รู้จักกับ VMware vSphere Integrated Containers เทคโนโลยีล่าสุดกับการใช้ Docker และ Container ร่วมกับ VMware

vmware_logo

หลายๆ องค์กรคงต้องเริ่มที่จะศึกษาหรือนำ Docker หรือ Containers มาใช้ในองค์กรกันบ้างแล้ว เพื่อให้ในอนาคตการพัฒนา Application สามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น เพิ่มขยายได้ และเหมาะกับการทำ DevOps สร้างความคล่องตัวให้แก่ทีมนักพัฒนา Software เพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันภายในองค์กร

ในครั้งนี้ VMware เองก็ได้ทำการเปิดตัว VMware vSphere Integrated Containers (VIC) ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ Containers และ Docker ในระดับองค์กรโดยเฉพาะ โดยได้ผูกเทคโนโลยี Containers เข้ากับ Virtualization ในขณะที่เสริมประเด็นด้านความปลอดภัย, การบริหารจัดการ และการดูแลรักษาเพิ่มเข้าไป ให้องค์กรยังคงสามารถใช้งาน Application ที่พัฒนาในแบบเดิมๆ ร่วมกับ Application ที่พัฒนาบน Container ได้ใน Infrastructure เดียวกัน โดยใน VIC มีองค์ประกอบต่างๆ ที่ควรรู้จักดังนี้

Virtual Container Host (VCH)

เป็น Container Host สำหรับเรียกใช้งานผ่าน Docker API ได้ และสามารถทำการ Deploy Container Image ได้ รวมถึงทำการ Map File System ที่ vSphere ใช้งานอยู่ให้แก่ Host เหล่านี้ได้ ทั้งนี้ภายในแต่ละระบบ สามารถมี Virtual Container Host ทำงานอยู่ร่วมกันหลายๆ ชุด เพื่อรองรับการแบ่ง Environment สำหรับแต่ละแผนก หรือแต่ละขั้นตอนในการพัฒนาก็ได้เช่นกัน

vmware_virtual_container_host-endpoint

vSphere Web Client Plugin

เป็น Plugin สำหรับบริหารจัดการและติดตามการทำงานของ Virtual Container Host และแต่ละ Container ได้จาก vSphere Web Client

vmware_virtual_container_host-wiz-ready

Instant Clone Template, Just Enogh VM, Photon OS

แนวคิดของ VMware ที่มีต่อ Container คือการ Consolidate Resource สำหรับ Container ในเชิง Physical แต่แยกการทำงานในเชิง Logical โดยแยกชั้นของการทำงานออกเป็นคนละ Virtual Machine เพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการ ซึ่งถึงแม้การแยก Virtual Machine จะดูเหมือนเปลือง Resource แต่ก็เป็นวิธีที่ผู้ใช้งานหลายคนนิยม อีกทั้งด้วยเทคโนโลยี Instant Clone ก็ช่วยให้การ Clone เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว, ประหยัดพื้นที่ด้วย Thin Copy และลดการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนได้ภายในตัวเอง อีกทั้งยังปลอดภัยขึ้นด้วยการทำให้แต่ละ Container ไม่สามารถสื่อสารกันเองได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

สำหรับ Linux ที่จะใช้เป็น Container นั้น ทาง VMware ก็มี Photon OS ที่เป็น Linux ที่มีเพียง Kernel และ Package ส่วนที่จำเป็นต่อการใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้มีขนาดเล็กและไม่กิน Resource โดยไม่จำเป็น เป็นแนวคิดแบบ Just Enough VM นั่นเอง

vmware_photon_project

Management Interface

ไม่ว่าจะใช้ Docker ผ่านทาง CLI หรือ vSphere Web Client ก็ตาม ผลลัพธ์จากทั้งสองที่นี้จะแสดงเหมือนกันเสมอ โดยคำสั่งใน VIC นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับ vSphere CLI ทำให้ผู้ที่คุ้นเคยกับการดูแล vSphere อยู่แล้วสามารถดูแล Docker เพิ่มได้อย่างง่ายดาย

 

ที่มา: https://blogs.vmware.com/vsphere/2015/10/vsphere-integrated-containers-technology-walkthrough.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video] Yip In Tsoi x VMware ตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรด้วยโซลูชัน Hybrid Cloud จาก VMware

ด้วยประสบการณ์ของธุรกิจ IT สำหรับภาคธุรกิจองค์กรไทยยาวนานกว่า 60 ปี Yip In Tsoi พร้อมให้บริการโซลูชัน Hybrid Cloud จาก VMware เพื่อช่วยให้ธุรกิจองค์กรไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างยืดหยุ่น ในฐานะพันธมิตรของ VMware กว่า 12 ปี และมีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 คน

พบช่องโหว่ร้ายแรงบน Zyxel Firewall แนะผู้ใช้งานเร่งอัปเดต

ช่องโหว่หมายเลข cve-2022-30525 นี้ถูกค้นพบโดยทีมงาน Rapid 7 ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นโมดูลใน Metasploit แล้ว ดังนั้นผู้ใช้งานเร่งอัปเดตกันด้วยครับ