CDIC 2023

ยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไปอีกขั้น ด้วย McAfee MVISION Insights Threat Intelligence

ภัยคุกคามไซเบอร์ทวีความซับซ้อนและรุนแรงขึ้นทุกๆ วัน แม้หลายองค์กรจะพยายามหาผู้เชี่ยวชาญและลงทุนในระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถไล่ตามอาชญากรไซเบอร์ที่มีการอัปเดตเครื่องมือ กลยุทธ์ และเทคนิคอยู่ตลอดเวลาได้ทัน Ingram Micro ในฐานะผู้จัดจำหน่ายโซลูชัน IT Security ระดับ Enterprise-class จึงได้แนะนำ McAfee MVISION Insights แพลตฟอร์ม Threat Intelligence ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ซึ่งจะมาช่วยยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรให้แข็งแกร่ง พร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามเชิงรุกก่อนที่จะสร้างความเสียหายแก่ระบบขององค์กร

MVISION Insights – Real-time Global Threat Intelligence จาก McAfee

Threat Intelligence เป็นเครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์จากทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้องค์กรรู้เท่าทันอาชญากรไซเบอร์ องค์กรสามารถนำ Threat Intelligence มาช่วยสนับสนุนการตรวจจับและค้นหาภัยคุกคาม แต่ก็จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาวิเคราะห์และผสานการทำงานร่วมกับกลไกรักษาความมั่นคงปลอดภัยอื่นๆ ทำให้ในทางปฏิบัติจริงสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างจำกัด

McAfee จึงได้นำเสนอโซลูชัน MVISION Insights ซึ่งเป็น Global Threat Intelligence แบบเรียลไทม์สำหรับช่วยสนับสนุนองค์กรในการค้นหาภัยคุกคามเชิงรุก มีจุดเด่นที่ข้อมูลภัยคุกคามจะผ่านการกลั่นกรองและวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญจาก McAfee และเทคโนโลยี AI ซึ่งจะช่วยจัดอันดับความสำคัญของภัยคุกคามและแคมเปญการโจมตีของอาชญากรไซเบอร์ที่องค์กรต้องพึงระวังให้เรียบร้อย ทั้งยังช่วยคาดการณ์ผลกระทบต่อกลไกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรและให้คำแนะนำในการตอบสนองต่อภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ

พลิกโฉมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรให้พร้อมรับมือเชิงรุก

MVISION Insights เป็น Threat Intelligence ที่ถูกออกแบบมาให้สนับสนุนการตรวจจับภัยคุกคามและการจัดการกับความเสี่ยงแบบเชิงรุก พร้อมยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้เร็วยิ่งขึ้น ในขณะที่ใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ ลดน้อยลง

MVISION Insights เก็บข้อมูล Risk Intelligence จากนับพันล้านเซ็นเซอร์ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ซึ่งจะคอยอัปเดตข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงให้แก่องค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถจัดอันดับความสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามได้อย่างเหมาะสม

การป้องกันเชิงรับที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แม้จะเป็นกลยุทธ์หลักที่มีความสำคัญแต่ก็มีข้อจำกัดในการยับยั้งอาชญากรไซเบอร์ที่มีการนำเครื่องมือสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบวิธีการโจมตีที่สามารถหลบเลี่ยงกลไกรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรเข้ามาได้ การจะรับมือกับอาชญากรไซเบอร์มืออาชีพเหล่านี้ องค์กรจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือการโจมตีทั้งวัฏจักร ตั้งแต่ก่อนและหลังถูกโจมตี Threat Intelligence จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรรู้เท่าทันอาชญากรไซเบอร์

McAfee MVISION Insights เข้ามาตอบโจทย์เรื่อง Threat Intelligence ได้อย่างไร

  • ลดจุดบอดและเพิ่มความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ล่าสุด รวมไปถึงคอยติดตามและจัดอันดับความสำคัญของภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกที่มีแนวโน้มที่จะโจมตีระบบขององค์กร
  • วิเคราะห์ข้อมูลภัยคุกคามด้วยเทคโนโลยี Machine Learning ช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมรับมือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ค้นหาภัยคุกคามที่คุณอาจพลาดโดยอัตโนมัติ ด้วยข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยล่าสุดที่อัปเดตจากเซ็นเซอร์กว่าพันล้านแห่งทั่วโลก

เร่งความเร็วในการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคาม

cAfee MVISION Insights ช่วยพลิกโฉมองค์กรไปสู่การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกที่พร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์โดยอัตโนมัติ เพิ่มความเร็วในการตรวจจับและตอบสนองต่อการโจมตีก่อนที่จะสร้างความเสียหายแก่ระบบขององค์กร

