Forcepoint เปิดตัวครั้งแรกในไทย พร้อมให้บริการโซลูชันด้าน Cyber Security ครบวงจร ตอบรับกระแส Digital Transformation

forcepoint_logo_2

Forcepoint (Raytheon + Websense) ผู้ให้บริการโซลูชันด้าน Cyber Security แบบครบวงจร เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ระบุ พร้อมตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยตั้งแต่ระดับ SME ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ตอบรับกระแสการทำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนธุรกิจในองค์กรหรือ Digital Transfromation

Forcepoint ไม่ใช่บริษัทใหม่ ให้บริการโซลูชันด้าน Security มานานกว่า 20 ปี

Forcepoint ดั้งเดิมคือการรวมกันของ 2 บริษัท คือ Raytheon ผู้ให้บริการโซลูชันทางการทหารรวมไปถึง Security Intelligence ระดับใช้งานในกองทัพและ Websense ผู้ให้บริการ Content Security และ DLP ชั้นนำของโลกมานานกว่า 20 ปี กลายเป็น Raytheon|Websense จากนั้น ได้เข้าซื้อกิจการของ Stonesoft ผู้ผลิต Next-generation Firewall ชื่อดัง แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น Forcepoint เมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา

forcepoint_banner_3

จะเห็นว่า Forcepoint ไม่ใช่บริษัทด้าน Security น้องใหม่ที่เเพิ่งปรากฏโฉม แต่เป็นบริษัทที่เกิดจากความร่วมมือกันของบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกมารวมตัวเพื่อให้บริการโซลูชันด้าน Cyber Security แบบครบวงจร ปัจจุบันนี้ Forcepoint มีฐานลูกค้ามากกว่า 20,000 องค์กรกระจายอยู่กว่า 155 ประเทศทั่วโลก มีศูนย์ Data Center กว่า 20 แห่งและพาร์ทเนอร์กว่า 2,000 ราย

Digital Transformation เทคโนโลยีก้าวหน้า ภัยคุกคามก้าวตาม

ปัจจุบันนี้ กระแส Digital Transformation กำลังมาแรง คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มีอยู่และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่องค์กร ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบ Cloud, BYOD หรือ Internet of Things สิ่งที่ตามมากับเทคโนโลยีเหล่านี้ คือ ช่องทางใหม่ๆ ที่แฮ็คเกอร์สามารถใช้โจมตีได้มากยิ่งขึ้น คำถามคือ เราจะทำอย่างไรเพื่อให้สามารถควบคุมเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงลดระยะเวลาในการตอบสนองต่อภัยคุกคามและจำกัดความเสียหายไม่ให้แพร่กระจายไปสู่วงกว้าง

forcepoint_intro_3

เทคโนโลยี 4D ครอบคลุม Cyber Security แบบครบวงจร

เพื่อปกป้องระบบขององค์กรในยุคดิจิทัลให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Advanced Malware, Unknown Threats หรือ Zero-day Exploits ภายในแนวคิด “Forward without Fear” ทาง Forcepoint ได้นำเสนอโมเดลที่เรียกว่า 4D Security สำหรับรับมือกับภัยคุกคามตั้งแต่ก่อนเริ่มโจมตี ระหว่างโจมตี และหลังโจมตีสำเร็จ เพื่อให้องค์กรสามารถป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกชนิดได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ 4D Secuirity ประกอบด้วย

  • Defend – ป้องกันผู้ใช้ ข้อมูล และระบบขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นระบบภายในองค์กรหรือระบบ Cloud
  • Detect – ระบุและตรวจจับการเจาะระบบที่เกิดจากคนภายใน (ทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม) และจากผู้ไม่ประสงค์ดีภายนอก
  • Decide – รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งระบบเครือข่าย เพื่อช่วยให้สามารถตัดสินเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างแม่นยำ และสามารถแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบได้อย่างรวดเร็ว
  • Defeat – กักกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของภัยคุกคาม และทำการฟื้นฟูระบบให้กลับสู่สภาพเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

forcepoint_intro_2

Content, Insider, Cloud, Network 4 เสาหลักด้านความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อตอบรับกับโมเดล 4D Security ที่กล่าวไปด้านบน Forcepoint ได้นำเสนอ Unified, Cloud Centric Security Platform สำหรับคุ้มครองผู้ใช้ ข้อมูล และระบบขององค์กร ประกอบเสาหลักสำคัญ 4 ประการ คือ

