Black Hat Asia 2023

[Guest Post] บริการด้านการรับมือต่อภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จาก Sangfor: ถึงเวลาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกสิ่ง!

บริษัท Sangfor Technologies ผู้ให้บริการชั้นนำด้านความปลอดภัยเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความภูมิใจที่จะประกาศเปิดตัวบริการการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือ Incident Response (IR) service ซึ่งจะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มที่มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงและแตกต่างหลากหลายสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางในตลาดเอเชีย

จากการวิเคราะห์และคาดการณ์ของ Cybersecurity Ventures ภายในปี 2564 ทุก 11 วินาที จะมีองค์กรที่ถูกโจมตีจาก ransomware โดยในปัจจุบันธุรกิจขนาดเล็กกลายเป็นเป้าหมายหลักของ ransomware และมูลค่าความเสียหายจากการโจมตีโดยเฉลี่ยก็มีมูลค่ามากกว่า 40,000 เหรียญสหรัฐ ดังนั้นการเตรียมตัวและรับมือให้พร้อม จึงจำเป็นและต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยแบบใหม่เพื่อการรักษาความปลอดภัยที่เป็นสากลและครอบคลุมทั่วถึง ที่ผ่านมาบริการด้านการรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่จะมีอยู่เฉพาะกับองค์กรขนาดใหญ่เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นข้อจำกัด แต่อุปสรรคเหล่านี้ได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว!

“ เรารู้สึกยินดีที่จะนำเสนอบริการความปลอดภัยใหม่นี้ให้กับลูกค้าของเรา ก่อนหน้านี้การบริการด้านความปลอดภัยไซเบอร์เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้แค่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าทุกองค์กรควรได้รับการปกป้องไม่เพียงแต่จากอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังควรได้รับการปกป้องจากบริการด้านความปลอดภัยอีกด้วย ซึ่งสิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ Sangfor พัฒนาบริการ Incident Response ” Kaden Zhang ประธานฝ่ายต่างประเทศของ Sangfor กล่าว “ การมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในบริษัทเองอย่างเต็มรูปแบบนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ด้วยการใช้บริการใหม่ที่ประหยัดต้นทุนเช่นนี้ ลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจไปกับการป้องกันระดับสูงทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการโดนโจมตี”

ข้อดีของบริการ  Incident Response ของ Sangfor:

1. เพิ่มการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการโจมตีจากภัยคุกคามภายนอก

การประเมินความเสี่ยงจากภายนอกโดยสามารถจำลองวิธีการที่ผู้โจมตีทำการสอดส่อง รวบรวมข้อมูล เพื่อหาช่องโหว่สำหรับการโจมตีที่มักมีภัยคุกคามจากภายนอก เพราะการระบุหาช่องโหว่การโดนโจมตีก่อนที่จะมีการโจมตีเกิดขึ้น จะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการโจมตี และช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมขององค์กร

2. การเพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัย

ทุกช่องโหว่หรือข้อผิดพลาดจากการกำหนดตั้งค่าไม่ว่าจะมีนัยสำคัญเพียงใดก็ตามก็สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ บริการการประเมินความเสี่ยงต่อการโจมตีภายนอกช่วยให้องค์กรสามารถค้นพบพื้นที่เสี่ยงต่อการโจมตีจากมุมมองของผู้โจมตี และช่วยกำจัดจุดอ่อนใด ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความน่าจะเป็นของการโจมตีและลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยโดยรวม

3. การเพิ่มทักษะด้านความปลอดภัย

เสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของผู้ใช้ ลูกค้าจะได้รับการพัฒนาและเพิ่มความสามารถด้านความปลอดภัยผ่านการเรียนรู้ไปพร้อมกับทีม IR ของ Sangfor โดยจะมีการให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและค้นหาจุดอ่อน และการระบุการตั้งค่าที่ผิดพลาดที่มีอยู่  โดยทักษะที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรเทาปัญหาตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เตรียมแผนการแก้ไขและลดความสี่ยงของการโจมตีครั้งถัดไปหรือการโจมตีที่มีลักษณะคล้ายกัน

โอกาสที่จะถูกโจมตีจาก ransomware นั้นเป็นภัยคุกคามที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงกับทุกองค์กรทุกขนาด การเตรียมตัวและการวางแผนเอาที่ดี ด้วยความสนับสนุนจากทีมของ Sangfor เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจของคุณหลังจากการโจมตีทางไซเบอร์

ผู้สนใจสามารถติดตามทีมงานเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท : Sangfor Technologies(Thailand)

Email : thailand@sangfor.com

Tel : (+66) 2-251-7700


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …