[Guest Post] คุณต้องเผชิญกับความท้าทายและปัญหาในการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไม่

การปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวสู่องค์กรแบบ Digital การบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลถือเป็นความท้าทายทั้งในเรื่องประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูล การรักษาความปลอดภัย IBM Cloud Pak for Integration ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำ Digital Transformation ให้องค์กรของคุณ

“กว่า 70% ของกระบวนการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัลในปัจจุบัน ได้ประสบกับความล้มเหลว เพราะขาดคุณภาพในการบูรณาการข้อมูล”

หลายองค์กรต้องพบกับความท้าทายและปัญหาในการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ IBM Cloud Pak for Integration ได้แก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้

 • ภาษาหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละระบบมีความแตกต่างกัน
 • การรับส่งหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกิดขึ้น ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ และยุ่งยากสำหรับการบริหารจัดการ
 • ขาดประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล เนื่องจากขนาดของข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น และมีปริมาณมหาศาล
 • กระบวนการบูรณการข้อมูลมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ใช้เวลานาน ไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

IBM Cloud Pak for Integration เป็นหนึ่งในโซลูชันของ IBM Cloud Paks ที่มีเครื่องมือสำหรับการทำ Digital Transformation ในแง่ของการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับ Cloud-Native Application รวมถึง Application แบบเดิม โดยมีการพัฒนาเพื่อรองรับการทำงานแบบ Containerize ภายใต้การจัดการบน Kubernetes-based platform ในที่นี้คือ Red Hat OpenShift โดยยังคงคุณสมบัติการทำงานต่างๆไว้ได้อย่างครบถ้วน

สำหรับเครื่องมือที่อยู่ภายใน IBM Cloud Pak for Integration ประกอบไปด้วย

 • API Connect เครื่องมือบริหารจัดการ API (API Management) สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำ digital transformation โดยมีการให้หรือใช้บริการต่างๆ ผ่านทาง Application Programing Interface หรือ API โดย API Connect ได้เข้ามาช่วยตั้งแต่ขั้นตอนการสร้าง, กำหนด policy, บริหารจัดการความปลอดภัย รวมถึงวิเคราะห์และควบคุมการใช้งาน API ทั้งภายในและนอกองค์กร
 • App Connect Enterprise สำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแอพลิเคชัน ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บน public cloud หรือบน on premise รวมถึงการ transform ข้อมูล โดยทำงานอยู่บนพื้นฐานของ Enterprise service bus
 • DataPower เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัย โดยสามารถทำงานต่อยอดร่วมกันกับ API Connect เพื่อเป็น API Gateway หรือ Application Gateway เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย รวมถึงบริหารจัดการ workload ภายในองค์กร โดยสามารถติดตั้งในรูปแบบ Appliance, Virtual Appliance หรือ Software
 • MQ หรือ Message Queue เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับการรับส่งข้อมูลในรูปแบบของ Message หรือ File สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการความน่าเชื่อถือ และการันตีการรับส่งข้อมูล
 • Confluent สำหรับการรับส่งข้อมูลแบบ real time (Event Streaming) จากแอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น sensor จากอุปกรณ์ IoT เป็นต้น เพื่อนำไปประมวลผลในเชิง analytics หรือการเก็บข้อมูล โดยทำงานอยู่บนพื้นฐานของ Apache Kafka
 • Aspera สำหรับการรับส่งข้อมูลแบบความเร็วสูง (High Speed Data Transfer) เป็นอีกหนึ่งโซลูชันสำหรับจัดการเรื่องการรับส่งข้อมูล หรือไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มากๆ โดยข้อมูลเหล่านี้จะสามารถรับส่งโดยใช้งานได้เต็ม network bandwidth และปลอดภัย ซึ่งจะช่วยตัดปัญหาเรื่องของ package loss ระหว่างการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ๆในระยะทางไกล รวมถึงสามารถทราบเวลาที่ใช้แน่นอนในการรับส่งข้อมูลได้
 • Robotic Process Automation หรือ RPA สำหรับการ Integrate ข้อมูลผ่าน user interface โดยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทาง web service หรือ api ได้ โดย RPA จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งจะเข้ามาช่วยลดความซับซ้อนในการเข้าถึงข้อมูล

สำหรับตัวอย่างในการนำ Cloud Pak for Integration ไปใช้ใน Retail/E-commerce industry ได้แก่

 • การใช้ API สำหรับการยืนยันตัวตนผ่านทาง Account ของ Facebook, Google เป็นต้น หรือการค้นหาสินค้าโดยใช้รูปภาพ โดยใช้ API ของ Image recognition service บน Cloud รวมถึงการชำระเงินผ่านช่องทาง Online payment ต่างๆ โดยมี DataPower gateway ทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย และบริหารจัดการ workload เพื่อรองรับการใช้งานที่อาจจะเพิ่มขึ้น
 • การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบ Order management, inventory management, supply chain management เป็นต้น
 • การนำข้อมูลการใช้งานของลูกค้าไปวิเคราะห์ข้อมูลแบบ real time เพื่อนำเสนอสินค้าอื่นๆ หรือออกโปรโมชันต่างๆ ผ่าน Confluent event streaming platform
 • ช่องทางในการสอบถามข้อมูลสินค้า ผ่าน Live chat หรือการตรวจสอบสถานะสินค้า โดยใช้ MQ

IBM Cloud Pak for Integration เป็นโซลูชันที่มอบทั้งความเร็วและคุณภาพในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันของคุณ โดยทำให้ส่งมอบงานได้เร็วขึ้น 300% ลดต้นทุนได้มากกว่า 33% และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัย และรองรับความพร้อมในการใช้งานที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้โซลูชัน IBM Cloud Pak for Integration ยังคงทำงานได้แบบ Platform Independent คือทำงานบน Platform ของคลาวด์เจ้าใดก็ได้ในตลาด รวมถึงบน On-Premise ได้อีกด้วย

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจทดลองใช้งานสามารติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

โทร 02 311 6881 #7156 หรือ email : cu_mkt@cu.co.th

เขียนบทความโดย  คุณอนุกูล คงสกูล

Presales Software Specialist

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด 


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Google Search ปรับอัลกอริทึมเน้นเนื้อหาคุณภาพสูง เพราะ TikTok เริ่มแย่งผู้ใช้

Google ได้มีการปรับให้ Google Search สามารถแสดงผลการค้นหาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง มากกว่าเนื้อหาที่ผลิตมาเพื่อให้ติดอันดับ

OneMeta AI ได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft for Startups Founders Hub

OneMeta AI ออกมาประกาศได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft for Startups Founders Hub และยังมองว่าเป็นก้าวที่สำคัญที่มาถูกทางแล้ว