CDIC 2023

กองทัพสหรัฐสั่งซื้อ Microsoft HoloLens 2 Headset จำนวน 120,000 ชุด ใช้ในการฝึกซ้อมรบและการปฏิบัติการจริง

Microsoft ได้ออกมาเผยถึงลูกค้าของ HoloLens 2 รายใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งก็คือกองทัพสหรัฐที่สั่งซื้อ HoloLens 2-based Integrated Visual Augmentation System (IVAS) Headset ไปมากถึง 120,000 ชุด และอาจมีมูลค่าดีลสูงถึง 21,880 ล้านเหรียญหรือราวๆ 656,400 ล้านบาทได้ในระยะเวลา 10 ปี

Credit: ZDnet, Microsoft

U.S. Army นั้นได้ร่วมมือกับ Microsoft ในการพัฒนาเทคโนโลยี Augmented Reality มาตั้งแต่ปี 2018 ในดีลมูลค่าสูงถึง 480 ล้านเหรียญหรือราวๆ 14,400 ล้านบาท เพื่อเริ่มนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาทดลองใช้งานภายในกองทัพ จนล่าสุดนี้ กองทัพสหรัฐก็ตัดสินใจนำ HoloLens สองมาใช้งานในระดับ Production และการออกภาคสนามแล้วในครั้งนี้

HoloLens 2 Headset นี้จะต้องทำงานร่วมกับ Microsoft Azure ในการประมวลผล โดยระบบ IVAS ที่กองทัพสหรัฐสั่งซื้อไปครั้งนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อเพิ่มการรับรู้สถานการณ์รอบตัวมากขึ้นสำหรับใช้ในการรบและการฝึกซ้อม ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลในเวลากลางคืนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น, การติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ และอื่นๆ ซึ่งถูกผสานรวมไปในตัว Headset และหน้าจอแสดงผล โดยอาศัยการประมวลผลรว่มกันระหว่าง Mixed Reality และ Machine Learning ในการสร้างสถานการณ์การซ้อมรบที่เสมือนจริง

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft HoloLens 2 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.microsoft.com/en-us/hololens

ที่มา: https://www.zdnet.com/article/u-s-army-advances-its-120000-hololens-based-headset-deal-with-microsoft/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Cisco ออกแพตช์อุดช่องโหว่ Zero-day บน IOS ผู้ดูแลระบบควรอัปเดตทันที

Cisco ออกแพตช์อุดช่องโหว่ Zero-day บน IOS และ IOS XE Software ผู้ดูแลระบบควรอัปเดตทันที

AWS ประกาศเปิดให้ใช้งาน Amazon Bedrock บริการ Generative AI แบบ GA แล้ว

Amazon Web Services (AWS) ได้เปิดให้ใช้งาน Amazon Bedrock บริการ Generative AI แบบ General Availability (GA) แล้ว …