CDIC 2023

รู้จักกับโซลูชัน Lenovo Distance Learning และ Smart Classroom สำหรับโรงเรียน, มหาวิทยาลัย และการฝึกอบรมพนักงาน

ใน Lenovo Webinar: Lenovo Distance Learning and Smart Classroom Solution ได้มีการนำเสนอโซลูชันที่น่าสนใจสำหรับการออกแบบห้องเรียนแห่งอนาคตสำหรับให้ภาคการศึกษาและการฝึกอบรมให้ระดับองค์กรได้นำไปใช้งาน ซึ่งก็ถือว่าเป็นโซลูชันที่เหมาะกับสถานการณ์ New Normal ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขอนำสรุปเนื้อหาให้ทุกท่านได้อ่านกันดังนี้ครับ

ทางเลือกสำหรับการทำ Distance Learning

ใน Webinar ครั้งนี้ ทีมงาน Lenovo ได้สรุปแนวทางการทำ Distance Learning ออกเป็น 6 โซลูชันด้วยกัน ได้แก่

#1 Basic การใช้ Notebook เป็นหลักในการถ่ายทอดเนื้อหาในการสอนผ่านระบบประชุมออนไลน์ โดยผู้สอนควรจะอยู่ในพื้นที่เงียบ, มีการจัดแสง, ใช้กล้องและไมโครโฟนที่ดี, มี Internet ที่ดี และนำ Software ต่างๆ มาปรับใช้ ซึ่ง Lenovo ก็ขอแนะนำ Lenovo 500 FHD Webcam และ ThinkPad X1 ANC Headphones โดยการจัดอุปกรณ์ทั้งหมดมีข้อแนะนำดังภาพต่อไปนี้

#2 Standard การใช้อุปกรณ์เฉพาะสำหรับการทำ Conference ในการสอนอย่างเช่น Lenovo ThinkSmart Hub 500 Skype Room System ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนไม่ต้องเปิดใช้ Application ต่างๆ ด้วยตนเอง แต่สามารถทำการนัดหมายการเรียนการสอน, การนำเสนอ และการสื่อสารสองทางได้ผ่านอุปกรณ์เลย โดยในมุมของผู้ดูแลระบบก็สามารถบริหารจัดการจากศูนย์กลางได้อย่างง่ายดายด้วย ซึ่ง Lenovo ก็มีการนำเสนอโซลูชัน Bundle ร่วมกับกล้องของ Logi ให้พร้อมใช้ได้ทันที และยังมีคำแนะนำว่าหากต้องการถ่าย Whiteboard ในการสอนด้วย ก็สามารถใช้กล้องผสานกับ Microsoft Teams Room เพื่อช่วยให้ภาพของการเขียนบนกระดานมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นได้ด้วย

#3 Professional Trainer สำหรับการจัด Home Office ให้สามารถใช้ในการฝึกอบรมออนไลน์ได้อย่างจริงจัง ทาง Lenovo ก็มีข้อแนะนำในการจัดห้องและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ โดยต้องมีระบบจอให้เพียงพอต่อการประชุมและการแสดงผลไปพร้อมๆ กัน รวมถึงมีระบบกล้องแยกสำหรับการเขียน Whiteboard หรือกระดาษเพื่อให้ง่ายต่อการนำเสนอ

#4 Classroom/Presenting Hall with Auto Tracking Camera + Whiteboard สำหรับห้องเรียนหรือห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่มากๆ และต้องการความเป็นธรรมชาติของผู้สอน การนำเทคโนโลยีกล้องแบบ Auto Tracking มาใช้ก็จะทำให้ผู้นำเสนอสามารถเดินไปมาได้อย่างอิสระ ก็เป็นอีกแนวทางในการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการสอนหรือการอบรมได้ดียิ่งขึ้น

ส่วนการออกแบบระบบให้เหมาะสมนั้น ทาง Lenovo ก็แนะนำว่าควรปรับห้องให้สามารถทำเป็นห้องเรียนแบบ Hybrid ได้ไปเลย และมีการใช้ Digital Whiteboard ด้วย เพื่อที่ว่าผู้เรียนในห้องและนอกห้องจะยังคงเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและแม่นยำ โดยหากมีการสอนแบบ Live หรือมีบันทึกย้อนหลังสำหรับผู้เรียนจำนวนมาก Lenovo ก็ได้แนะนำ Microsoft Stream เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในกรณีนี้ และยังสามารถใช้แบ่งปันการเรียนการสอนระหว่างวิทยาเขตหรือระหว่างมหาวิทยาลัยได้เลย

#5 Virtual Instruction การใช้ Virtual Studio สร้าง Virtual Classroom สร้างความน่าสนใจของเนื้อหาด้วยการแทรกภาพพื้นหลังลงไปในฉากเขียว พร้อมทีมงานตัดต่อและสลับภาพต่างๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหา นำเสนอได้ในหลากหลายรูปแบบและไม่จำเจต่อผู้เรียน

