ยกระดับการเชื่อมต่อ Multi-cloud ให้ดียิ่งขึ้นด้วย SD-WAN

ปัจจุบันองค์กรหลายแห่งกำลังปรับใช้กลยุทธ์มัลติคลาวด์เพื่อให้สามารถใช้งานแพลตฟอร์มคลาวด์ได้หลายแพลตฟอร์ม สำหรับรองรับปริมาณงานที่หลากหลายประเภททั้งใน SaaS และในองค์กร ซึ่งแต่ละประเภทงานย่อมต้องการสมรรถนะและระดับบริการที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปนั้น การเชื่อมโยงผู้ใช้งานในสำนักงานสาขาเข้ากับแอปพลิเคชันที่โฮสต์ไว้บนคลาวด์จำเป็นต้องส่งต่อทราฟฟิกไปยัง Data Center ของบริษัทผ่านทางโครงสร้างพื้นฐาน WAN เดิมที่ใช้งานอยู่ ซึ่งประกอบด้วยเราเตอร์ที่ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย MPLS ส่วนตัวของบริษัท สถาปัตยกรรมที่ใช้เราเตอร์แบบเดิมนี้ด้อยประสิทธิภาพการทำงานและไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทสมัยใหม่ในปัจจุบันที่เน้นระบบคลาวด์เป็นหลัก

แล้วแพลตฟอร์ม SD-WAN ทุกแพลตฟอร์มช่วยให้มั่นใจได้หรือไม่ว่า แอปพลิเคชันที่โฮสต์บนคลาวด์จะทำงานได้เต็มที่บนเครือข่ายใดๆ โดยไม่ลดทอนประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทาง ก่อนที่เราจะเจาะลึกลงไปถึงความต้องการของแพลตฟอร์ม SD-WAN และมัลติคลาวด์ มาดูกันก่อนว่า ตัวขับเคลื่อนทางด้านไอทีแบบมัลติคลาวด์ที่สำคัญๆ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง

  • ช่วยให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องในการใช้งานและความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันได้ดียิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าผู้ให้บริการคลาวด์รายหนึ่งจะเกิดปัญหาจนบริการหยุดชะงัก แอปพลิเคชันก็ยังคงสามารถให้บริการผ่านคลาวด์อื่นได้
  • ดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถรักษาความถูกต้องของข้อมูลบนแอปพลิเคชันภายในภูมิภาคนั้นๆ ตามหลักกฎหมายท้องถิ่นได้
  • สามารถใช้จุดเด่นเฉพาะตัวของคลาวด์แต่ละประเภทให้เกิดประโยชน์ เช่น Google Cloud Platform ที่มีจุดแข็งด้าน Machine Learning หรือ Microsoft Azure ที่ใช้งานกับ Office 365 และ Microsoft Databases ได้อย่างไร้รอยต่อ
  • ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที
  • เพิ่มความคล่องตัวในการเริ่มใช้งานและเชื่อมต่อผู้ใช้ในองค์กรเข้ากับแอปพลิเคชันใหม่ๆ

ภาพด้านล่างแสดงถึงผลประโยชน์ที่สำคัญที่สุดในการใช้มัลติคลาวด์โดยเก็บข้อมูลจาก CIO 400 คน (อ้างอิง Propeller Insights)

ฝ่ายไอทีต้องสร้างความมั่นใจว่า ผู้ใช้ปลายทางที่เข้าถึงแอปพลิเคชันคลาวด์จะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่มีคุณภาพเยี่ยมและเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานจากภายในสำนักงาน สาขา หรือสถานที่อื่นๆ ของบริษัทที่อยู่ห่างไกล

มีอะไรบ้างที่เป็นความต้องการด้านระบบที่สำคัญๆ ของแพลตฟอร์ม SD-WAN ที่ช่วยให้ฝ่ายไอทีดำเนินการติดตั้งใช้งานมัลติคลาวด์ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และยังช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันมัลติคลาวด์ได้โดยตรงอย่างมั่นคงปลอดภัยในทุกๆ ที่

ความต้องการของระบบมัลติคลาวด์สำหรับแพลตฟอร์ม SD-WAN ที่สำคัญมากที่สุด มี 3 ข้อ ดังนี้

  • เชื่อมต่อมัลติคลาวด์ของสาขาแบบอัตโนมัติ เพื่อขยายการใช้งานแอปพลิเคชันไปยังผู้ให้บริการคลาวด์หลายราย โดยสามารถเลือกผู้ให้บริการคลาวด์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันได้อย่างยืดหยุ่น
  • รับประกันประสิทธิภาพการทำงานที่สม่ำเสมอของแอปพลิเคชันทางธุรกิจจากการใช้นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยและ QoS ที่สามารถกำหนดได้ลึกถึงรายละเอียด โดยอิงตามประเภทผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ซึ่งถูกจัดลำดับสำคัญโดยแอปพลิเคชัน
  • รองรับการเข้าถึงแอปพลิเคชันขององค์กรที่โฮสต์ผ่านผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะชั้นนำทั้งสี่ราย

