CRM PDF
Dynamics Your Brand Sux PDF
General 10 essential tips and tools for mobile working PDF
General An employee’s guide to healthy computing PDF
General Guide for People who have Language or Communication Disabilities DOC
General Guide for People who have Learning Disabilities DOC
Licensing Introduction to Per Core Licensing and Basic Definitions PDF
Licensing Licensing Windows and Microsoft Office for use on the Macintosh PDF
Licensing VLSC Software Assurance Guide PDF
Licensing Windows Server 2016 and System Center 2016 Pricing and Licensing FAQs PDF
Office Access 2013 Keyboard Shortcuts PDF
Office Azure AD/Office 365 seamless sign-in PDF
Office Content Encryption in Microsoft Office 365 PDF
Office Controlling Access to Office 365 and Protecting Content on Devices PDF
Office Customize Word 2013 Keyboard Shortcuts PDF
Office Data Resiliency in Microsoft Office 365 PDF
Office Excel 2013 Keyboard Shortcuts PDF
Office Excel 2016 keyboard shortcuts and function keys DOC
Office Excel Online Keyboard Shortcuts PDF
Office File Protection Solutions in Office 365 PDF
Office First Look: Microsoft® Office 2010 XPS 
PDF
Office Get Started With Microsoft OneDrive PDF
Office Get Started With Microsoft Project Online PDF
Office Getting started with MyAnalytics DOC
Office How To Recover That Un-Saved Office Document PDF
Office InfoPath 2013 Keyboard Shortcuts PDF
Office Keyboard shortcuts for Microsoft Outlook 2013 and 2016 DOC
Office Keyboard shortcuts for Microsoft Word 2016 for Windows DOC
Office Licensing Microsoft Office 365 ProPlus Subscription Service in Volume Licensing PDF
Office Licensing Microsoft Office software in Volume Licensing PDF
Office Microsoft Access 2013 Quick Start Guide PDF
Office Microsoft Classroom Deployment PDF
Office Microsoft Excel 2013 Quick Start Guide PDF
Office Microsoft Excel 2016 for Mac Quick Start Guide PDF
Office Microsoft Excel 2016 Quick Start Guide PDF
Office Microsoft Excel Mobile Quick Start Guide PDF
Office Microsoft Excel VLOOKUP Troubleshooting Tips PDF
Office Microsoft OneNote 2013 Quick Start Guide PDF
Office Microsoft OneNote 2016 for Mac Quick Start Guide PDF
Office Microsoft OneNote 2016 Quick Start Guide PDF
Office Microsoft OneNote 2016 Tips and Tricks PDF
Office Microsoft OneNote Mobile Quick Start Guide PDF
Office Microsoft Outlook 2013 Quick Start Guide PDF
Office Microsoft Outlook 2016 for Mac Quick Start Guide PDF
Office Microsoft Outlook 2016 Quick Start Guide PDF
Office Microsoft Outlook 2016 Tips and Tricks PDF
Office Microsoft Powerpoint 2013 Quick Start Guide PDF
Office Microsoft PowerPoint 2016 for Mac Quick Start Guide PDF
Office Microsoft PowerPoint 2016 for Mac Quick Start Guide PDF
Office Microsoft PowerPoint Mobile Quick Start Guide PDF
Office Microsoft Project 2013 Quick Start Guide PDF
Office Microsoft Publisher 2013 Quick Start Guide PDF
Office Microsoft Visio 2013 Quick Start Guide PDF
Office Microsoft Word 2013 Quick Start Guide PDF
Office Microsoft Word 2016 for Mac Quick Start Guide PDF
Office Microsoft Word 2016 Quick Start Guide PDF
Office Microsoft Word Mobile Quick Start Guide PDF
Office Microsoft® Office 365: Connect and Collaborate Virtually Anywhere, Anytime PDF
Office Monitoring and protecting sensitive data in Office 365 DOC
Office Office 365 Dedicated Platform vNext Service Release PDF
Office Office 365 Licensing Brief PDF
Office OneNote 2013 Keyboard Shortcuts PDF
Office OneNote Online Keyboard Shortcuts PDF
Office Outlook 2013 Keyboard Shortcuts PDF
Office Outlook Web App Keyboard Shortcuts PDF
