[PR] ผลสำรวจการใช้จ่ายเพื่อการกุศลจากมาสเตอร์การ์ด พบว่าไทยติดอันดับประเทศที่ช่วยเหลือสังคมมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

กรุงเทพฯ (8 กันยายน 2560) – จากผลสำรวจล่าสุดของมาสเตอร์การ์ดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเพื่อการกุศล พบว่าร้อยละ 37.8 ของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริจาคเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชนเป็นอันดับแรก แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ทั้งนี้การบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน เป็นหนึ่งในสามอันดับที่ผู้บริจาคต้องการให้ความช่วยเหลือมากที่สุด โดยรายงานการบริจาคเพื่อสังคมดังกล่าว จัดทำโดยมาสเตอร์การ์ด ทำการสำรวจความต้องการบริจาคของผู้บริโภคใน 14 ประเทศ และเผยแพร่ผลการสำรวจในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน สอดคล้องกับวันสำคัญของสมัชชาสหประชาชาติที่ได้กำหนดให้วันที่ 5 กันยายนของทุกปีเป็นวันการกุศลสากล (The International Day of Charity)

ผลการสำรวจผู้บริโภคในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคที่สำรวจ (ร้อยละ 50.4) ได้มีส่วนร่วม ในการกุศลผ่านการบริจาค เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 49.9 ในปี พ.ศ. 2558 และผลสำรวจรายงานว่าผู้บริโภคชาวเวียดนามบริจาคเพื่อการกุศลมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 78 รองลงมาคือผู้บริโภคชาวไทย    ร้อยละ 66.3 ตามด้วยผู้บริโภคในฮ่องกงร้อยละ 60.2

นางจอร์เจ็ท แทน รองประธานอาวุโสฝ่ายสื่อสาร ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มาสเตอร์การ์ด กล่าวว่า “เราได้กำลังใจอย่างมากจากผลการสำรวจในปีนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสและการคืนสู่สังคม นอกจากนี้การให้ความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ยิ่งทำให้เห็นว่าผู้บริโภคในภูมิภาคของเราต้องการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและสุขภาพของเด็กและเยาวชน จากโครงการ ของมาสเตอร์การ์ด เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรของเราเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกในด้านการกุศล โดยความร่วมมือต่างๆ เหล่านี้ มีจุดประสงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสังคมก่อนการจับจ่ายซื้อสินค้า เป็นการร่วมกันสร้างสังคมของความช่วยเหลือทั่วภูมิภาค” 

นายโดนัลด์ ออง ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมาร์ มาสเตอร์การ์ด กล่าวว่า “การดูแลเอาใจใส่เด็กและเยาวชนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่มาสเตอร์การ์ด ประเทศไทย ร่วมกับคลับ 21 และโครงการ Food4Good ในการร่วมกันทำแคมเปญ Purchase with Purpose โดยทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดที่คลับ 21 จะร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผ่านโครงการ Food4Good ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของเราในการสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่เด็กและเยาวชนขาดโอกาสในสังคมไทยต้องเผชิญ และให้ความเอาใจใส่พวกเขา รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเด็กและเยาวชนเหล่านั้นต่อไป”

การบริจาคเงินเป็นเพียงหนึ่งวิธีที่ผู้บริโภคในภูมิภาคคืนกลับให้กับสังคม ผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 53.2 จับจ่ายซื้อสินค้าที่มีส่วนในการช่วยเหลือสังคม ก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคจะพิจารณาว่าสินค้าและบริการที่ต้องการมีกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายที่ชอบธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือมีการนำเงินรายได้บางส่วนเพื่อไปสนับสนุนองค์กรการกุศลหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าเหล่านั้น 

ผลการสำรวจโดยละเอียด

  • นอกจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการช่วยเหลือด้านการศึกษาและสุขภาพของเด็กและเยาวชน ผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังให้ความสำคัญกับด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 33.7 รวมถึงให้ความช่วยเหลือต่อผู้ยากไร้และขาดแคลนอาหาร ร้อยละ 32.1
  • ผู้บริโภคร้อยละ 58.5 ตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีความชอบธรรมทางการค้า ร้อยละ 56.8 เลือกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 44.4 เลือกที่จะซื้อสินค้าที่นำรายได้บางส่วนมอบให้กับองค์กรที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม
  • ผู้บริโภคชาวจีน ร้อยละ 75.2 ชาวไทย ร้อยละ 67.6 ชาวมาเลเซีย ร้อยละ 65.7 และชาวฟิลิปปินส์ ร้อยละ 64.6 จะเลือกซื้อสินค้าจากผู้ค้าหรือเจ้าของสินค้าที่พิจาณาแล้วว่ามีความชอบธรรมทางการค้า
  • ในขณะที่ ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น ร้อยละ 20.4 ไม่คำนึงถึงความสำคัญด้านความชอบธรรมทางการค้า รวมถึงชาวเกาหลี ร้อยละ 28 และชาวสิงคโปร์ ร้อยละ 29.1

###

วิธีการวิจัย

แบบสำรวจการใช้จ่ายเพื่อการกุศล ทำการสำรวจผู้บริโภคใน 14 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทยและเวียดนาม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เกี่ยวกับมาสเตอร์การ์ด

