พบกับ IBM Systems Middleware ถึง 5 Solutions และ IBM Spectrum Storage ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณแซงหน้าคู่แข่งได้ จาก Computer Union

เมื่อ IT ได้กลายเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของหลายๆ องค์กร ระบบ Middleware ที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมผสานกระบวนการในการทำธุรกิจในแผนกต่างๆ ขององค์กรเข้ากับเทคโนโลยีที่เป็นอนาคตอย่าง Mobile, Hybrid Cloud, Analytics และ Internet of Things ก็ได้กลายมาเป็นเทคโนโลยีที่องค์กรจะขาดไม่ได้ในการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และรองรับต่อการเติบโตในอนาคต IBM และ Computer Union จึงได้จับมือกันเพื่อนำเสนอ IBM Systems Middleware ด้วยกันมากถึง 5 Solution เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในแง่มุมต่างๆ ที่จะช่วยขับดันธุรกิจให้เติบโตไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมกับการนำเสนอ IBM Spectrum Storage ซึ่งเป็นระบบ Software Defined Storage สำหรับบริหารจัดการข้อมูลอย่างครบวงจรจาก IBM ที่จะช่วยปกป้องข้อมูลที่สำคัญขององค์กร ให้พร้อมใช้งานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอยู่ตลอดเวลา

 

IBM Systems Middleware เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจด้วยระบบ Middleware

ibm-systems-middleware-banner

IBM Systems Middleware เป็นชุดของ Application และ Software ที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ มุ่งไปสู่การทำ Digital Transformation ได้สำเร็จ และบริหารจัดการงานต่างๆ ได้ครบวงจร Life Cycle ในทุกๆ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังเป็นสะพานที่จะเชื่อมต่อระบบ IT ที่มีอยู่เดิมขององค์กรเข้ากับการพัฒนาระบบ Hybrid Cloud ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

ทั้งนี้ IBM และ Computer Union ได้จับมือกันเพื่อนำเสนอระบบ IBM Systems Middleware สำหรับองค์กรต่างๆ ด้วยกันถึง 5 Solution ดังต่อไปนี้

 • Application Platform Solution ระบบที่จะช่วยให้การรองรับ Application Development Life Cycle และการทำ DevOps เป็นไปได้อย่างยืดหยุ่นและมีอิสระ ทำให้องค์กรสามารถตอบโจทย์ของ Digital Transformation ได้ด้วยการพัฒนา Application ที่รวดเร็วและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
 • IT Service Management Solution ระบบที่จะช่วยให้ฝ่าย IT ของแต่ละองค์กรสามารถบริหารจัดการ Hybrid IT Infrastructure ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพด้วยการทำ Automation, Performance Management และ Orchestration
 • Integration Solution ระบบสำหรับการผสานและเชื่อมต่อ Application ต่างๆ ในองค์กรเข้าด้วยกัน ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ตาม Workflow ที่ต้องการ และสร้างคุณค่าสูงสุดได้จากระบบ IT ที่มีอยู่
 • Digital Experience Solution ระบบสำหรับตอบโจทย์ฝ่ายการตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้าและพนักงานภายในองค์กรผ่านการทำการตลาดแบบ Digital
 • Smarter Process Solution ระบบสำหรับปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันให้ดีขึ้น

 

IBM Spectrum Storage บริหารจัดการข้อมูลอย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยี Software Defined Storage

ibm-spectrum-storage-banner

ระบบ Software Defined Storage ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างอิสระ และรองรับการเติบโตของข้อมูลสำหรับการมาของ Cloud และ Big Data Analytics ได้อย่างครบถ้วนและคุ้มค่า ด้วยความสามารถจาก Software ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • IBM Spectrum Control ระบบวิเคราะห์การใช้งานระบบ Storage เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 50%
 • IBM Spectrum Protect ระบบสำรองข้อมูลที่มีความคุ้มค่ากว่าระบบ Backup ทั่วไปถึง 38%
 • IBM Spectrum Archive ระบบ Archive ข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้ถึง 90%
 • IBM Spectrum Virtualize ระบบ Storage Virtualization ที่ทำงานกับ SAN/NAS Storage ได้กว่า 250 รุ่น และเพิ่มพิ้นที่การใช้งานได้มากขึ้นถึง 5 เท่า
 • IBM Spectrum Accelerate ระบบ Hyper-Converged Infrastructure ที่จะช่วยให้องค์กรสร้าง Cloud Storage ได้จาก x86 Server ที่มีอยู่
 • IBM Spectrum Scale ระบบบริหารจัดการข้อมูลและไฟล์ต่างๆ สำหรับตอบโจทย์การทำ Big Data และ Data Analytics โดยเฉพาะ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม และราคาพิเศษจาก Computer Union

cu-ibm-banner-3

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดและราคาของแต่ละโซลูชั่น สามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อ Download รายละเอียดและราคาพิเศษได้ทันที หรือติดต่อบริษัท Computer Union จำกัดได้ทันทีที่ cu_mkt@cu.co.th หรือโทร 02-311-6881 ต่อ ทีมการตลาด แผนก Distributor


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Zebra Technologies เปิดตัว Advanced Tier ของโปรแกรม Machine Vision Specialization

Zebra Technologies ได้เปิดตัวโปรแกรม Advanced Tier ใหม่ของโปรแกรม Machine Vision Specialization สำหรับพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านระบบ Industrial Automation และ Machine Vision …

‘อโยเดีย’ คว้ามาตรฐาน CMMI ML3 ก้าวสู่บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน [Guest Post]

คุณอานนท์ ตั้งสถิตพร กรรมการผู้จัดการใหญ่, คุณจักรพงศ์ นาคเดช รองกรรมการผู้จัดการ และคุณเตวิช ตั้งสถิตพร รองกรรมการผู้จัดการ 3 ผู้ก่อตั้งบริษัท อโยเดีย จำกัด (AYODIA CO.,LTD.) …