[PR] แสนสุขเทศบาลอัจฉริยะ ได้เข้าชิงโครงการสมาร์ทซิตี้ที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2559

สิงคโปร์ – วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 – ไอดีซีเอเชียแปซิฟิคประกาศว่า แสนสุขเทศบาลอัจฉริยะ ได้เข้าชิงโครงการสมาร์ทซิตี้ที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2559 ประเภทรางวัลบริการเพื่อสังคม การเป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่มีประชากรวัยเกษียณมากกว่า 10% อาศัยอยู่ โครงการชีวิตอัจฉริยะที่ตำบลแสนสุขที่มุ่งเน้นไปยังการให้บริการดูแลสุขภาพกับผู้สูงอายุ โครงการทดลองแรกนี้ที่ได้เริ่มในปี 2011 เกิดจากความร่วมมือระหว่าง เนคเทค และ มหาวิทยาลัยบรูพา

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

“การกระตุ้นเรื่องสมาร์ทซิตี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องฮือฮาในอุตสาหกรรม แต่มันยังเป็นความพยายามอย่างหนักของภาคบริการสาธารณะที่กำลังมองหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนและทำให้เกิดความทันสมัยของเมืองใหญ่ ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วย จากข้อเท็จจริงที่ว่า เกือบร้อยละ 92 ของภาคบริการสาธารณะในภูมิภาคนี้เชื่อมั่นว่าการใช้เทคโนโลยี ไอซีที จะเป็นหนทางที่ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติได้” กล่าว โดย นายเจอหราด หวัง ผู้จัดการฝ่ายวิจัย IDC Government Insights ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ในปีที่สองของการจัดทำดัชนีวัดระดับการพัฒนาและการมอบรางวัล SCAPA ไอดีซี ได้ดำเนินโครงการวิจัยอีกครั้งในการสำรวจความคิดเห็นของภาคบริการสาธารณะผ่านการโหวตให้คะแนน ในปีนี้ การค้นหาผู้ชนะจะประกอบด้วยการให้คะแนน 2 ส่วนที่มีสัดส่วนเท่ากัน โดยในครึ่งแรกคือผลคะแนนโหวตที่ได้รับจากภาคบริการสาธารณะ และอีกครึ่งหนึ่งคือการประเมินภายในโดยคณะกรรมการฯ ( ประกอบด้วยทีมนักวิเคราะห์ของไอดีซี และคณะที่ปรึกษา อย่างละเท่ากัน )

“ในปีที่แล้ว เรามีความตื่นเต้นอย่างมากสำหรับปีแรกของการจัดทำดัชนีการพัฒนาของโครงการสมาร์ทซิตี้ที่มีนวัตกรรมมากมาย สิ่งนี้ได้ทำให้เกิดการติดต่อระหว่างกันกับองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในภาคบริการสาธารณะ ผู้บริหารเมือง และ ผู้วางแผนเมือง เราเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำเรามีความเข้าใจถ่องแท้ขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการสมาร์ทซิตี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก- ปัญหาอุปสรรคและระบบหลักของสมาร์ทซิตี้ในการที่จะแปลงระบบนิเวศต่าง ๆ ของเมืองให้ดำเนินไปในรูปดิจิตอล เพื่อเป็นการกระตุ้นการเติบโตทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจและสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนให้กับเมือง” นายหวัง กล่าวเสริม

รางวัล SCAPA ของไอดีซี จะทำการคัดเลือกเมืองที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากหน้าที่การให้บริการด้านสมาร์ทซิตี้จำนวน 14 ด้านด้วยกัน คือ การขนส่ง, งานบริการสาธารณูปโภค, อาคารอัจฉริยะ, โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ, การบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ, งานการให้บริการงานราชการอัจฉริยะ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, การใช้ที่ดินและการจัดการสิ่งแวดล้อม, การให้อนุญาต การทำทะเบียน การตรวจสอบ และการจัดโซน, การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ, การศึกษา, การท่องเที่ยว ศิลปะ หอสมุด วัฒนธรรม และพื้นที่สาธารณะ, บริการดูแลรักษาสุขภาพองค์รวม, และบริการภาคสังคม

ระยะเวลาของการโหวต จะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม จนถึง 23 มิถุนายน 2559 องค์กรที่อยู่ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ จะได้รับการเชิญชวนเข้ามาร่วมการโหวตครั้งนี้ ผ่าน แบนเนอร์ ลิ้งค์ข้างล่างนี้ ( กรุณาคลิกที่รูปภาพเพื่อดำเนินการโหวตให้คะแนน )

กรุณาตรวจสอบว่าเมืองหรือองค์กรของท่านได้เข้ารับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลในแต่สาขาการบริการหรือไม่และกรุณาให้คะแนนว่าโครงการที่ได้รับการเสนอชื่อควรจะได้รับคะแนนเท่าใด จากผลโหวตของท่าน จะทำให้ท่านมีสิทธิ์ลุ้นโชครางวัล “โดรนติดกล้อง” ซึ่งเป็น 1 ในรางวัลของผู้โหวตที่โชคดี โดยจะทำการจับรางวัลจากเครื่องจับรางวัลอิเล็กทรอนิกส์

