CDIC 2023

[PR] LEAP SOLUTIONS ASIA ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และ ISO/IEC 20000-1:2011

ISO/IEC 27001:2013
มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Security Management Systems)
ISO/IEC 20000-1:2011
มาตรฐานระบบบริหารจัดการการให้บริการ
(Security Management Systems)

Credit: Leap Solutions Asia

 

อีกหนึ่งความสำเร็จของ ลีพ โซลูชั่น เอเชีย ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ต้องการเจาะตลาดในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ราชการ และบริษัทข้ามชาติของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงลูกค้าที่เข้ามาลงทุนจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน ลีพ โซลูชั่น เอเชีย ได้สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการคลาวด์ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงปลอดภัย การให้บริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้า อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมาตรฐานการบริหารจัดการคลาวด์ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

ด้วยวิสัยทัศน์เฉียบคมของผู้บริหาร ที่กำหนดเป้าหมายการเป็นผู้นำด้านการให้บริการคลาวด์ในกลุ่มอาเซียน ประกอบกับความมุ่งมั่น และแรงสนับสนุนของทีมงาน ลีพ โซลูชั่น เอเชีย ที่ช่วยกันพัฒนาและสร้างมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ อย่างสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน หลังจากได้เริ่มให้บริการลูกค้าตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 จนกระทั่งปัจจุบัน ลีพ โซลูชั่น เอเชีย สามารถผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC/20000-1 และ ISO/IEC 27001:2013 ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ภายใต้ขอบเขตการรับรอง “ระบบบริหารจัดการการให้บริการและระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เริ่มตั้งแต่การออกแบบ ( Design ) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implement) การเตรียมการ ( Provision ) และการดำเนินงาน ( Operation ) การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Infrastructure as a Service ) สำหรับบริการคลาวด์ Leap GIO Public และ Leap GIO Private” ซึ่งผ่านการตรวจรับรองโดยบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 และ ISO/IEC 27001:2013 โดยมีคุณนัจรี รุจิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบใบรับรอง (Certificate) และกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจาก คุณไพโรจน์ เกรียงเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร Mr. Junichiro Fumizono – Commercial Director, Adisak Chabtalay – Operation Director, Mr. Ryu Aoki – Technology Director และคุณอาศิรา กาวารีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสดอม เซ็นเตอร์ จำกัด, คุณชนิดพร มณีศรี ตัวแทนที่ปรึกษาวิสดอม เซ็นเตอร์ เข้ามอบโล่ห์ที่ระลึกและร่วมแสดงความยินต่อความสำเร็จของผู้บริหารและทีมงาน ลีพ โซลูชั่น เอเชีย


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

“หัวเว่ย” เผย 3 เทรนด์สำคัญของคลาวด์สำหรับภาคองค์กรไทย [Guest Post]

ปัจจุบันเทคโนโลยีคลาวด์ กลายเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่แทบทุกองค์กรในประเทศไทยหันมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของตนเองกันอย่างพร้อมเพรียงกัน เพราะคลาวด์ถือเป็นตัวแปรหลักที่สามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน พัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานในองค์กร และที่สำคัญคือสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจจากการลดต้นทุนและส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า จุดแข็งที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้องค์กรต่างๆ ในบ้านเรา ตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่มาจนถึงขนาดเล็กอย่างเอสเอ็มอี ต่างปรับตัวมาใช้งานคลาวด์กันอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมที่ต่างกันก็มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป และการเกิดขึ้นของรูปแบบธุรกิจหรือบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ก็ยิ่งทำให้ภาคองค์กรไทยมีความต้องการที่จะติดตั้งและใช้บริการคลาวด์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นตามไปด้วย …

Google Bard รองรับการเชื่อมต่อกับ Google Apps แล้ว

Google Bard รองรับการเชื่อมต่อกับ Google Apps แล้ว ผ่านทาง Bard Extensions