Black Hat Asia 2023

[Guest Post] MAT System Support(MSS) บริการ IT outsource service เพื่อการดูแลระบบไอทีแบบครบวงจร

MAT System Support หรือ MSS บริการ IT outsource service จาก Material Automation (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการดูแลระบบไอทีให้ทำงานได้ราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในแพ็กเกจทั้งรูปแบบรายปีและแบบ Ticket โดยลูกค้าสามารถเลือกรับบริการในรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้าได้

  1. MSS Yearly Package เป็นบริการสัญญารายปีเหมาะสำหรับองค์กรที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการความคล่องตัวในการให้บริการ สามารถให้บริการในรูปหลายแบบ เช่น trouble shooting จาก email & call consult service, remote service, preventive maintenance จนกระทั่ง onsite service
  2. MSS Ticket Package เป็นบริการสัญญาแบบตั๋ว ที่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนน้อย มีปัญหาไอทีไม่บ่อย มีค่าบริการที่ประหยัดกว่า แต่ให้บริการยืดหยุ่นขึ้น มีอายุสัญญาถึง 2 ปี โดยคิดค่าบริการจากเวลาการให้บริการตามที่ใช้จริง เช่น การคิดจากเวลาที่เริ่มให้บริการเมื่อไปถึงลูกค้าแล้ว การให้คำปรึกษาและแก้ไข trouble shooting ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย การให้บริการที่ไม่กำหนดประเภทของอุปกรณ์ไอที

โดย MSS ทั้งสองรูปแบบมีสัญญาการให้บริการครอบคลุม ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามั่นใจมากขึ้นว่าจะได้รับคุณภาพการให้บริการเป็นไปตามสัญญา มี service report และที่สำคัญที่สุดในสัญญาคือ (Non-Disclosure Agreement) คือความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์การท่านจะได้รับการดูแลและปกป้องมิให้รั่วไหลไปยังภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี

และนอกเหนือจากบริการมาตรฐานดังกล่าว MAT ยังมีเป็นแพ็กเกจ MSS Add-On Services ให้กับลูกค้า หากต้องการได้รับการดูแลคุณภาพขั้นสูงและหลากหลายให้เพิ่มเติม ได้แก่

  1. Preventive Maintenance จำนวนที่มากขึ้นต่อปี
  2. Monitoring Service ได้แก่ server hardware monitoring, backup monitoring, NAS monitoring, UPS monitoring
  3. Management Report ได้แก่ user management report และ file sharing permission report
  4. Computer Security Training Course for User เพื่อยกระดับเพิ่มความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลด้านไอที สำหรับพนักงานภายในองค์กรท่าน อาทิเช่น การจัดการ account & password, email security, การจัดการ sensitive information, copyright & privacy, internet use & public WIFI, computer virus & threats, data loss & backup, security for work from home

ซึ่งนับวัน ข้อมูลต่างๆมีมากยิ่งขึ้นและมีเทคโนโลยีด้านไอทีใหม่ๆ เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้เติบโตอย่างราบรื่น

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงาน Material Automation (Thailand) Co., Ltd.
ได้ที่ โทร. 02-261-5100 | E-mail: mat_marketing@mat.co.th | Website: www.mat.co.th


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

เสริมแกร่งความมั่นคงปลอดภัยในที่ทำงานด้วยบริการไอทีฉลาดล้ำกว่าเคย

บทความโดย คุณธเนศ อังคศิริสรรพ ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคอินโดจีน เลอโนโว ด้วยรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดและยืดหยุ่นในองค์กรหลายแห่ง บริษัทหลายแห่งต่างกำลังพยายามตอบสนองต่อความคาดหวังและลำดับความสำคัญของพนักงาน ฝั่งทีมไอทีเองก็ต้องรักษามาตรฐานการให้บริการจากทางไกลในระดับสูงเพื่อสนับสนุนให้พนักงานยังคงสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง การทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น บริษัทจะต้องสร้างระบบไอทีที่แข็งแกร่งทนทานยิ่งขึ้นพร้อมกับคงไว้ซึ่งแนวทางใหม่ในการทำงาน  อย่างไรก็ตาม ความท้าทายคือ สภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริดในทุกวันนี้ทำให้การจัดการจากระยะไกลนั้นซับซ้อนยุ่งยาก ระบบการจัดการทรัพยากรรุ่นเก่ายิ่งทำให้ผู้ดูแลระบบไอทีจัดการงานและภัยคุกคามเชิงรุกได้ยากกว่าเดิม …