ขอเรียนชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Nitad 17 อัปเดตนวัตกรรมใหม่ ตอบรับยุค Thailand 4.0

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ กำลังจะจัดงานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 17 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า นิทรรศฯ 17 / Nitad 17 ขึ้น ทางทีมจัดงานจึงได้ประสานงานมายังทีมงาน TecTalkThai เพื่อประชาสัมพันธ์ดังนี้ครับ

 

นิทรรศฯ 17

15-19 มีนาคม 2560 นี้ พวกเรา นิสิตและคณาจารย์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอเชิญทุกท่านก้าวเข้าสู่ “The Enginopolis” มหานครวิศวกรรมแห่งโลกอนาคต ในงานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรมครั้งที่ 17 “Driving Innovation, Unlocking Our Future” งานนิทรรศการนวัตกรรม ที่จะร่วมเป็นหนึ่งพลังสาคัญ ในการหาทางออกของปัญหาให้กับประเทศ ภายใต้ 5 Megatrends ได้แก่

• Aging society
• Food Energy Water Resource Management
• Robotics and Digital Technology
• Smart City
• Natural Disaster

และพบกับกิจกรรมน่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น งานเสวนาวิชาการภายใต้ 5 Megatrends, NiTalk ทอล์คสร้างแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรม, Innovation Challenge 2016’s Final Pitch

ลงตารางเวลาของคุณไว้ …
15-19มีนาคม 256009.00-19.00น. ที่คณะวิศวฯ จุฬาฯ
“แล้วคุณจะเข้าใจ ประเทศไทยเปลี่ยนได้ ด้วยนวัตกรรม”

เสวนาวิชาการ

งานเสวนาวิชาการที่ยกประเด็นทั่วไปในสังคมขึ้นมาถกเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในสังคมไทย รวมถึงให้ความรู้ผู้เข้าร่วมฟังไปด้วย ซึ่งในงานนิทรรศฯ 17 นี้จะยกประเด็นสำคัญของประเทศขึ้นมาเสวนากันทั้งหมด 4 เรื่องคือ

 

1. แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย

พุธที่ 15 มีนาคม 2560 (13.00-16.30 น.) ณ หอประชุมอาคาร 3

อนาคตของระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทยว่าควรจะพัฒนาไปในทิศทางใดเพื่อให้เหมาะสมที่สุดต่อประเทศ

 • คุณดิสพล ผดุงกุล (นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย)
 • คุณนคร จันทศร (ที่ปรีกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
 • รศ. ดร. ประมวล สุธีจารุวัฒน (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ)

2. Internet of Things & Microsoft Azure for Education and Innovation

พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 (14.00-16.00 น.) ณ หอประชุม 201-202 อาคาร 100 ปี

การพูดคุยให้ความรู้ภายใต้ความร่วมมือของ วิศวฯ จุฬาฯ กับ Keio University, Japan

 • Dr. Jun Murai (Chairman of IoT Acceleration Consortium, Japan)
 • Dr. Astrid S. Tuminez (Regional Director, LCA at Microsoft)
 • ดร. ถิรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สำนักบริหารคลื่นความถี่ กสทช.

3. นวัตกรรมระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดเพื่อการผลิตสัตว์น้ำที่ยั่งยืน

พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 (14.00-16.30 น.) ณ ห้อง 209 อาคาร 3

แนวคิดพื้นฐานของระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดรวมถึงการใช้งานและพัฒนาระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดในประเทศไทยและต่างประเทศพร้อมแนวโน้มการดำเนินงานในประเทศไทย

 • รศ. ดร.กษิดิษ หนูทอง (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ)
 • ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข (นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.)

4. การพัฒนาคุณภาพสังคมสูงวัยด้วยนวัตกรรม

ศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 (13.00-16.00 น.) ณ หอประชุมอาคาร 3

สังคมสูงวัยในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การรับรองคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยยังไม่ถูกดำเนินการอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี สาธารณสุข หรือแม้แต่สังคม

 • ศ. พญ.นิจศรี ชาญนรงค์ (คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ)
 • ผศ. ดร.สุกรี สินธุภิญโญ (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ)
 • ศ. ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ)
 • คุณวันทนีย์ พันธชาติ (ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ)

 

สำรองที่นั่งเข้าร่วมฟังเสวนาได้ฟรีๆ ทันที

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาข้างต้น สามารถตรวจสอบกำหนดการและลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://www.nitad17.com/events/reserve

 

 

 

 

กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

งานนิทรรศฯ 17 นี้เป็นงานนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้กันฟรีๆ และมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เปิดให้ประชาชนชาวไทยมาร่วมงานได้ทุกเพศทุกวัยเพื่อติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนมุมมองกันระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆ โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบกิจกรรมทั้งหมดได้ทันทีที่ https://www.nitad17.com/events/

 

ติดตามนิทรรศฯ 17 ทาง Facebook

งานนิทรรศฯ 17 มี Facebook Fan Page อยู่ที่ https://www.facebook.com/Nitad17/ นะครับ ลองไปติดตามกันได้


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] Power of Decision Driven by Advanced Analytics

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย SAS Webinar เรื่อง “Power of Decision Driven by Advanced Analytics” เพื่อเรียนรู้การนำเทคโนโลยี Advanced Analytics มาขับเคลื่อนการตัดสินใจให้ถูกต้องและแม่นยำ …

เชิญร่วมงานสัมมนา BAYCOMS Cybersecurity Day 2022 วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2022

Bay Computing บริษัทด้านความมั่นคงปลอดภัยชั้นนำของไทย ขอเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วมงานสัมมนา BAYCOMS Cybersecurity Day 2022 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีม “Checkup Your Cybersecurity Vital Sign with …