Breaking News

IBM Thailand ร่วมกับคอมพิวเตอร์ยูเนียนและอินโฟลิสท์ จัดสัมมนา Analytic-CRM Workshop for Insurance สำหรับธุรกิจประกัน

ด้วยสถานะการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันสูงขึ้น ธุรกิจประกันเป็นธุรกิจประเภทหนึ่ง ซึ่งต้องควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย และเพิ่มฐานการเติบโตของลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ

Credit: ShutterStock.com

 

IBM จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานในธุรกิจประกัน  ได้ลองใช้งานเครื่องมือ Advanced Analytics อย่าง IBM SPSS Modeler เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ให้เข้าใจลูกค้า (Know Your Customers) ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น การวางกลยุทธ์หรือแนวทางการดำเนินงานต่างๆ หาก เกิดภายใต้การตัดสินใจจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดียิ่ง

 

ลงทะเบียนฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeefrhH2j66LfE5GtlKIWLgwng-z7mNYDUiCHSo9_5IesVIvA/viewform

กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา 
– ผู้บริหารกลยุทธ์องค์กร,
– ผู้บริหารระบบ IT,
– นักวิเคราะห์และนักวางแผนองค์กร-         ฝ่ายการตลาดหมายเหตุ รับจำกัดเพียง 30 ท่าน


ลักษณะกิจกรรม

การบรรยายเชิงสัมมนา และ
ทดลองใช้งาน IBM SPSS Modeler จริง
(ไม่จำเป็นต้องนำคอมพิวเตอร์มา)

วัตถุประสงค์ในการสัมมนา

1.       เพื่อความเข้าใจในเรื่อง Analytical-CRM ในการสร้างโมเดล เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้เพื่อวางแผนการดำเนินงานและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม

2. ทดลองทำการวิเคราะห์ข้อมูลบน IBM SPSS Modeler ซึ่งเป็นเครื่องมือ Data Analytics ที่ใช้งานง่าย แค่ Drag & Drop โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้างโมเดล (Model) ได้ด้วยตัวเอง

กำหนดการ

วัน/เวลา: 14 พฤศจิกายน 2560  13.00 – 16.45 น.

สถานที่: IBM Innovation Center ชั้น G อาคารไอบีเอ็ม (BTS อารีย์ ทางออก 4)

เวลา กำหนดการ
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 15.00 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำ Analytical-CRM (ACRM) : Managing Customer Life Cycle สำหรับธุรกิจประกัน

o   Customer Acquisition

o   Customer Growth (Cross Sell / Up-sell)

§  Customer Segmentation : Customer Lifetime Value & Need-based Segmentation (Attitudinal Segmentation)

o   Customer Retention : Lapse Prediction

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.15 น. ทดลองทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ IBM SPSS Modeler

o   การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเบื้องต้น โดยสร้างโมเดลการแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation Model)

o   การตีความหมายของข้อมูล และแนวคิดในการค้นหาคุณค่าใหม่ๆ จากข้อมูล

16.15 – 16.45 น. Q & A

 

 

 

ประวัติวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรุง สินอภิรมย์สราญ

อาจารย์ประจำ      ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน

(ทุนเล่าเรียนหลวง – King Scholarship)

ที่ปรึกษาอาวุโส / นักวิเคราะห์เหมืองข้อมูลอาวุโส บริษัท อินโฟลิสท์ จำกัด

 
About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ร้านค้าปลีกในสหรัฐกว่า 90% สอบตกมาตรฐาน PCI DSS

SecurityScorecard ได้จัดทำการวิเคราะห์ร้านกว่า 1,444 แห่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมค้าปลีกระหว่างเดือนตุลาคม 2017 ถึง มีนาคม 2018 พบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน PCI DSS

ใครคือผู้รับผิดชอบที่แอปพลิเคชัน Third-party สามารถเข้าถึงข้อมูล Gmail ได้

Google ได้แถลงการณ์ยอมรับอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ ว่าตนได้อนุญาตให้แอปพลิเคชัน Third-party เข้าถึงและแชร์ข้อมูลของ Gmail ได้ แต่วันนี้เรามีอีกมุมมองจาก Howtogeek ที่จะมาเจาะลึกถึงเหตุผลว่าแท้จริงแล้วใครคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบกันแน่