[Guest Post] ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าแบบ Real time ด้วย IBM AI Quality Inspection

การทำงานของระบบ IBM AI Quality Inspection ที่ควบคุมคุณภาพสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิตจะใช้กล้องจับภาพเคลื่อนไหวแบบ Real time ตรวจสอบสินค้าในสายพานลำเลียงเสมือนการมองเห็นของมนุษย์ และส่งข้อมูลภาพไปยังตัว Inspector ถ้าหากระบบพบว่าสินค้ามีความผิดปกติ (Defect) ระบบจะทำการแจ้งเตือน (Alert) ไปยังจอ Monitor หรือระบบแจ้งเตือนอื่นๆ ทันที

AI Quality Inspection

คุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อความรู้สึกของผู้บริโภค และสามารถส่งผลกระทบต่อยอดขาย และภาพลักษณ์ของบริษัทได้ ดังนั้น การควบคุมคุณภาพของสินค้า จึงเป็นสิ่งที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และจำเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานในทุกกระบวนการผลิตสินค้า รวมถึงมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือเสียหายกับตัวสินค้า ซึ่งถ้าหากระบบการควบคุมคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลทำให้บริษัทฯ ต้องมีการแก้ไขคุณภาพของสินค้าในภายหลัง ทำให้มีต้นทุนสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

การตรวจสอบสินค้าให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานออกสู่ท้องตลาดไปยังผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมาก ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิตจึงได้มีการนำเอา AI (Artificial Intelligence) เข้าไปประยุกต์ใช้งาน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถนำมาช่วยในการตรวจสอบการทำงานและควบคุมคุณภาพของสินค้าในทุกกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งที่เราเรียกว่า AI Quality Inspection

การทำงานของระบบ AI Quality Inspection

การทำงานของระบบ AI Quality Inspection จะใช้กล้องจับภาพเคลื่อนไหวแบบ Real time ตรวจสอบสินค้าในสายพานลำเลียงเสมือนการมองเห็นของมนุษย์ และส่งข้อมูลภาพไปยังตัว Inspector ถ้าหากระบบพบว่าสินค้ามีความผิดปกติ (Defect) ระบบจะทำการแจ้งเตือน (Alert) ไปยังจอ Monitor หรือระบบแจ้งเตือนอื่นๆ ทันที ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำสินค้ากลับไปยังกระบวนการแก้ไขสินค้าให้มีความถูกต้องได้โดยทันที ช่วยลดเวลาในการทำงานและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าได้ ที่สำคัญช่วยลดต้นทุนสินค้าได้อีกด้วย

การที่ AI Quality Inspection Solution จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการออกแบบเฉพาะด้านทั้งความสามารถของคอมพิวเตอร์ Server และ Software สำหรับงาน AI โดย IBM ได้มีการออกแบบคอมพิวเตอร์  Server รุ่น IBM Server AC922 ซึ่งมีขุมพลังทั้ง CPU และ GPU ในการประมวลผลทางด้าน AI ได้อย่างรวดเร็ว และในส่วนของ Software ที่ใช้สำหรับการสอน AI (Training Model)  ซึ่งจากในภาพวีดีโอ AI Quality Inspection เป็นการ Demo การ Train Model ให้รู้จักว่าสินค้าใดมีความปกติ และสินค้าใดที่ผิดปกติ (Defect) โดยระบบสามารถทำ Image Classification, Object Detection, Image segmentation และ Action Detection  ได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม และมีรูปแบบหน้าจอการใช้งานแบบ GUI ทำให้ง่ายต่อการทำงาน ซึ่งเรียก Software นี้ว่า IBM Visual Insights ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำให้ระบบ Quality Inspection Solution สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ครบวงจร

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจ Demo ของจริง สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด / โทร. 02-311-6881 #7151, 7158 / Email. cu_mkt@cu.co.th และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้าน IT ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/ComputerUnionDistributor และ Youtube Channel : Computer Union CU

เขียนโดย

ธรา  มะลัยจันทร์

Senior System Engineer

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Efficiency: การใช้ Pure Storage มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าเหนือกว่าการใช้ Enterprise Storage อื่นอย่างไร

เพราะระบบ Enterprise Storage มักเป็นระบบที่สำคัญต่อธุรกิจองค์กร การลงทุนในระบบเหล่านี้แต่ละครั้งจึงต้องคำนึงถึงประเด็นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่ามากเป็นพิเศษ เพื่อให้ระบบดังกล่าวสามารถรองรับการใช้งานของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน และคุ้มค่าสูงที่สุด Pure Storage ในฐานะของผู้นำด้านเทคโนโลยี All Flash Array พร้อมตอบโจทย์ดังกล่าวให้กับธุรกิจองค์กร ด้วย …

Dynatrace Webinar: Enabling DevOps/SRE to Build Better Quality Software with Dynatrace

DPM (Thailand) ร่วมกับ Dynatrace ขอเรียนเชิญ Developers, DevOps Engineer และ SRE เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง "Enabling DevOps/SRE to Build Better Quality Software with Dynatrace" เพื่อเรียนรู้ว่า Dynatrace Cloud Automation จะช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มความเร็วและเสถียรภาพของ DevOps ได้อย่างไร ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2022 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี