Microsoft เข้าซื้อกิจการ Mover บริการย้ายข้อมูลจาก Cloud Storage อื่นมายัง OneDrive

Microsoft ได้ออกมาประกาศเข้าซื้อกิจการของ Mover ผู้พัฒนาโซลูชันด้านการย้ายข้อมูลจาก Cloud Storage อื่นๆ มายัง OneDrive เพื่อให้ผู้ใช้งาน Microsoft 365 สามารถย้ายข้อมูลเดิมที่เคยใช้งานมาได้ง่ายขึ้น

Credit: Mover

หลังจากที่บริการ Cloud ได้กลายเป็นทางเลือกหลักของธุรกิจองค์กร โจทย์ที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเมื่อธุรกิจหนึ่งๆ ตัดสินใจย้ายไปใช้งาน Cloud ค่ายอื่นๆ แล้ว จะย้ายข้อมูลการทำงานต่างๆ ที่เคยอยู่บน Cloud เดิมมายัง Cloud ใหม่ได้อย่างไร สำหรับบริการ OneDrive นี้ Microsoft ก็ตอบโจทย์ด้วยการเข้าซื้อกิจการ Mover มานี่เอง

ที่ผ่านมาการย้ายข้อมูลข้ามบริการ Cloud Storage นี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนอกจากข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนที่มีปริมาณมหาศาลจะต้องการ Bandwidth จำนวนมากในการ Download และ Upload ข้อมูลแล้ว การจัดการเรื่องรหัสผ่านของผู้ใช้งานเองก็เป็นอีกปัญหา ซึ่งโซลูชันของ Mover ก็จะมาตอบโจทย์ในสองประเด็นนี้หลักๆ โดยเปิดให้ผู้ใช้งานแต่ละคนทำการสั่งย้ายข้อมูลของตนเองได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องเปิดให้ผู้ดูแลระบบ IT เข้าถึงรหัสผ่านของตนเองแต่อย่างใด

โซลูชันของ Mover นี้รองรับการย้ายข้อมูลจากทั้ง Box, Dropbox, Egnyte และ Google Drive มายัง OneDrive และ SharePoint ทำให้สามารถรองรับกรณีการใช้งานเทคโนโลยีของ Microsoft ในตลาดระดับธุรกิจองค์กรได้เป็นอย่างดี

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและเริ่มทดลองใช้งานเทคโนโลยีของ Mover ได้ที่ https://mover.io/

ที่มา: https://blogs.microsoft.com/blog/2019/10/21/microsoft-acquires-mover-to-simplify-and-speed-file-migration-to-microsoft-365/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

อนาคตของระบบเครือข่ายภายใน Data Center โดย HPE Aruba

ภายในงานสัมมนา TTT Virtual Summit: Enterprise Cloud & Data Center 2022 ที่เพิ่งจบไป คุณไญยวิทย์ กังใจ Presales Consultant …

ภาวะเงินเฟ้อที่ร้อนจัด ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม “ชิป” พร้อมใจกันร่วงลงกว่า 35%

ท่ามกลางเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมาหุ้นตลาดชิปทั่วโลกร่วงลง หลังจากผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ Micron Technology มีรายรับต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มากสำหรับไตรมาสปัจจุบัน