[PR] ไมโครซอฟท์จัดงาน “Microsoft Intern Learning Week” มุ่งพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

กรุงเทพฯ – 5 กรกฎาคม 2559 – ไมโครซอฟท์ เอเชียแปซิฟิก จัดกิจกรรม “Intern Learning Week” ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ปีนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยมีนักศึกษาจำนวน 54 คนจากประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนามเข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีให้นักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การทำงานร่วมกับคนต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม รวมทั้งฝึกทักษะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและเต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพในอนาคต

microsoft-intern-learning-week-2

“Intern Learning Week” เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Internship ของไมโครซอฟท์ที่คัดเลือกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลกให้ได้มีโอกาสร่วมฝึกงานกับไมโครซอฟท์เป็นเวลา 3 เดือน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมประกอบด้วย นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในช่วงปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรีรวมทั้งนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ซึ่งแต่ละภูมิภาคจะจัดโปรแกรม Internship ของตนเองในเวลาที่แตกต่างกันไป

พันธกิจหลักของไมโครซอฟท์คือการเฟ้นหาผู้นำในอนาคตในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีความใฝ่รู้และรักในเทคโนโลยี รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์และต้องการเรียนรู้จากการทำงานร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถในแวดวงไอทีนางสาวชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ ( ประเทศไทย ) จำกัดกล่าว ในช่วงระยะเวลาที่ฝึกงาน นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การทำงานจริง เสมือนว่าเป็นพนักงานคนหนึ่งขององค์กร และได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับคนที่มีความสามารถหลากหลายที่มีวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมของไมโครซอฟท์ด้วย อย่างไรก็ตาม “Learning Week” และโปรแกรม Internship ที่ไมโครซอฟท์จัดขึ้นเป็นเพียงกิจกรรมบางส่วนของโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความเป็นผู้นำของเยาวชนในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกที่ไมโครซอฟท์ได้ริเริ่มขึ้นทั้งหมด

ในช่วงระยะเวลา 5 วันของการเข้าร่วมกิจกรรม “Learning Week” นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปและร่วมพูดคุยในหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ ร่วมกัน เป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งมีพื้นฐานจากวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่าง รวมทั้งนำมาซึ่งการค้นพบโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกยุคดิจิตอลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

microsoft-intern-learning-week

“โครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่พัฒนาอย่ารวดเร็ว โดยจะเห็นได้ว่าหลายประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์กำลังปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยส่วนตัวแล้ว ผมเชื่อว่าการเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างเทคโนโลยีและสังคมเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น อาเต็ม อลีบาสโตร นักศึกษา MBA ( Master of Global Business in Marketing ), S P Jain School of Global Management ดูไบ ซิดนีย์ สิงคโปร์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโปรแกรม “Internship” กล่าว การได้ฝึกงานกับไมโครซอฟท์และการได้ร่วมกิจกรรม Learning Weekทำให้ได้รู้ว่า ไมโครซอฟท์ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับทุกคนและทุกองค์กรบนโลกใบนี้ ให้สามารถประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งได้ทำให้พนักงานและนักศึกษาสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ของไมโครซอฟท์”

ไฮไลท์ของกิจกรรม “Learning Week” อีกหนึ่งกิจกรรมคืองานวัฒนธรรมหมู่บ้านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Southeast Asia Cultural Village event ) ซึ่งเป็นงานที่นักศึกษาจากทั้ง 6 ประเทศได้ร่วมแสดงความแตกต่างทางวัฒนธรรมผ่านการพูดคุย การทำกิจกรรม ตลอดจนการรับรู้วัฒนธรรมการทานอาหารของแต่ละชาติ ซึ่งการหลอมรวมวัฒนธรรมที่แตกต่างเข้าไว้ด้วยกันถือเป็นอีกหนึ่งหลักที่ไมโครซอฟท์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

เมื่อกล่าวถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาฟีกา นักศึกษาสาขาการจัดการระบบข้อมูล ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ กล่าวว่า เราทุกคนต่างอาศัยอยู่ในยุคสมัยใหม่ ซึ่งนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นทำให้โลกมีขนาดเล็กลง โดยเราทุกคนเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวในโลกใบนี้ ที่ซึ่งประกอบด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลายและความคิดเห็นอันแตกต่าง ในช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้การทำงานกับไมโครซอฟท์ ฉันได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ที่มีพรสวรรค์และความสามารถมากมายในองค์กร ซึ่งมีความเห็นและมุมมองในการมองโลกที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้ฉันรู้สึกประทับใจและได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นมากมายอย่างเหลือเชื่อ

