[Guest Post] คุณต้องเผชิญกับความท้าทายและปัญหาในการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไม่

การปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวสู่องค์กรแบบ Digital การบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลถือเป็นความท้าทายทั้งในเรื่องประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูล การรักษาความปลอดภัย IBM Cloud Pak for Integration ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำ Digital Transformation ให้องค์กรของคุณ

“กว่า 70% ของกระบวนการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัลในปัจจุบัน ได้ประสบกับความล้มเหลว เพราะขาดคุณภาพในการบูรณาการข้อมูล”

หลายองค์กรต้องพบกับความท้าทายและปัญหาในการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ IBM Cloud Pak for Integration ได้แก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้

 • ภาษาหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละระบบมีความแตกต่างกัน
 • การรับส่งหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกิดขึ้น ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ และยุ่งยากสำหรับการบริหารจัดการ
 • ขาดประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล เนื่องจากขนาดของข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น และมีปริมาณมหาศาล
 • กระบวนการบูรณการข้อมูลมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ใช้เวลานาน ไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

IBM Cloud Pak for Integration เป็นหนึ่งในโซลูชันของ IBM Cloud Paks ที่มีเครื่องมือสำหรับการทำ Digital Transformation ในแง่ของการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับ Cloud-Native Application รวมถึง Application แบบเดิม โดยมีการพัฒนาเพื่อรองรับการทำงานแบบ Containerize ภายใต้การจัดการบน Kubernetes-based platform ในที่นี้คือ Red Hat OpenShift โดยยังคงคุณสมบัติการทำงานต่างๆไว้ได้อย่างครบถ้วน

สำหรับเครื่องมือที่อยู่ภายใน IBM Cloud Pak for Integration ประกอบไปด้วย

 • API Connect เครื่องมือบริหารจัดการ API (API Management) สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำ digital transformation โดยมีการให้หรือใช้บริการต่างๆ ผ่านทาง Application Programing Interface หรือ API โดย API Connect ได้เข้ามาช่วยตั้งแต่ขั้นตอนการสร้าง, กำหนด policy, บริหารจัดการความปลอดภัย รวมถึงวิเคราะห์และควบคุมการใช้งาน API ทั้งภายในและนอกองค์กร
 • App Connect Enterprise สำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแอพลิเคชัน ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บน public cloud หรือบน on premise รวมถึงการ transform ข้อมูล โดยทำงานอยู่บนพื้นฐานของ Enterprise service bus
 • DataPower เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัย โดยสามารถทำงานต่อยอดร่วมกันกับ API Connect เพื่อเป็น API Gateway หรือ Application Gateway เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย รวมถึงบริหารจัดการ workload ภายในองค์กร โดยสามารถติดตั้งในรูปแบบ Appliance, Virtual Appliance หรือ Software
 • MQ หรือ Message Queue เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับการรับส่งข้อมูลในรูปแบบของ Message หรือ File สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการความน่าเชื่อถือ และการันตีการรับส่งข้อมูล
 • Confluent สำหรับการรับส่งข้อมูลแบบ real time (Event Streaming) จากแอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น sensor จากอุปกรณ์ IoT เป็นต้น เพื่อนำไปประมวลผลในเชิง analytics หรือการเก็บข้อมูล โดยทำงานอยู่บนพื้นฐานของ Apache Kafka
 • Aspera สำหรับการรับส่งข้อมูลแบบความเร็วสูง (High Speed Data Transfer) เป็นอีกหนึ่งโซลูชันสำหรับจัดการเรื่องการรับส่งข้อมูล หรือไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มากๆ โดยข้อมูลเหล่านี้จะสามารถรับส่งโดยใช้งานได้เต็ม network bandwidth และปลอดภัย ซึ่งจะช่วยตัดปัญหาเรื่องของ package loss ระหว่างการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ๆในระยะทางไกล รวมถึงสามารถทราบเวลาที่ใช้แน่นอนในการรับส่งข้อมูลได้
 • Robotic Process Automation หรือ RPA สำหรับการ Integrate ข้อมูลผ่าน user interface โดยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทาง web service หรือ api ได้ โดย RPA จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งจะเข้ามาช่วยลดความซับซ้อนในการเข้าถึงข้อมูล

สำหรับตัวอย่างในการนำ Cloud Pak for Integration ไปใช้ใน Retail/E-commerce industry ได้แก่

 • การใช้ API สำหรับการยืนยันตัวตนผ่านทาง Account ของ Facebook, Google เป็นต้น หรือการค้นหาสินค้าโดยใช้รูปภาพ โดยใช้ API ของ Image recognition service บน Cloud รวมถึงการชำระเงินผ่านช่องทาง Online payment ต่างๆ โดยมี DataPower gateway ทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย และบริหารจัดการ workload เพื่อรองรับการใช้งานที่อาจจะเพิ่มขึ้น
 • การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบ Order management, inventory management, supply chain management เป็นต้น
 • การนำข้อมูลการใช้งานของลูกค้าไปวิเคราะห์ข้อมูลแบบ real time เพื่อนำเสนอสินค้าอื่นๆ หรือออกโปรโมชันต่างๆ ผ่าน Confluent event streaming platform
 • ช่องทางในการสอบถามข้อมูลสินค้า ผ่าน Live chat หรือการตรวจสอบสถานะสินค้า โดยใช้ MQ

IBM Cloud Pak for Integration เป็นโซลูชันที่มอบทั้งความเร็วและคุณภาพในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันของคุณ โดยทำให้ส่งมอบงานได้เร็วขึ้น 300% ลดต้นทุนได้มากกว่า 33% และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัย และรองรับความพร้อมในการใช้งานที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้โซลูชัน IBM Cloud Pak for Integration ยังคงทำงานได้แบบ Platform Independent คือทำงานบน Platform ของคลาวด์เจ้าใดก็ได้ในตลาด รวมถึงบน On-Premise ได้อีกด้วย

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจทดลองใช้งานสามารติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

โทร 02 311 6881 #7156 หรือ email : cu_mkt@cu.co.th

เขียนบทความโดย  คุณอนุกูล คงสกูล

Presales Software Specialist

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด 


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] Google Cloud จัดงานใหญ่ประจำปี Next‘21 ช่วยลูกค้ารับมือความท้าทายใหม่ๆ

พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมด้านข้อมูล ความปลอดภัย การทำงานร่วมกัน โครงสร้างพื้นฐานแบบเปิด และความยั่งยืน

Oracle เตรียมสร้าง Data Center ใต้ดินในอิสราเอล

Oracle ประกาศ เตรียมสร้าง Data Center ใต้ดินในอิสราเอลเพื่อหลบการโจมตีจากจรวด