ADPT

IBM Thailand ร่วมกับคอมพิวเตอร์ยูเนียนและอินโฟลิสท์ จัดสัมมนา Analytic-CRM Workshop for Insurance สำหรับธุรกิจประกัน

ด้วยสถานะการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันสูงขึ้น ธุรกิจประกันเป็นธุรกิจประเภทหนึ่ง ซึ่งต้องควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย และเพิ่มฐานการเติบโตของลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ

Credit: ShutterStock.com

 

IBM จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานในธุรกิจประกัน  ได้ลองใช้งานเครื่องมือ Advanced Analytics อย่าง IBM SPSS Modeler เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ให้เข้าใจลูกค้า (Know Your Customers) ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น การวางกลยุทธ์หรือแนวทางการดำเนินงานต่างๆ หาก เกิดภายใต้การตัดสินใจจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดียิ่ง

 

ลงทะเบียนฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeefrhH2j66LfE5GtlKIWLgwng-z7mNYDUiCHSo9_5IesVIvA/viewform

กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา 
– ผู้บริหารกลยุทธ์องค์กร,
– ผู้บริหารระบบ IT,
– นักวิเคราะห์และนักวางแผนองค์กร-         ฝ่ายการตลาดหมายเหตุ รับจำกัดเพียง 30 ท่าน


ลักษณะกิจกรรม

การบรรยายเชิงสัมมนา และ
ทดลองใช้งาน IBM SPSS Modeler จริง
(ไม่จำเป็นต้องนำคอมพิวเตอร์มา)

วัตถุประสงค์ในการสัมมนา

1.       เพื่อความเข้าใจในเรื่อง Analytical-CRM ในการสร้างโมเดล เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้เพื่อวางแผนการดำเนินงานและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม

2. ทดลองทำการวิเคราะห์ข้อมูลบน IBM SPSS Modeler ซึ่งเป็นเครื่องมือ Data Analytics ที่ใช้งานง่าย แค่ Drag & Drop โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้างโมเดล (Model) ได้ด้วยตัวเอง

กำหนดการ

วัน/เวลา: 14 พฤศจิกายน 2560  13.00 – 16.45 น.

สถานที่: IBM Innovation Center ชั้น G อาคารไอบีเอ็ม (BTS อารีย์ ทางออก 4)

เวลา กำหนดการ
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 15.00 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำ Analytical-CRM (ACRM) : Managing Customer Life Cycle สำหรับธุรกิจประกัน

o   Customer Acquisition

o   Customer Growth (Cross Sell / Up-sell)

§  Customer Segmentation : Customer Lifetime Value & Need-based Segmentation (Attitudinal Segmentation)

o   Customer Retention : Lapse Prediction

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.15 น. ทดลองทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ IBM SPSS Modeler

o   การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเบื้องต้น โดยสร้างโมเดลการแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation Model)

o   การตีความหมายของข้อมูล และแนวคิดในการค้นหาคุณค่าใหม่ๆ จากข้อมูล

16.15 – 16.45 น. Q & A

 

 

 

ประวัติวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรุง สินอภิรมย์สราญ

อาจารย์ประจำ      ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน

(ทุนเล่าเรียนหลวง – King Scholarship)

ที่ปรึกษาอาวุโส / นักวิเคราะห์เหมืองข้อมูลอาวุโส บริษัท อินโฟลิสท์ จำกัด

 


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

NSA และ CISA ออกคำแนะนำเรื่อง Kubernetes Security

NSA และ CISA ได้ร่วมกันออกเอกสารจำนวน 52 หน้า เพื่อให้คำแนะนำสำหรับการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน Kubernetes

Qualys จับมือ Red Hat เสริมความปลอดภัยบน CoreOS และ OpenShift

Qualys ผู้พัฒนาโซลูชัน Security และ Compliance บน Cloud ประกาศร่วมมือกับ Red Hat เสริมความปลอดภัยบน Red Hat Enterprise Linux …