  1. Content Security – ช่วยให้พนักงานในองค์กรสามารถติดต่อสื่อสารผ่านอีเมลและเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย และไม่ตกเป็นเป้าโจมตีของแฮ็คเกอร์ เช่น Phishing นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับโซลูชัน Data Loss Prevention (DLP) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่สำคัญขององค์กรจะไม่หลุดรอดออกไปยังในที่ที่ไม่ควร ที่สำคัญคือ DLP ของ Forcepoint รองรับการทำงานร่วมกับ Office 365 อย่างสมบูรณ์
  2. Insider Threat Data Protection – ช่วยให้ผู้ดูแลระบบ IT สามารถติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของพนักงานภายในองค์กร เนื่องจากพนักงานอาจกลายเป็นภัยคุกคามภายในที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือช่องโหว่ต่อระบบโดยไม่รู้ตัว (หรืออาจจะรู้ตัว) ได้ เมื่อ Forcepoint ค้นพบสัญญาญความผิดปกติ จะแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบทราบทันที และป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกเคลื่อนย้ายไปมาโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ นอกจากนี้ยังสามารถอัดวิดีโอและดูเหตุการณ์ที่ผิดปกติย้อนหลังของผู้ใช้ที่สนใจเพื่อประกอบการตัดสินใจได้
  3. Security for Cloud – ให้บริการความมั่นคงปลอดภัยบนระบบ Cloud เช่น Microsoft Office 365 ซึ่ง Cloud ของ Forcepoint ผ่านมาตรฐาน ISO 27001 และ CSA-STAR ซึ่งช่วยการันตีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหา Shadow IT คือ สามารถตรวจจับการใช้งาน Cloud Apps ที่ไม่อนุญาตให้ใช้งาน รวมไปถึงป้องกันข้อมูลความลับขององค์กรไม่ให้รั่วไหลไปสู่ภายนอกได้ Forcepoint ยังมีระบบตรวจจับการโจมตีแบบ Zero-day บน Cloud และระบบตรวจจับภัยคุกคามที่ออกแบบมาสำหรับระบบปฏิบัติการ Linux โดยเฉพาะอีกด้วย
  4. Network Security – ให้บริการ Next-generation Firewall หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของระบบ Security ซึ่งช่วยควบคุมการใช้งานแอพพลิเคชันต่างๆ การตรวจจับและป้องกันภัยคุกคาม รวมไปถึงการทำ VPN ทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทั่วโลกได้อย่างรวมศูนย์

forcepoint_intro_1

นอกจากเสาหลักด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้ง 4 นี้แล้ว Forcepoint ยังมีระบบให้การสนับสนุนเพื่อตรวจจับและรับมือกับภัยคุกคามแบบ Unknown Malware และ Zero-day Exploits ได้แก่

  • ThreatSeeker Intelligence Cloud – ระบบ Threat Intelligence ของ Forcepoint ที่ทำงานร่วมกับ Facebook โดยรวบรวมข้อมูลภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ จากทั่วทุกมุมโลกส่งมาอัพเดทให้แพลทฟอร์มของ Forcepoint ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการของ Forcepoint จะได้รับการคุ้มครองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ
  • ACE Security Services – ย่อมาจาก Advanced Classification Engine ทำหน้าที่วิเคราะห์ภัยคุกคามและข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบเรียลไทม์กว่า 10,000 รูปแบบ ประกอบด้วยเทคนิคการตรวจจับมัลแวร์ 3 เทคนิค ได้แก่ AV Engine, Heuristice Analysis Engine และ Malicioud PDF Engine สำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมที่ผิดปกติต่างๆ เพื่อตรวจจับ Unknown Malware และ Zero-day Exploits

จะเห็นว่า Forcepoint พร้อมให้บริการทุกโซลูชันด้าน Cyber Security เพื่อคุ้มครองผู้ใช้ ข้อมูล และระบบขององค์กร รวมไปถึงระบบ Cloud ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของ Raytheon, Websense และ Stonesoft ทำให้ผู้ใช้บริการของ Forcepoint สามารถมั่นใจได้ว่าระบบของตนเองจะได้รับการป้องกันภัยคุกคามด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ผู้ที่สนใจโซลูชันของ Forcepoint สามารถติดต่อได้ที่ทีมงาน Forcepoint ประเทศไทย

forcepoint_intro_6


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Microsoft Exchange Server 2013 จะสิ้นสุดการสนับสนุนปี 2023

ช่วงนี้มีแต่ข่าว ลด ละ เลิก บนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ครานี้ถึงชะตาของ Exchange Server 2013 จากการประกาศล่าสุดเกี่ยวกับการสิ้นสุดการสนับสนุนซึ่งแจ้งไว้ล่วงหน้าเกือบปีในวันที่ 11 เมษายน 2023 ซึ่งจะเป็นวันสุดท้าย

รีวิว: TP-Link Omada EAP670 AX5400 – Wi-Fi 6 Access Point ระดับ High-end Business รุ่นใหม่

Wi-Fi เป็นหนึ่งในการเชื่อมต่อที่สำคัญที่สุดขององค์กร บทความนี้ TechTalkThai จะมารีวิว Omada EAP670 AX5400 ซึ่งเป็น Access Point มาตรฐาน Wi-Fi 6 รุ่นใหม่ล่าสุดจาก …