Black Hat Asia 2023

[Live CPE Webinar] Enhancing Internal Audit Maturity through Digital Resilience: A Roadmap for Success

Wolters Kluwer TeamMate ร่วมกับ PwC Thailand จัดงานสัมมนาออนไลน์ [Live CPE Webinar] Enhancing Internal Audit Maturity through Digital Resilience: A Roadmap for Success เพื่ออัปเดตแนวโน้มความเสี่ยงที่ควรให้ความสำคัญและแนวทางการยกระดับพัฒนาการด้านการตรวจสอบภายใน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2023 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีพร้อมรับ 1 เครดิต CPE

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: Enhancing Internal Audit Maturity through Digital Resilience: A Roadmap for Success
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2023 เวลา 10:00 – 11:00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
ลิงก์ลงทะเบียน: https://attendee.gotowebinar.com/register/4537664026725789276?source=TTT

ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ในปัจจุบันตระหนักถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มคุณค่าที่มอบให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) การวิเคราะห์ช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับข้อมูลเชิงลึกในกระบวนการทางธุรกิจ ระบุความเสี่ยง และโอกาสที่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีความหมายและปรับปรุงให้ดีขึ้น

เข้าร่วม Webinar นี้เพื่อเรียนรู้ประเด็นดังต่อไปนี้

  • แนวโน้มความเสี่ยงที่ควรให้ความสำคัญ
  • ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหน่วยผู้ตรวจสอบภายใน
  • แนวทางการยกระดับพัฒนาการของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบนเส้นทางสู่ Digital Resilience

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …