CDIC 2023

[PR] ไอเน็ต ผู้ให้บริการ Cloud Service Provider ตัวจริง ด้วยมาตรฐาน Cloud Security Alliance ( CSA-STAR ) มั่นใจกระบวนการจัดการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย

กรุงเทพฯ – 28 กันยายน 2558 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด ( มหาชน ) หรือไอเน็ต ( INET ) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางไอซีทีชั้นนำ ขับเคลื่อนความเหนือชั้นผู้ให้บริการ Cloud Service Provider อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการรับรองมาตรฐาน CSA-STAR รายแรกในไทย โดย บริษัท เอสจีเอส ( ประเทศไทย ) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบมาตรฐาน Cloud Security Alliance – Security, Trust & Assurance Registry ( CSA-STAR ) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย สำหรับผู้ให้บริการ Cloud Service Provider พร้อมข่าวดีได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการคลาวด์จากบีโอไอเป็นรายแรกของประเทศ เสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจคลาวด์ของไอเน็ตให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ตั้งเป้าเพิ่มบริการลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลางอีก 30 เปอร์เซ็นต์

คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด ( มหาชน ) กล่าวว่า “การที่ไอเน็ตได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA-STAR รายแรกในไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางสารสนเทศสำหรับระบบคลาวด์โดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายยืนยันความพร้อมศักยภาพการให้บริการของไอเน็ตในการก้าวขึ้นสู่ผู้ให้บริการ Cloud Service Provider อย่างเต็มรูปแบบ ปัจจุบันไอเน็ตมีฐานลูกค้าประมาณกว่า 450 ราย และคิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์เป็นลูกค้าที่ใช้บริการคลาวด์ของเรา โดยรูปแบบการให้บริการคลาวด์ของไอเน็ตมีหลากหลาย อาทิ INET Cloud คือ บริการโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบเสมือน ( Virtualization ), บริการ DRaaS ( Disaster Recovery as a Service ) จะเป็น Site สำรองบน Public Cloud และบริการ VDI ( Virtual Desktop Infrastructure ) บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่สามารถทำงานออนไลน์ได้จากทุกที่ผ่านอุปกรณ์ BYOD เป็นต้น โดยปัจจุบันทิศทางความต้องการการใช้บริการคลาวด์ขององค์กรธุรกิจในวันนี้เป็นรูปแบบ as a service มากยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถเลีอกใช้บริการให้เหมาะสมกับความต้องการการใช้งานและในเวลาเดียวกันบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“จากแนวโน้มการลงทุนทางด้านระบบไอที ลูกค้าต้องการใช้บริการคลาวด์เพิ่มมากขึ้น ด้วยความยืดหยุ่น สะดวกทั้งในแง่การใช้งานและการลงทุนที่คุ้มค่า รวมถึงความมั่นใจด้านระบบซีเคียวริตี้ ผู้ใช้บริการต้องการผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน นอกจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมแล้ว ไอเน็ตยังได้สร้างระบบนิเวศน์การให้บริการ ด้วยการสนับสนุนพันธมิตรที่เป็น SI หรือ Reseller ที่มีศักยภาพและแนวทางในการทำธุรกิจที่สอดคล้องไปกับเรา เพื่อขับเคลื่อนการให้บริการและการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เราสร้างวงจรการให้บริการที่สมดุลย์ เรามีกลยุทธ์ด้านการพัฒนาพันธมิตรของเราให้สามารถเป็นผู้ให้บริการและพัฒนาแอพพลิเคชั่นส์ เพื่อสร้างมูลค่าของการใช้ระบบคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าของเราซึ่งวันนี้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มองการใช้ประโยชน์ของคลาวด์ คอมพิวติ้งเป็นรูปแบบของยูทิลิตี้ ที่สามารถควบคุมการใช้งานและบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างดี และต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มของการให้บริการ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พันธมิตรของเราสามารถสร้างต่อยอดได้ ทำให้เขาเพิ่มคุณค่าและรายได้ให้กับตัวเอง”

คุณมรกตกล่าวเสริมว่า ไอเน็ตยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนกิจการคลาวด์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ทำให้ได้สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าในการนำเข้าอุปกรณ์คลาวด์จากต่างประเทศ รวมทั้งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี และนั่นหมายความว่าไอเน็ตสามารถลงทุนด้านการให้บริการให้แก่ลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น หนึ่งในนโยบายของเราคือ การนำเสนอบริการคุณภาพสูงด้วยราคาเป็นธรรม สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องคาดว่าค่าใช้จ่ายในบริการคลาวด์ที่ใช้ควรจะลดลงทุกปีอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายหรือนำไปขยายบริการคลาวด์เพิ่มเติม เพราะความต้องการทางธุรกิจด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานนั้นต้องมีการเพิ่มขยายตลอดเวลาเพื่อเสริมให้ธุรกิจของลูกค้าให้มีความแข็งแกร่งทันต่อการแข่งขันโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือ

เกี่ยวกับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด ( มหาชน ) -INET

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด ( มหาชน ) -INET ไอเน็ต ( INET ) ผู้ให้บริการ ICT Infrastructure as a Service Provider ด้วยประสบการณ์การให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นมายาวนาน ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด ( มหาชน ) ได้พัฒนาแนวทางการให้บริการเป็น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที ( ICT Infrastructure as a Service Provider ) เพื่อมุ่งมั่น คิดค้น พัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการและแอพลิเคชั่นส์ต่าง ๆ รวมถึงให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบโครงข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานระดับสากล


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Incident Response’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

Incident Response เป็นหนึ่งในหัวข้อหลักของแผนการที่ทุกองค์กรควรมือ คำถามคือทุกวันนี้องค์กรหรือบริษัทที่ท่านมีส่วนรวมมีแผนรับมือเหล่านี้ได้ดีเพียงใด ครอบคลุมความเสี่ยงและเคยผ่านสถานการณ์จริงมาได้ดีแค่ไหน ซึ่งหากปฏิบัติตามแผนได้ดีก็อาจจะช่วยลดผลกระทบของความเสียหายได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้เองจึงอยากขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาเพิ่มพูนความรู้ในคอร์สสุดพิเศษจาก Sosecure โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง Framework, Incident Response และ Incident Handling …

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Threat Hunting’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

การต่อกรกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น และหากทำได้ดีเราก็สามารถลงมือตอบสนองก่อนเกิดเหตุได้เช่นกัน ยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ซึ่งทีม Threat Hunting มีบทบาทอย่างมากในการทำงานร่วมกับระบบ SoC ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลภัยคุกคามจากทั่วทุกมุมโลกมาช่วยตรวจจับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้  คำถามคือแล้วในงานเหล่านี้ควรมีทักษะเกี่ยวข้องในด้านไหนบ้าง Sosecure ขอชวนผู้สนใจในสายงานด้าน Cybersecurity ที่ต้องการรู้ลึก ทำได้จริง …