Office Own Your Future: Update Your Skills with Resources and Career Ideas from Microsoft® XPS 
PDF 
MOBI 
EPUB
Office PowerPoint Online Keyboard Shortcuts PDF
Office Project 2013 Keyboard Shortcuts PDF
Office Publisher 2013 Keyboard Shortcuts PDF
Office Security and Privacy For Microsoft Office 2010 Users PDF 
MOBI 
EPUB
Office Security Incident Management in Microsoft Office 365 PDF 
PDF
Office SharePoint Online Dedicated & OneDrive for Business Dedicated vNext Service Release PDF
Office Skype for Business User Tips & Tricks for Anyone PDF
Office Switching from Google Apps to Office 365 for business PDF
Office Tenant Isolation in Microsoft Office 365 PDF
Office Visio 2013 Keyboard Shortcuts PDF
Office Windows 10 Tips and Tricks PDF
Office Word 2013 Keyboard Shortcuts PDF
Office Word Online Keyboard Shortcuts PDF
Office Working with SmartArt Graphics Keyboard Shortcuts PDF
Power BI Ask, find, and act—harnessing the power of Cortana and Power BI DOC
Power BI Bidirectional cross-filtering in SQL Server Analysis Services 2016 and Power BI Desktop DOC
Power BI Configuring Power BI mobile apps with Microsoft Intune DOC
Power BI Getting started with the Power BI for Android app DOC
Power BI Getting Started with the Power BI for iOS app DOC
Power BI How to plan capacity for embedded analytics with Power BI Premium PDF
Power BI Introducing Microsoft Power BI PDF
Power BI Introducing Microsoft Power BI – Mobile PDF
Power BI Microsoft Power BI Premium Whitepaper PDF
Power BI Power BI mobile apps—enabling data analytics on the go DOC
Power BI Propelling digital transformation in manufacturing operations with Power BI DOC
Power BI Using Power BI to visualize data insights from Microsoft Dynamics CRM Online DOC
PowerShell Microsoft Dynamics GP 2015 R2 PowerShell Users Guide PDF
PowerShell PowerShell Integrated Scripting Environment 3.0 PDF
PowerShell Simplify Group Policy administration with Windows PowerShell PDF
PowerShell Windows PowerShell 3.0 Examples PDF
PowerShell Windows PowerShell 3.0 Language Quick Reference PDF
PowerShell WINDOWS POWERSHELL 4.0 LANGUAGE QUICK REFERENCE PDF
PowerShell Windows PowerShell 4.0 Language Reference Examples PDF
PowerShell Windows PowerShell Command Builder User’s Guide PDF
PowerShell Windows PowerShell Desired State Configuration Quick Reference PDF
PowerShell WINDOWS POWERSHELL INTEGRATED SCRIPTING ENVIRONMENT 4.0 PDF
PowerShell Windows PowerShell Web Access PDF
PowerShell WMI in PowerShell 3.0 PDF
PowerShell WMI in Windows PowerShell 4.0 PDF
SharePoint Configuring Microsoft SharePoint Hybrid Capabilities PDF
SharePoint Configuring Microsoft SharePoint Hybrid Capabilities – Mobile PDF
SharePoint Deployment guide for Microsoft SharePoint 2013 PDF
SharePoint Microsoft SharePoint Server 2016 Architectural Models PDF
SharePoint Planning and Preparing for Microsoft SharePoint Hybrid – 8.5 X 11 PDF
SharePoint Planning and Preparing for Microsoft SharePoint Hybrid – Mobile PDF
SharePoint RAP as a Service for SharePoint Server PDF
SharePoint SharePoint Online Dedicated Service Description PDF
SharePoint SharePoint Products Keyboard Shortcuts PDF
SharePoint SharePoint Server 2016 Databases – Quick Reference Guide PDF
SharePoint SharePoint Server 2016 Quick Start Guide PDF
SQL Server 5 Tips For A Smooth SSIS Upgrade to SQL Server 2012 PDF
SQL Server Backup and Restore of SQL Server Databases PDF
SQL Server Data Science with Microsoft SQL Server 2016 PDF
SQL Server Deeper insights across data with SQL Server 2016 – Technical White Paper PDF
SQL Server Deploying SQL Server 2016 PowerPivot and Power View in a Multi-Tier SharePoint 2016 Farm DOC
