[Guest Post] MAT System Support(MSS) บริการ IT outsource service เพื่อการดูแลระบบไอทีแบบครบวงจร

MAT System Support หรือ MSS บริการ IT outsource service จาก Material Automation (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการดูแลระบบไอทีให้ทำงานได้ราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในแพ็กเกจทั้งรูปแบบรายปีและแบบ Ticket โดยลูกค้าสามารถเลือกรับบริการในรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้าได้

  1. MSS Yearly Package เป็นบริการสัญญารายปีเหมาะสำหรับองค์กรที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการความคล่องตัวในการให้บริการ สามารถให้บริการในรูปหลายแบบ เช่น trouble shooting จาก email & call consult service, remote service, preventive maintenance จนกระทั่ง onsite service
  2. MSS Ticket Package เป็นบริการสัญญาแบบตั๋ว ที่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนน้อย มีปัญหาไอทีไม่บ่อย มีค่าบริการที่ประหยัดกว่า แต่ให้บริการยืดหยุ่นขึ้น มีอายุสัญญาถึง 2 ปี โดยคิดค่าบริการจากเวลาการให้บริการตามที่ใช้จริง เช่น การคิดจากเวลาที่เริ่มให้บริการเมื่อไปถึงลูกค้าแล้ว การให้คำปรึกษาและแก้ไข trouble shooting ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย การให้บริการที่ไม่กำหนดประเภทของอุปกรณ์ไอที

โดย MSS ทั้งสองรูปแบบมีสัญญาการให้บริการครอบคลุม ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามั่นใจมากขึ้นว่าจะได้รับคุณภาพการให้บริการเป็นไปตามสัญญา มี service report และที่สำคัญที่สุดในสัญญาคือ (Non-Disclosure Agreement) คือความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์การท่านจะได้รับการดูแลและปกป้องมิให้รั่วไหลไปยังภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี

และนอกเหนือจากบริการมาตรฐานดังกล่าว MAT ยังมีเป็นแพ็กเกจ MSS Add-On Services ให้กับลูกค้า หากต้องการได้รับการดูแลคุณภาพขั้นสูงและหลากหลายให้เพิ่มเติม ได้แก่

  1. Preventive Maintenance จำนวนที่มากขึ้นต่อปี
  2. Monitoring Service ได้แก่ server hardware monitoring, backup monitoring, NAS monitoring, UPS monitoring
  3. Management Report ได้แก่ user management report และ file sharing permission report
  4. Computer Security Training Course for User เพื่อยกระดับเพิ่มความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลด้านไอที สำหรับพนักงานภายในองค์กรท่าน อาทิเช่น การจัดการ account & password, email security, การจัดการ sensitive information, copyright & privacy, internet use & public WIFI, computer virus & threats, data loss & backup, security for work from home

ซึ่งนับวัน ข้อมูลต่างๆมีมากยิ่งขึ้นและมีเทคโนโลยีด้านไอทีใหม่ๆ เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้เติบโตอย่างราบรื่น

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงาน Material Automation (Thailand) Co., Ltd.
ได้ที่ โทร. 02-261-5100 | E-mail: mat_marketing@mat.co.th | Website: www.mat.co.th


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Data Quality Governance สำคัญอย่างไร? ทำไมธุรกิจองค์กรที่มีกลยุทธ์ด้าน Data และ AI จึงต้องใส่ใจประเด็นนี้?

ทุกวันนี้เหล่าผู้นำฝ่ายวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลในธุรกิจองค์กรนั้นต่างให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้าน Cloud, AI Analytics, Digital Customer Experience และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งส่งผลให้หลายองค์กรนั้นต้องกลับมาให้ความสำคัญกับประเด็นด้านคุณภาพของข้อมูลหรือการทำ Data Quality Governance ตามไปด้วย เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญให้โครงการด้าน …

Samsung Knox Suite :โซลูชันสำหรับความปลอดภัย และความคล่องตัวการจัดการอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet ขององค์กร ตอบโจทย์ Enterprise Mobility แบบ All-in-One

การใช้ Smartphone หรือ Tablet ในภาคธุรกิจองค์กรนั้นกลายเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปแล้ว ด้วยคุณสมบัติของอุปกรณ์เหล่านี้ที่ตอบโจทย์เฉพาะทางได้ดียิ่งกว่า PC ในงานที่ต้องมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา, การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ อย่างทันท่วงที ไปจนถึงการใช้ความสามารถของอุปกรณ์เหล่านี้อย่างเช่นกล้องหรือเซ็นเซอร์ต่างๆ ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นคมนาคมขนส่ง, โรงงาน, การแพทย์, …