MasterCard (NYSE: MA เว็บไซต์ www.Mastercard.com) เป็นบริษัทเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการชำระเงินระดับสากล บริษัทฯ ดำเนินงานผ่านเครือข่ายกระบวนการชำระเงินที่รวดเร็วที่สุดในโลกในด้านการ เชื่อมต่อผู้บริโภค สถาบันการเงิน ผู้ค้า หน่วยงานรัฐบาล และ ธุรกิจในกว่า 210 ประเทศ ผลิตภัณฑ์ และบริการของมาสเตอร์การ์ดช่วยให้ธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจับจ่ายซื้อสินค้า การท่องเที่ยว การดำเนินธุรกิจ และการจัดการทางการเงิน เป็นเรื่องง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง ติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ได้ทาง ทวิตเตอร์ที่ @MasterCardAP และ @MasterCardNews ร่วมสนทนากับบริษัทฯ ผ่านทาง Beyond the Transaction Blog และ  สมัครที่นี่  เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดผ่าน Engagement Bureau

ต้องการข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

เวเบอร์ แชนด์วิค โทรศัพท์ +662 343 6000

อัปษร เพชรชาติ อีเมล Apsorn@webershandwick.com ต่อ 174

รุ่งนภา ชานวิเศษ อีเมล Rungnapa@webershandwick.com ต่อ 061

ผลการสำรวจ

บริจาคเพื่อการกุศล (ร้อยละ)

2016

2015

เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

เวียดนาม

78.5

69.8

8.7

ไทย

66.3

65.8

0.5

ฮ่องกง

60.2

53.6

6.6

มาเลเซีย

60.0

55.1

4.9

ไต้หวัน

56.9

60.1

-3.2

สิงคโปร

54.6

54.9

-0.3

นิวซีแลนด์

53.9

42.8

11.1

ออสเตรเลีย

52.6

48.2

4.4

อินโดนนีเชีย

52.1

56.2

-4.1

อินเดีย

49.9

55.7

-5.8

ฟิลิปปินส์

41.9

45.1

-3.2

จีน

36.8

43.8

-7.0

เกาหลีใต้

33.3

28.2

5.1

ญี่ปุ่น

23.5

21.8

1.7

ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

50.4

49.9

1.4

เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า (ร้อยละ)

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความชอบธรรมทางการค้า

ส่วนหนึ่งของรายได้

บริจาคเพื่อการกุศล

ค่าเฉลี่ย

อินโดนีเชีย

80.2

83.0

63.2

75.5

เวียดนาม

76.3

70.6

45.9

64.3

ไทย

75.3

87.1

54.6

72.3

อินเดีย

75.2

66.1

60.5

67.3

ฟิลิปปินส์

71.0

67.8

50.9

63.2

มาเลเซีย

69.6

77.0

64.8

70.5

จีน

66.8

76.5

57.8

67.0

ไต้หวัน

49.0

64.1

38.3

50.5

สิงคโปร

42.1

38.9

33.3

38.1

เกาหลีใต้

41.3

39.2

27.6

36.0

ฮ่องกง

40.2

38.0

33.0

37.1

ญี่ปุ่น

35.2

53.5

26.9

38.5

นิวซีแลนด์

35.0

31.0

27.4

31.1

ออสเตรเลีย

32.6

28.9

25.6

29.0

ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

56.8

58.5

44.4

53.2

การเลือกซื้อสินค้าและบริการจากผู้ค้าหรือผู้ให้บริการ (ร้อยละ)

มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมมือหรือบริจาคให้กับองค์กรการกุศล

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

รับผิดชอบด้านการเงิน

มีการให้คืนสู่สังคม

ค่าเฉลี่ย

จีน

78.5

72.7

80.5

74.2

69.9

75.2

ไทย

68.9

67.4

68.9

65.4

67.3

67.6

มาเลเซีย

66.0

64.7

67.8

65.1

65.1

65.7

ฟิลิปปินส์

65.9

63.9

65.7

63.2

64.2

64.6

อินเดีย

59.7

54.2

59.4

56.0

54.4

56.7

อินโดนีเชีย

57.3

51.7

55.3

55.0

51.9

54.2

เวียดนาม

55.9

47.9

54.9

50.3

46.3

51.1

ไต้หวัน

39.5

36.3

43.1

31.8

33.8

36.9

นิวซีแลนด์

34.6

33.4

35.4

31.4

32.7

33.5

ฮ่องกง

32.6

31.6

33.7

30.8

31.5

32.0

เกาหลี

32.3

30.6

32.8

30.2

30.6

31.3

สิงคโปร์

32.1

29.8

32.3

21.2

30.2

29.1

ออสเตรเลีย

31.0

28.0

31.4

21.1

28.3

28.0

ญี่ปุ่น

23.5

17.3

22.8

21.1

17.5

20.4

ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

49.7

46.1

50.2

45.7

45.8

47.5


About TechTalkThai PR 2

Check Also

เจอกันเร็วๆ นี้! Cargomatic Thailand แพลตฟอร์มที่ช่วยยกระดับวงการโลจิสติกส์ของไทยให้เหนือไปอีกขั้น การันตีด้วยการเป็นอันดับหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา [Guest Post]

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 31 พฤษภาคม 2566 – Cargomatic Thailand พร้อมปฏิวัติอุตสาหกรรมการขนส่ง ด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์มโลจิสติกส์อันดับหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้ทั้งผู้ต้องการจัดส่งสินค้า และผู้ให้บริการขนส่งสินค้า  โดยมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพไปพร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้ได้อย่างน้อย …

การ์ทเนอร์คาดผู้บริโภคใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะทั่วโลกยังโต แตะใกล้ 600 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีนี้ [Guest Post]

โดยบริการคลาวด์เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึง Generative AI