ความพยายามของไมโครซอฟท์ในการพัฒนานักศึกษาที่มีความสามารถและมีศักยภาพในการเป็นผู้นำไม่ได้จบลงเพียงแค่กิจกรรม “Learning Week” แต่นักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรม Internship ยังได้รับโอกาสที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมที่ชื่อว่า MACH หรือ Microsoft Academy of College Hires ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้นำที่มีคุณภาพและศักยภาพในองค์กรต่อไปในระยะยาว โดย MACH เปรียบได้กับมหาวิทยาลัยในการสร้างบุคลากรของไมโครซอฟท์ เปรียบเสมือนกับโครงการผู้บริหารฝึกหัด โดยโครงการมี 2 รูปแบบคือ MBA และระดับปริญญาตรี โดยจะต้องใช้เวลา 2 ปีในการเข้ารับการอบรม ในขณะที่เข้ารับการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำงานในทุกภาคส่วนหลักขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ไอทีและฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการเป็นผู้บริหารในอนาคต

นางสาวชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกงานที่ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เป็นการเปิดโลกสำหรับผมพชร แหวนทองคำ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3 หนึ่งในผู้เข้าร่วมโปรแกรม Internship กล่าว ผมรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่ไมโครซอฟท์ได้ลงทุนไปมากมายเพื่อพัฒนาและฝึกทักษะของเยาวชนรุ่นใหม่ ในช่วงที่ทำงานกับไมโครซอฟท์ ผมได้มีโอกาสได้ทำงานจริงในโลกของธุรกิจ ได้มีโอกาสพบปะและนำเสนองานกับผู้บริหารและลูกค้าของไมโครซอฟท์ รวมทั้งได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากหัวหน้างาน ซึ่งการได้มีส่วนร่วมในการทำงานกับองค์กรมากมายเช่นนี้เป็นสิ่งซึ่งผมไม่คาดคิดว่าจะได้รับ และหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว ผมหวังว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในโปรแกรม MACH ของไมโครซอฟท์ ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลหลักที่ผมสมัครเข้าร่วมโปรแกรม Internship นี้

การเป็นผู้นำไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลย มันต้องอาศัยทักษะหลากหลายประการ อาทิ ทักษะในการแก้ไขปัญหาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ มองนอกกรอบเดิมที่มีอยู่ และอีกหลายสิ่ง คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งที่ผู้นำทุกคนควรจะมี คือการมองสิ่งต่าง ๆ จากหลายมุมและการเปิดใจยอมรับในความเห็นที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ที่ไมโครซอฟท์ เราเชื่อว่าความหลากหลายเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่ง ดังนั้นเราจึงต้องมั่นใจว่าเราได้ทำสิ่งต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานของเรา ซึ่งทำให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนหนึ่งของพันธกิจในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ของเราที่จะเติบโตเป็นผู้นำที่มีศักยภาพและเต็มเปี่ยมด้วยพลังในอนาคต เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษาและมุมมองที่แตกต่างกันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่น Learning Week ที่ไมโครซอฟท์ได้จัดขึ้นคุณชุติมาฯ กล่าวปิดท้าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Internship: http://www.mscareers-ice.com/southeastasia

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ MACH: https://careers.microsoft.com/students/mach

 

เกี่ยวกับไมโครซอฟท์

บริษัท ไมโครซอฟท์ ( Nasdaq “MSFT” @Microsoft ) ผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการที่มุ่งเสริมประสิทธิภาพการสร้างสรรค์ในโลกยุคโมบายและคลาวด์ เพื่อขับเคลื่อนทุกคนและทุกองค์กรทั่วโลกให้บรรลุผลสำเร็จทีดียิ่งกว่า

บริษัท ไมโครซอฟท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนยี เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ มีความสะดวกทันสมัย และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย ( http://news.microsoft.com/th-th/ ) และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH

 


About TechTalkThai_PR

Check Also

ตลาด SaaS มีแนวโน้มจะแข่งขันดุเดือดมากขึ้นทุกปี

อัตราการเติบโต Dynamics 365 ของ Microsoft กำลังถูกเบียดพื้นที่ส่วนแบ่งตลาดจากผู้เล่นรายใหญ่อย่าง Oracle, SAP, Workday และ Salesforce ซึ่งได้รับรายรับโตขึ้นตามลำดับอย่างน่าพอใจ  

Cisco ออกแพตช์อุดช่องโหว่ความรุนแรงสูงในอุปกรณ์ที่ใช้งาน Cisco IOx Application Hosting Environment

Cisco ออกแพตช์อุดช่องโหว่ความรุนแรงสูงในอุปกรณ์ที่ใช้งาน Cisco IOx Application Hosting Environment