#6 Movable Video Conference Kit สำหรับการเรียนการสอนหรือการประชุมที่จะต้องเกิดในหลายสถานที่ และมองหาแนวทางที่คุ้มค่า ระบบประชุมที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระและไม่วุ่นวายก็คือทางออก ซึ่ง Lenovo ก็มีโซลูชันสำหรับตอบโจทย์นี้ได้ โดยเป็นจอประชุมที่สามารถเคลื่อนที่ได้และมีอุปกรณ์ทั้งหมดให้ครบอยู่ในชุด เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สาย ใช้งานได้ทันทีอย่างง่ายดาย และยังเสริมระบบ Whiteboard หรือกล้องเสริมเพิ่มเติมก็ได้เช่นกัน

Smart Classroom ห้องเรียนอัจฉริยะที่ใช้จริงแล้วในโรงเรียนที่ประเทศจีน

ใน Webinar ครั้งนี้ Lenovo ก็ได้นำเสนอแนวคิดของ Smart Classroom ที่มีการใช้งานจริงแล้วในประเทศจีน ซึ่งมีส่วนประกอบที่น่าสนใจดังนี้

  • มี Digital Blackboard ขนาดใหญ่ รองรับได้ทั้งการเขียนและการสัมผัส รวมถึงนำเนื้อหาจากแหล่งอื่นๆ มาแสดง
  • มีกล้องในห้องสำหรับตรวจสอบพฤติกรรมและความสนใจของนักเรียน
  • มี Tablet สำหรับให้นักเรียนใช้ และสามารถควบคุมการใช้งานและการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ใน Tablet แต่ละเครื่องจากศูนย์กลางได้
  • มีระบบ Cloud สำหรับให้อาจารย์ใช้ในการเตรียมเนื้อหา, นำเสนอเนื้อหา และควบคุมการใช้งานหรือการเข้าถึงเนื้อหาของอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียนได้
  • ระบบเป็นการเรียนการสอนแบบ Interactive เพื่อให้ผู้เรียนโต้ตอบกับผู้สอนได้ง่ายที่สุด
  • สามารถเชื่อมต่อเนื้อหาการสอนออกไปยังระบบ Conference ภายนอกได้
  • มีระบบ Quiz, การจัดการการบ้าน และการสอบออนไลน์
  • มีรายงานให้ติดตามการเรียนการสอนได้แบบ Real-Time

ประเด็นหนึ่งที่ Lenovo มองว่าสำคัญมาก็คือการทำให้ระบบเหล่านี้มีความง่ายทั้งสำหรับผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งต้องง่ายในระดับที่ถึงแม้ผู้สอนหรือผู้เรียนจะไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีเลย ก็ต้องใช้งานระบบได้โดยไม่ติดขัดในประเด็นด้านเทคโนโลยีแต่อย่างใด

การนำเทคโนโลยีมาใช้เสริมการเรียนการสอนแต่ละวิชาเองก็น่าสนใจไม่น้อย Lenovo นำเสนอกรณีของการนำ AI มาใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการฟังและการพูดของผู้เรียนแต่ละคน และสามารถลงลึกไปถึงการตรวจสำเนียงได้เลย ซึ่งผู้เรียนก็สามารถทำการเรียนผ่าน AI นี้และฝึกฝนด้วยตัวเองได้ทั้งจากในโรงเรียนและจากที่บ้าน

ถัดมาก็คือเมื่อห้องเรียนเปลี่ยนเป็น Digital อย่างเต็มตัวแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ Big Data ของข้อมูลการศึกษา ที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าจะต้องการนำข้อมูลใดไปใช้สร้างคุณค่าอย่างไรต่อผู้เรียนบ้าง เพื่อให้การออกแบบการเรียนการสอนและการเก็บข้อมูลทั้งหมดสอดคล้องไปกับโจทย์นี้

รับชม Webinar ย้อนหลังได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจรับชมเนื้อหา Webinar ฉบับเต็มเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้น สามารถรับชม Webinar ย้อนหลังได้ทันทีดังนี้


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Cloudflare เปิดตัวชุด AI Platform ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและใช้งาน AI ได้อย่างรวดเร็ว

Cloudflare เปิดตัวชุด AI Platform ใหม่ ที่ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาในองค์กรเพื่อสร้าง AI Application ให้เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังรองรับการขยายขนาดได้ผ่านการใช้งาน Cloudflare Network โดยโซลูชันแบ่งออกเป็น 3 ส่วน …

Google Chrome ออกแพตช์ Zero-day ใหม่ นับเป็นตัวที่ 5 ของปีนี้

Google Chrome ออกแพตช์ Zero-day ใหม่ นับเป็นตัวที่ 5 ของปีนี้