Black Hat Asia 2023

ยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไปอีกขั้น ด้วย McAfee MVISION Insights Threat Intelligence

ภัยคุกคามไซเบอร์ทวีความซับซ้อนและรุนแรงขึ้นทุกๆ วัน แม้หลายองค์กรจะพยายามหาผู้เชี่ยวชาญและลงทุนในระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถไล่ตามอาชญากรไซเบอร์ที่มีการอัปเดตเครื่องมือ กลยุทธ์ และเทคนิคอยู่ตลอดเวลาได้ทัน Ingram Micro ในฐานะผู้จัดจำหน่ายโซลูชัน IT Security ระดับ Enterprise-class จึงได้แนะนำ McAfee MVISION Insights แพลตฟอร์ม Threat Intelligence ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ซึ่งจะมาช่วยยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรให้แข็งแกร่ง พร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามเชิงรุกก่อนที่จะสร้างความเสียหายแก่ระบบขององค์กร

MVISION Insights – Real-time Global Threat Intelligence จาก McAfee

Threat Intelligence เป็นเครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์จากทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้องค์กรรู้เท่าทันอาชญากรไซเบอร์ องค์กรสามารถนำ Threat Intelligence มาช่วยสนับสนุนการตรวจจับและค้นหาภัยคุกคาม แต่ก็จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาวิเคราะห์และผสานการทำงานร่วมกับกลไกรักษาความมั่นคงปลอดภัยอื่นๆ ทำให้ในทางปฏิบัติจริงสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างจำกัด

McAfee จึงได้นำเสนอโซลูชัน MVISION Insights ซึ่งเป็น Global Threat Intelligence แบบเรียลไทม์สำหรับช่วยสนับสนุนองค์กรในการค้นหาภัยคุกคามเชิงรุก มีจุดเด่นที่ข้อมูลภัยคุกคามจะผ่านการกลั่นกรองและวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญจาก McAfee และเทคโนโลยี AI ซึ่งจะช่วยจัดอันดับความสำคัญของภัยคุกคามและแคมเปญการโจมตีของอาชญากรไซเบอร์ที่องค์กรต้องพึงระวังให้เรียบร้อย ทั้งยังช่วยคาดการณ์ผลกระทบต่อกลไกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรและให้คำแนะนำในการตอบสนองต่อภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ

พลิกโฉมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรให้พร้อมรับมือเชิงรุก

MVISION Insights เป็น Threat Intelligence ที่ถูกออกแบบมาให้สนับสนุนการตรวจจับภัยคุกคามและการจัดการกับความเสี่ยงแบบเชิงรุก พร้อมยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้เร็วยิ่งขึ้น ในขณะที่ใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ ลดน้อยลง

MVISION Insights เก็บข้อมูล Risk Intelligence จากนับพันล้านเซ็นเซอร์ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ซึ่งจะคอยอัปเดตข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงให้แก่องค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถจัดอันดับความสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามได้อย่างเหมาะสม

การป้องกันเชิงรับที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แม้จะเป็นกลยุทธ์หลักที่มีความสำคัญแต่ก็มีข้อจำกัดในการยับยั้งอาชญากรไซเบอร์ที่มีการนำเครื่องมือสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบวิธีการโจมตีที่สามารถหลบเลี่ยงกลไกรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรเข้ามาได้ การจะรับมือกับอาชญากรไซเบอร์มืออาชีพเหล่านี้ องค์กรจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือการโจมตีทั้งวัฏจักร ตั้งแต่ก่อนและหลังถูกโจมตี Threat Intelligence จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรรู้เท่าทันอาชญากรไซเบอร์

McAfee MVISION Insights เข้ามาตอบโจทย์เรื่อง Threat Intelligence ได้อย่างไร

  • ลดจุดบอดและเพิ่มความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ล่าสุด รวมไปถึงคอยติดตามและจัดอันดับความสำคัญของภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกที่มีแนวโน้มที่จะโจมตีระบบขององค์กร
  • วิเคราะห์ข้อมูลภัยคุกคามด้วยเทคโนโลยี Machine Learning ช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมรับมือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ค้นหาภัยคุกคามที่คุณอาจพลาดโดยอัตโนมัติ ด้วยข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยล่าสุดที่อัปเดตจากเซ็นเซอร์กว่าพันล้านแห่งทั่วโลก

เร่งความเร็วในการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคาม

cAfee MVISION Insights ช่วยพลิกโฉมองค์กรไปสู่การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกที่พร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์โดยอัตโนมัติ เพิ่มความเร็วในการตรวจจับและตอบสนองต่อการโจมตีก่อนที่จะสร้างความเสียหายแก่ระบบขององค์กร

คุณสมบัติเด่นของ McAfee MVISION Insights ได้แก่

1. ลดเวลาในการตรวจจับและจัดการกับภัยคุกคามจากหลักเดือนเหลือเพียงไม่กี่นาที

ด้วยเทคโนโลยี Deep Learning, Machine Learning และ Advanced Analytics ของ MVISION Insights ช่วยให้สามารถกลั่นกรองข้อมูลภัยคุกคามปริมาณมหาศาลและนำเสนอการตอบโต้แก่ผู้ดูแลระบบได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร

2. ยกระดับ Signal-to-noise Ratio สำหรับบ่งชี้ภัยคุกคามให้ดียิ่งขึ้น

เทคโนโลยี Advanced Analytics ช่วยขยายขอบเขตการตรวจจับและทำให้ Alerts มีความสมเหตุสมผลมากขึ้น MVISION Insights สามารถทำงานร่วมกับ MVISION EDR เพื่อค้นหาบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น Indicator of Compromise (IoC) และลดระยะเวลาในการตรวจสอบเหตุผิดปกติ

3. แสดงข้อมูลภัยคุกคามในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมจัดอันดับความสำคัญและแนะนำการรับมือ

MVISION Insights นำเสนอแนวทางในการตอบสนองจากข้อมูลเชิงลึกที่ผ่านการวิเคราะห์และจัดอันดับความสำคัญมาให้เรียบร้อยแล้ว แม้แต่นักวิเคราะห์มือใหม่ก็สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ง่าย นอกจากนี้ ด้วยการบูรณาการร่วมกับโซลูชันอื่นๆ ของ McAfee ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตอบสนองภัยคุกคามได้ผ่านทางหน้าบริหารจัดการเดียว ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขการตั้งค่า การแยกอุปกรณ์ที่ติดมัลแวร์ออกมา การอัปเดต Policy ใหม่ หรือแม้แต่การสั่งงาน Endpoint Detection and Response (EDR)

สนับสนุน SOC ด้วยข้อมูลภัยคุกคามเชิงลึก

การถูกถาโถมด้วยข้อมูลภัยคุกคามและการแจ้งเตือนเป็นความท้าทายที่ผู้ดูแลศูนย์ SOC ในปัจจุบันต้องเผชิญ การมีทรัพยากรและเวลาที่จำกัดกลายเป็นตัวขัดขวางการวิเคราะห์ภัยคุกคามและการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ McAfee MVISION Insights ที่ผสานรวมเทคโนโลยี Deep Learning, Machine Learning และ Advanced Analytics เข้าด้วยกันช่วยให้ศูนย์ SOC สามารถย่อยข้อมูลเหล่านั้นได้ง่าย พร้อมนำเสนอผลลัพธ์ที่สามารถนำไปดำเนินการต่อได้ทันที ลดปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ และเพิ่มความเร็วในการตัดสินใจ

McAfee MVISION Insights สามารถสนับสนุน SOC ได้ดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลภัยคุกคามเชิงลึกที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องจ้างคนเพิ่มหรือต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านใดเป็นพิเศษ
  • แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ MVISION EDR เพื่อลดเวลาในการตรวจสอบเหตุผิดปกติ ช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถตรวจจับความเสี่ยงและต้นตอของปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ลดภาระของผู้ดูแลระบบและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการทำงานซ้ำๆ และไร้ประสิทธิภาพ
  • จัดอันดับความสำคัญของภัยคุกคามและการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถโฟกัสกับสิ่งที่ควรทำก่อนได้อย่างเต็มที่
  • ตรวจจับ ตอบสนอง และป้องกันภัยคุกคามโดยอัตโนมัติผ่านหน้าบริหารจัดการเดียว พร้อมข้อมูลที่ผ่านการรวบรวมและวิเคราะห์ซึ่งแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย

Ingram Micro ผู้จัดจำหน่ายโซลูชันของ McAfee อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) Value Added Distributor ชั้นนำของประเทศไทย เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ McAfee อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยให้บริการแบบ One Stop Service ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการเชิงธุรกิจ การออกแบบ การติดตั้ง ไปจนถึงการสนับสนุนหลังการขาย เพื่อให้ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของลูกค้าพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ทุกรูปแบบ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมจาก McAfee โดยตรง

ผู้ที่สนใจโซลูชัน McAfee MVISION Insights สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล TH-McAfee@ingrammicro.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

MFEC: พลิกโฉมการจัดการ Infrastructure ตอบโจทย์ Modernize Application ด้วย VMware Tanzu

แนวคิดการยกเครื่องแอปพลิเคชันเดิมสู่บริบทของการทำงานสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า Modernization นั้นเริ่มกลายเป็นนโยบายหลักขององค์กร เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยี Container นั้นได้สนับสนุนให้แนวคิดนี้ทำได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถนำพลังจากเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กรกลับกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย ซึ่ง VMware Tanzu คือแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการทำ Modernization ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ยังรักษาระบบการทำงานแบบเดิม …

บริหารจัดการ Multi-Cloud ครบวงจรอย่างมั่นใจ ด้วย VMware Aria จาก Fujitsu

แม้ Multi-Cloud จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับธุรกิจองค์กรแล้วในทุกวันนี้ แต่การบริหารจัดการ Multi-Cloud ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างรอบด้านนั้นก็ยังคงเป็นความท้าทายของผู้บริหารฝ่าย IT ในหลายองค์กร เพราะ Cloud แต่ละระบบนั้นต่างก็มีความแตกต่างในเชิงรายละเอียด และยากต่อการรวบรวมข้อมูลการใช้งานมาวิเคราะห์แบบรวมศูนย์