แพลตฟอร์ม Unity EdgeConnect™ SD-WAN Edge ของ Silver Peak เป็นโซลูชันที่เหมาะสมในการรับมือความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อทราฟฟิกผ่านคลาวด์จากสาขาไปยัง Data Center ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อแบนด์วิดท์จาก Data Center ไปยังผู้ให้บริการคลาวด์ รวมถึงลดความหน่วงเวลา (Latency) ด้วยการเชื่อมต่อคลาวด์กับสาขาได้โดยตรง Silver Peak ได้ผสานรวมแพลตฟอร์ม EdgeConnect เข้าด้วยกันกับ API ของผู้ให้บริการคลาวด์เพื่อให้การเชื่อมต่อสำหรับการใช้งานมัลติคลาวด์ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น

EdgeConnect SD-WAN มีความสามารถที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

การโอเวอร์เลย์ตามจุดประสงค์ของธุรกิจ (Business Intent Overlays): ความมั่นคงปลอดภัย การเชื่อมต่อ และการควบคุมแอปพลิเคชันตามความต้องการ (Intent-based) ซึ่งรองรับการใช้งานแพลตฟอร์มมัลติคลาวด์ได้พร้อมกันอย่างง่ายดาย ช่วยให้ฝ่ายไอทีสามารถใช้ประโยชน์จากผู้ให้บริการคลาวด์ที่ดีที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันนั้นๆ ได้

การควบคุมนโยบายการเชื่อมต่อและบริการ IaaS และ SaaS แบบรวมศูนย์: GUI ที่ใช้งานง่ายของ Unity Orchestrator™ ช่วยให้การควบคุมการเชื่อมต่อคลาวด์ การเปลี่ยนแปลงและรักษานโยบายของแอปพลิเคชันที่โฮสต์แบบมัลติคลาวด์ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่านโยบายที่บังคับใช้นั้นมีความสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร

เชื่อมต่อไปคลาวด์สาธารณะอย่างมั่นคงปลอดภัยได้โดยอัตโนมัติ: ช่วยให้เชื่อมต่อเครือข่ายสาขาเข้ากับ Microsoft Azure vWAN ได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้เข้าถึงเครือข่าย Microsoft ได้ทั่วโลก รวมถึงเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย AWS ทั่วโลกกับสำนักงานสาขาเข้าด้วยกันผ่านทาง Transit Gateway Network Manager (TGNM) ของ AWS

การเชื่อมต่อสำนักงานสาขาสู่ระบบคลาวด์แบบ Edge: อุปกรณ์ EdgeConnect ที่ใช้ในสำนักงานสาขาช่วยให้การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะแบบครบวงจรเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการขยายโครงสร้าง SD-WAN และใช้ Virtual Instance ของ EdgeConnect ในระบบของผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะรายใดรายหนึ่งหรือทั้งสี่ราย ดังที่แสดงในภาพด้านบน วิธีนี้ช่วยให้สามารถคาดการณ์ประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันและเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทางให้มีคุณภาพสูงสุด

สำหรับโซลูชันการเชื่อมต่อสำนักงานสาขาสู่ระบบคลาวด์แบบ Edge นี้ ทำให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์ที่มีอยู่ในโครงสร้างมัลติคลาวด์ผ่าน EdgeConnect SD-WAN ได้อย่างแท้จริง องค์กรสามารถย้าย Workload จากผู้ให้บริการคลาวด์รายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่งได้ง่าย เช่น จาก AWS ไปยัง Azure โดยใช้การทำโอเวอร์เลย์ตามจุดประสงค์ของธุรกิจ

เมื่อคุณวางแผนเริ่มใช้มัลติคลาวด์ โปรดอย่าลืมว่า SD-WAN สามารถช่วยคุณเพิ่มปริมาณทรัพยากรของบริการคลาวด์ให้ถึงขีดสุดได้ พร้อมส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับผู้ใช้แอปพลิเคชัน และช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีการหน่วงความเร็วเกิดขึ้นในระบบมัลติคลาวด์ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกบริการมัลติคลาวด์ที่ยืดหยุ่นสำหรับองค์กรเพื่อใช้การเชื่อมต่อ SD-WAN ให้เป็นประโยชน์ โดยสามารถเข้าชมได้ทางการสัมมนาผ่านเว็บไซต์ของ Silver Peak ในหัวข้อ “Powering the Multi-Cloud enterprise with SD-WAN”

ที่มา: https://blog.silver-peak.com/sd-wan-enables-better-multi-cloud-connectivity-for-enterprises


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Cloudflare ประกาศเพิ่มความสามารถ Defensive AI

Cloudflare ประกาศเพิ่มความสามารถ Defensive AI ใช้ระบบ AI ช่วยตรวจจับและป้องกันภัยคุกคาม

แนะนำ 9 เครื่องมือสำหรับงาน AI Governance

ประเด็นด้านการใช้งาน AI เริ่มเป็นที่ถกเถียงมากขึ้น จากชื่อเสียงและความเก่งกาจที่เพิ่มขึ้นทุกวัน หรือความเสี่ยงที่ผู้ให้บริการ AI อาจล่วงรู้ถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านข้อมูล นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่คนร้ายสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้ด้วย ด้วยเหตุนี้องค์กรในปัจจุบันที่ต้องการสร้างโปรเจ็คด้าน AI จึงต้องย้อนกลับมาตั้งต้นด้วยโจทย์ที่ว่า ท่านจะสร้าง …