SQL Server Deploying SQL Server 2016 PowerPivot and Power View in SharePoint 2016 DOC
SQL Server Guide to Migrating from Oracle to SQL Server 2014 and Azure SQL Database PDF
SQL Server Introducing Microsoft Azure™ HDInsight™ PDF 
MOBI 
EPUB
SQL Server Introducing Microsoft Data Warehouse Fast Track for SQL Server 2016 PDF
SQL Server Introducing Microsoft SQL Server 2012 PDF 
MOBI 
EPUB
SQL Server Introducing Microsoft SQL Server 2014 PDF 
MOBI 
EPUB
SQL Server Introducing Microsoft SQL Server 2016: Mission-Critical Applications, Deeper Insights, Hyperscale Cloud, Preview 2 PDF 
MOBI 
EPUB
SQL Server Introducing Microsoft SQL Server 2016: Mission-Critical Applications, Deeper Insights, Hyperscale Cloud, Preview 2 – Mobile PDF
SQL Server Introducing Microsoft Technologies for Data Storage, Movement and Transformation DOC
SQL Server Introducing Microsoft® SQL Server® 2008 R2 XPS 
PDF 
MOBI 
EPUB
SQL Server Microsoft SharePoint Server 2016 Reviewer’s Guide PDF
SQL Server Microsoft SQL Server 2012 Tutorials: Analysis Services – Data Mining Step-by-Step PDF
SQL Server Microsoft SQL Server 2012 Tutorials: Analysis Services – Multidimensional Modeling Step-by-Step PDF
SQL Server Microsoft SQL Server 2012 Tutorials: Reporting Services Quick Step-by-Step PDF
SQL Server Microsoft SQL Server 2012 Tutorials: Writing Transact-SQL-Statements PDF
SQL Server Microsoft SQL Server 2014 Licensing Guide PDF
SQL Server Microsoft SQL Server 2016 Licensing Datasheet PDF
SQL Server Microsoft SQL Server 2016 Licensing Guide PDF
SQL Server Microsoft SQL Server 2016 Mission-Critical Performance Technical White Paper PDF
SQL Server Microsoft SQL Server 2016 New Innovations PDF
SQL Server Microsoft SQL Server 2016 SP1 Editions PDF
SQL Server Microsoft SQL Server In-Memory OLTP and Columnstore Feature Comparison PDF
SQL Server RAP as a Service for SQL Server PDF
SQL Server SQLCAT’s Guide to: Relational Engine PDF
SQL Server Xquery Language Reference PDF
Surface Surface Book User Guide PDF
Surface Surface Pro 4 User Guide PDF
System Center Guide to Microsoft System Center Management Pack for SQL Server 2016 Reporting Services (Native Mode) DOC
System Center Guide to System Center Management Pack for Windows Print Server 2016 DOC
System Center Introducing Microsoft System Center 2012 R2 PDF 
MOBI 
EPUB
System Center Microsoft System Center Building a Virtualized Network Solution, Second Edition PDF 
MOBI 
EPUB
System Center Microsoft System Center Data Protection for the Hybrid Cloud PDF 
MOBI 
EPUB
System Center Microsoft System Center Deploying Hyper-V with Software-Defined Storage & Networking PDF 
MOBI 
EPUB
System Center Microsoft System Center Extending Operations Manager Reporting PDF 
MOBI 
EPUB
System Center Microsoft System Center Introduction to Microsoft Automation Solutions PDF 
MOBI 
EPUB
System Center Microsoft System Center Operations Manager Field Experience PDF 
MOBI 
EPUB
System Center Microsoft System Center Software Update Management Field Experience PDF 
MOBI 
EPUB
System Center Microsoft System Center: Building a Virtualized Network Solution PDF 
MOBI 
EPUB
System Center Microsoft System Center: Cloud Management with App Controller PDF 
MOBI 
EPUB
System Center Microsoft System Center: Configuration Manager Field Experience PDF 
MOBI 
EPUB
System Center Microsoft System Center: Designing Orchestrator Runbooks PDF 
MOBI 
EPUB
System Center Microsoft System Center: Integrated Cloud Platform PDF 
MOBI 
EPUB
System Center Microsoft System Center: Network Virtualization and Cloud Computing PDF 
MOBI 