การจัดทำดัชนีวัดระดับการพัฒนาสมาร์ทซิตี้เป็นดัชนีชี้วัดระดับของพัฒนาการภายกรอบระยะเวลา ซึ่งจะผู้วางแผนงานด้านสมาร์ทซิตี้วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของโครงการสมาร์ทซิตี้ต่าง ๆ การดำเนินการดังกล่าวนี้จะช่วยทำให้ผู้บริหารต่าง ๆ สามารถวาดแผนของการพัฒนาได้ดีขึ้น ในแต่ละปี IDC Government Insights ได้ดำเนินการตามทฤษฏีที่แบ่งการประเมินออกเป็น 6 ขั้นตอน เพื่อทำการประเมินโครงการชั้นนำต่าง ๆ ใน 14 หน้าที่การให้บริการของสมาร์ทซิตี้ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ดัชนีระดับการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ของ ไอดีซี จะเป็นการพิจารณาจากข้อมูลในหลายด้านที่ได้รับการจากนักวิเคราะห์ของ ไอดีซี ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยกเว้นญี่ปุ่น ความคิดเห็นของผู้ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการโหวตและการประเมินของสถาบันที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

 

เกี่ยวกับ IDC Government Insights

IDC Government Insights ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเป็นการเฉพาะสำหรับผู้วางนโยบายของรัฐฯ, ผู้บริหารโครงการสาธารณะประโยชน์, และผู้นำในเทคโนโลยีไอที ตลอดจนซัพพลายเออร์ที่สนับสนุนสินค้าหรือบริการให้กับภาคธุรกิจนี้ สำหรับการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากงานวิจัยและบริการให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง ถูกช่วงเวลา และมีรายละเอียดเชิงลึก ด้วยทีมงานนักวิเคราะห์อาวุโสที่มีประสบการณ์ในภาคธุรกิจการให้บริการของภาครัฐฯ และอุตสาหกรรมไอที มากกว่าทศวรรษ งานวิจัยและบริการให้คำปรึกษาทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและเทคโนโลยีที่ประสบปัญหาอยู่ สำหรับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค หรือเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดหรืออำเภอ International Data Corporation หรือ ไอดีซี เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการข้อมูลวิจัย บริการให้คำปรึกษา และการจัดงานสัมมนา ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไอดีซี เป็นบริษัทในเครือของ IDG ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการบริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี, สื่อสิ่งพิมพ์, การวิจัยตลาด, และการจัดงานสัมมนา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ www.idc-gi.com, อีเมล์ที่ info@idc-gi.com หรือ ติดต่อได้ที่ 571-296-8060 ท่านสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลชุมชนของ IDC Financial Insights Community ได้ที่ http://idc-insights-community.com/government

 

เกี่ยวกับไอดีซี

ไอดีซี บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลการตลาดชั้นนำระดับโลก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และ คอนซูมเมอร์เทคโนโลยี โดยนำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์เจาะลึก ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้าน ไอที ผู้บริหาร และ นักลงทุน ให้สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจจัดซื้อเทคโนโลยีและกำหนดกลยุทธ์ ทางธุรกิจ ปัจจุบัน ไอดีซี มีนักวิเคราะห์มากกว่า 1, 100 คน ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล และ ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้านแก่ลูกค้าในเรื่องเทคโนโลยี รวมถึงโอกาสทางธุรกิจ และ แนวโน้ม ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ ในแต่ละประเทศ มากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สะสมมามากกว่า 50 ปี ไอดีซีได้ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุทุกวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ไอดีซี เป็นบริษัทในเครือของไอดีจี ซึ่งดำเนินธุรกิจสื่อสารเทคโนโลยีวิจัย และ จัดงานสัมมนาชั้นนำระดับโลก ค้นหาข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ www.asean.idc.asia และ FB: @IDCResearchTHAbout TechTalkThai_PR

Check Also

ISS Consulting ลงนามความร่วมมือจัดทำหลักสูตรเสริมทักษะตอบโจทย์ EEC กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนคริทร์ ให้กับสถานประกอบการในพื้นที่เขต EEC

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณวิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ISS Consulting (Thailand) Ltd.  ในฐานะที่ปรึกษาในการวางระบบซอฟแวร์ ERP …

ISS Consulting จับมือ SAP Concur เปิดตัวเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการบริหารจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายพนักงานในองค์กรรายเดียวในประเทศไทยแล้ววันนี้

ISS Consulting ประกาศเป็นพาร์ทเนอร์รายแรกในประเทศไทยกับ SAP Concur และเป็นรายเดียวที่ให้บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งโซลูชั่นบริหารจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายของพนักงานในองค์กร ซึ่งจะช่วยธุรกิจจัดการขั้นตอนการวางแผนการเดินทางและรายจ่ายของพนักงานอย่างเป็นระบบ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วในกระบวนการทำงานด้วยขั้นตอนแบบดิจิตอล