คุณสมบัติเด่นของ McAfee MVISION Insights ได้แก่

1. ลดเวลาในการตรวจจับและจัดการกับภัยคุกคามจากหลักเดือนเหลือเพียงไม่กี่นาที

ด้วยเทคโนโลยี Deep Learning, Machine Learning และ Advanced Analytics ของ MVISION Insights ช่วยให้สามารถกลั่นกรองข้อมูลภัยคุกคามปริมาณมหาศาลและนำเสนอการตอบโต้แก่ผู้ดูแลระบบได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร

2. ยกระดับ Signal-to-noise Ratio สำหรับบ่งชี้ภัยคุกคามให้ดียิ่งขึ้น

เทคโนโลยี Advanced Analytics ช่วยขยายขอบเขตการตรวจจับและทำให้ Alerts มีความสมเหตุสมผลมากขึ้น MVISION Insights สามารถทำงานร่วมกับ MVISION EDR เพื่อค้นหาบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น Indicator of Compromise (IoC) และลดระยะเวลาในการตรวจสอบเหตุผิดปกติ

3. แสดงข้อมูลภัยคุกคามในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมจัดอันดับความสำคัญและแนะนำการรับมือ

MVISION Insights นำเสนอแนวทางในการตอบสนองจากข้อมูลเชิงลึกที่ผ่านการวิเคราะห์และจัดอันดับความสำคัญมาให้เรียบร้อยแล้ว แม้แต่นักวิเคราะห์มือใหม่ก็สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ง่าย นอกจากนี้ ด้วยการบูรณาการร่วมกับโซลูชันอื่นๆ ของ McAfee ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตอบสนองภัยคุกคามได้ผ่านทางหน้าบริหารจัดการเดียว ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขการตั้งค่า การแยกอุปกรณ์ที่ติดมัลแวร์ออกมา การอัปเดต Policy ใหม่ หรือแม้แต่การสั่งงาน Endpoint Detection and Response (EDR)

สนับสนุน SOC ด้วยข้อมูลภัยคุกคามเชิงลึก

การถูกถาโถมด้วยข้อมูลภัยคุกคามและการแจ้งเตือนเป็นความท้าทายที่ผู้ดูแลศูนย์ SOC ในปัจจุบันต้องเผชิญ การมีทรัพยากรและเวลาที่จำกัดกลายเป็นตัวขัดขวางการวิเคราะห์ภัยคุกคามและการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ McAfee MVISION Insights ที่ผสานรวมเทคโนโลยี Deep Learning, Machine Learning และ Advanced Analytics เข้าด้วยกันช่วยให้ศูนย์ SOC สามารถย่อยข้อมูลเหล่านั้นได้ง่าย พร้อมนำเสนอผลลัพธ์ที่สามารถนำไปดำเนินการต่อได้ทันที ลดปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ และเพิ่มความเร็วในการตัดสินใจ

McAfee MVISION Insights สามารถสนับสนุน SOC ได้ดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลภัยคุกคามเชิงลึกที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องจ้างคนเพิ่มหรือต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านใดเป็นพิเศษ
  • แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ MVISION EDR เพื่อลดเวลาในการตรวจสอบเหตุผิดปกติ ช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถตรวจจับความเสี่ยงและต้นตอของปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ลดภาระของผู้ดูแลระบบและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการทำงานซ้ำๆ และไร้ประสิทธิภาพ
  • จัดอันดับความสำคัญของภัยคุกคามและการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถโฟกัสกับสิ่งที่ควรทำก่อนได้อย่างเต็มที่
  • ตรวจจับ ตอบสนอง และป้องกันภัยคุกคามโดยอัตโนมัติผ่านหน้าบริหารจัดการเดียว พร้อมข้อมูลที่ผ่านการรวบรวมและวิเคราะห์ซึ่งแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย

Ingram Micro ผู้จัดจำหน่ายโซลูชันของ McAfee อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) Value Added Distributor ชั้นนำของประเทศไทย เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ McAfee อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยให้บริการแบบ One Stop Service ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการเชิงธุรกิจ การออกแบบ การติดตั้ง ไปจนถึงการสนับสนุนหลังการขาย เพื่อให้ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของลูกค้าพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ทุกรูปแบบ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมจาก McAfee โดยตรง

ผู้ที่สนใจโซลูชัน McAfee MVISION Insights สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล TH-McAfee@ingrammicro.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Supermicro เปิดตัว Server ใหม่รองรับ AMD EPYC 8004 Series

Supermicro เปิดตัว Server ใหม่รองรับหน่วยประมวลผล AMD EPYC 8004 Series รุ่นล่าสุดจาก AMD ตอบโจทย์งาน Edge Computing

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Digital Fundamental for the Future [10 ต.ค. 2566 เวลา 8.00 –16.20น. ณ โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park]

Computer Union ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, Cybersecurity Manager, Systems Engineer, Data Center Engineer, …