EPUB
System Center Microsoft System Center: Optimizing Service Manager PDF 
MOBI 
EPUB
System Center Microsoft System Center: Troubleshooting Configuration Manager PDF 
MOBI 
EPUB
System Center What’s new in System Center 2016 White Paper PDF
Virtualization Understanding Microsoft Virtualizaton R2 Solutions XPS 
PDF
Windows Client Deploying Windows 10: Automating deployment by using System Center Configuration Manager PDF 
MOBI 
EPUB
Windows Client Deploying Windows 10: Automating deployment by using System Center Configuration Manager – Mobile PDF
Windows Client Getting the most out of Microsoft Edge DOC
Windows Client Introducing Windows 10 for IT Professionals PDF 
MOBI 
EPUB
Windows Client Introducing Windows 10 for IT Professionals, Preview Edition PDF 
MOBI 
EPUB
Windows Client Introducing Windows 8.1 for IT Professionals PDF 
MOBI 
EPUB
Windows Client Introducing Windows 8: An Overview for IT Professionals PDF 
MOBI 
EPUB
Windows Client Licensing Windows desktop operating system for use with virtual machines PDF
Windows Client Protecting your data with Windows 10 BitLocker DOC
Windows Client RAP as a Service for Windows Desktop PDF
Windows Client Shortcut Keys for Windows 10 DOC
Windows Client Use Reset to restore your Windows 10 PC DOC
Windows Client Volume Licensing Reference Guide Windows 10 Desktop Operating System PDF
Windows Client Windows 10 IT Pro Essentials Support Secrets PDF 
PDF 
MOBI 
EPUB
Windows Client Windows 10 IT Pro Essentials Top 10 Tools PDF 
MOBI 
EPUB
Windows Client Windows 10 IT Pro Essentials Top 10 Tools – Mobile PDF
Windows Client Work Smart: Windows 8 Shortcut Keys PDF
Windows Server Automating Windows Server 2016 configuration with PowerShell and DSC DOC
Windows Server Introducing Windows Server 2008 R2 XPS 
PDF 
MOBI 
EPUB
Windows Server Introducing Windows Server 2012 PDF 
MOBI 
MOBI 
EPUB 
EPUB
Windows Server Introducing Windows Server 2012 R2 PDF 
MOBI 
EPUB
Windows Server Introducing Windows Server 2016 PDF
Windows Server Introducing Windows Server 2016 – Mobile PDF
Windows Server Introducing Windows Server 2016 Technical Preview PDF
Windows Server Introducing Windows Server 2016 Technical Preview – Mobile PDF
Windows Server Introducing Windows Server® 2012 R2 Preview Release PDF 
MOBI 
EPUB
Windows Server Offline Assessment for Active Directory PDF
Windows Server RAP as a Service for Active Directory PDF
Windows Server RAP as a Service for Failover Cluster PDF
Windows Server RAP as a Service for Internet Information Services PDF
Windows Server RAP as a Service for Windows Server Hyper-V PDF
Windows Server Windows Server 2016 Licensing PDF

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] TechTalk Webinar : เชื่อมต่อทุกแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ด้วย Pexip Enterprise Room Connector

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยายเรื่อง “เชื่อมต่อทุกแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ด้วย Pexip Enterprise Room Connector” เพื่อเรียนรู้ถึงโซลูชันที่ช่วยเชื่อมต่อแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ห้องประชุมที่คุณมีอยู่แล้วไปยังแพลตฟอร์มต่าง ๆ ด้วยโซลูชัน SaaS ที่พร้อมใช้งานจาก Pexip ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ค่ะ

ขอเชิญเข้าร่วม NDBS Thailand Webinar: Unleash the Power of Business Data for SAP Analytics Cloud to SAP Business technology platform [23 มิ.ย.23] เวลา 10.00-11.30 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย

NDBS Thailand ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Webinar: Unleash the Power of Business Data for SAP Analytics Cloud to …