IBM Webinar : Simplify Management of IT Security and Compliance in Your Data Center and Hybrid Cloud Environment

IBM ขอเรียนเชิญ CTO, IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Simplify Management of IT Security and Compliance in Your Data Center and Hybrid Cloud Environment” โดย IBM Thailand เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมรับมือกับภัยคุกคามและปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรอย่างปลอดภัย ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Cyber Resiliency หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์ คือความสามารถและการเตรียมพร้อมขององค์กรเพื่อป้องกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายหรือการจู่โจมทางไซเบอร์ หากกล่าวถึง Cyber Resiliency, Business Continuity หรือ Disaster Recovery นั้นต่างก็มีเป้าหมายร่วมกันในการปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรและข้อมูลลูกค้า ในขณะที่ Cyber Resiliency นั้นเน้นหนักในเรื่องการทำสำเนาข้อมูลสำคัญทางธุรกิจและลูกค้า เพื่อให้คุณพร้อมที่จะกู้คืนธุรกิจหากเกิดเหตุการณ์หรือได้รับผลกระหบจากการก่อการร้ายทางไซเบอร์ การป้องกันการแก้ไขข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าสู่ระบบดิจิตัล และการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้ เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของธุรกิจ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

หลายองค์กรเริ่มเข้าใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยแบบเดิมที่เน้นอุปกรณ์และเทคโนโลยีแบบรวมศูนย์ เช่น ไฟร์วอลล์ นั้นไม่เพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะการขยายตัวไปสู่ Hybrid Multicloud เพื่อให้สามารถจัดการกับเหตุการณ์ทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติของสหรัฐฯ (NIST) ได้จัดทำกรอบนโยบายของคำแนะนำด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถประเมินและปรับปรุงการป้องกัน ตรวจจับและตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงทีและมีมาตรฐาน กรอบนโยบายนี้เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ

IBM Systems for Cyber Resiliency ก็เป็นอีกผู้ช่วยหนึ่งที่สามารถช่วยคุณสร้างแผนเพื่อพัฒนาและใช้มาตรการป้องกันให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

กำหนดการ

10.00 – 10.10 น.

Align to The Principles of Governance, Risk, and Compliance (GRC) with Security Blueprint

10.10 – 10.30 น.

Simplify Security and Compliance Management with IBM PowerSC – Your Trusted Security Advisor

10.30 – 10.50 น.   

Prepare for the Everyday Cyber Attacks and Protect Against a Data Disaster with IBM Storage for Cyber Resiliency

10.50 – 11.00 น.

Q&A

*สัมมนาออนไลน์ฟรี

*การบรรยายเป็นภาษาไทย

ลงทะเบียนได้ที่ : http://ibm.biz/TTTRegist


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

5 แนวคิด สู่การพลิกโฉม Digital Transformation

Digital Transformation ยกระดับธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เริ่มจากแนวความคิดในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการธุรกิจเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล การวางรากฐานที่มั่นคงเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ   

[Guest Post] Red Hat Enterprise Linux 9 สร้างนิยามใหม่ให้กับเทคโนโลยีที่เป็นจุดศูนย์กลางของนวัตกรรม

กรุงเทพฯ 20 พฤษภาคม 2565 – เร้ดแฮท อิงค์ (Red Hat) ผู้ให้บริการด้านโซลูชันโอเพ่นซอร์สระดับ แนวหน้าของโลก แนะนำ Red Hat Enterprise …