CDIC 2023

Linux 5.9 ออกแล้ว เน้นรองรับ Hardware ใหม่สำหรับอนาคตเป็นหลัก

Linus Torvalds ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Linux 5.9 แบบ Stable แล้วอย่างเป็นทางการ โดยมีความสามารถใหม่ๆ ที่น่าสนใจดังนี้

  • รองรับ AMD Radeon RX 6000 RDNA 2
  • รองรับ Intel Rocket Lake Graphics
  • รองรับการทำ NVMe Zoned Namspaces (ZNS)
  • เริ่มรองรับหน่วยประมวลผล IBM POWER 10
  • ปรับปรุงการทำงานด้านการเชื่อมต่อกับ Storage ให้ดีขึ้น
  • รองรับ 32-bit x86 Clang Build
  • รองรับการใช้ FSGSBASE ที่พัฒนามาประมาณ 5 ปี ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำ Context Switching สำหรับ Workload ขนาดใหญ่อย่างเช่น I/O และทำให้ User-Space Software สามารถเขียนข้อมูลลงไปยัง x86_64 GSBASE ได้โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับ Kernel

หลังจากนี้ทีมพัฒนา Linux ก็จะก้าวไปสู่การพัฒนา Linux 5.10 ต่อ โดยจะยังคงรองรับ Hardware ใหม่ๆ เพิ่มเติมและเสริมความสามารถให้กับ Kernel เดิมต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดฉบับเต็มของประกาศเปิดตัว Linux 5.9 ได้ที่ https://lore.kernel.org/lkml/CAHk-=wi-u86++np80GQvgDuARdt9xpBNho6SjHLmYgm8jibGag@mail.gmail.com/T/#u และสามารถโหลด Kernel ล่าสุดได้ที่ https://www.kernel.org/

ที่มา: https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Linux-5.9-Released


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “Enhance Your Business Growth with Google Cloud Vertex AI”

iZeno ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Enhance Your Business Growth with Google Cloud Vertex AI” หรือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การทำงานด้าน AI/ML ด้วยพลังของ Google …

จีเอเบิล เปิดยุทธศาสตร์สร้าง Tech Talent เจนใหม่ ตอบโจทย์ความสำเร็จธุรกิจ Tech Enabler ในอนาคตอย่างยั่งยืน [Guest Post]

เมื่อ Digital Transformation กลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ภาคธุรกิจทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทยต้องขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต้องการบุคลากรไอทีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเข้ามาสนับสนุนงานในหลายส่วนตั้งแต่งานวางโครงสร้างพื้นฐานไอทีไปจนถึงงานวางระบบฐานข้อมูลและพัฒนาแอปพลิเคชันจำนวนมาก ส่งผลให้แนวโน้มตลาดงานด้านไอทีมีความต้องการสูงมากขึ้นทุกวันเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พบว่า            …