Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

I-SECURE และ nForce Secure เปิดตัวโซลูชันใหม่จาก Carbon Black รับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์สมัยใหม่

carbon_black_logo   i-secure_logo   nforce_logo_2

Carbon Black, I-SECURE และ nForce Secure ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อช่วยลูกค้าป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามไซเบอร์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

พันธมิตรทางธุรกิจล่าสุดที่เกิดขึ้น คือ การร่วมมือกันระหว่าง Carbon Black’s Next Generation Endpoint Security กับ I-SECURE บริษัทผู้ให้บริการ MSSP ด้าน Next-generation SOC รายแรกของไทย และ nFroce Secure บริษัทที่ปรึกษาและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน Security ชั้นนำมากมาย

เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการจัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Why Ransomeware!!! Is it hard to handle than you think?” โดย CarbonBlack , I-SECURE และ nForce Secure ณ โรงแรม VIE Hotel

nforce_i-secure_carbon_black_1

ในวันงานดังกล่าวจัดให้มีการให้ความรู้ถึงพฤติกรรม แนวทาง และวิธีการทำงานของภัยคุกคามไซเบอร์ในรูปแบบที่ซับซ้อน (Advanced Threats) รวมถึงการแนะแนววิธีรับมือกับภัยคุกคามอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน (Unknown Threats) ปัจจุบันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์นั้น ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อหลบเลี่ยงแนวป้องกันที่เป็น Network Security จากเดิมที่เน้นการโจมตีแบบแพร่กระจายให้รวดเร็วที่สุด เปลี่ยนมาเป็นการโจมตีแบบเฉพาะเจาะจงตัวเป้าหมายมากยิ่งขึ้น (Targeted Attack) นั่นคือการมุ่งเน้นไปที่การปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ให้ได้มากที่สุด โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้ที่ขาดความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ จากนั้นจะทำงานเจาะระบบเพื่อดึงข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้นั้นๆ เป็นจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการ

แนวทางการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบดังกล่าว จะต้องใช้วิธีการรับมือที่ดีที่สุด (Best Practices) ดังนี้

  1. ต้องบันทึกทุกกิจกรรมทางด้านการเรียกใช้งานไฟล์
  2. นำข้อมูลกิจกรรมการเรียกใช้งานไฟล์มาทำการจัดเก็บที่ส่วนกลาง
  3. ทำการศึกษากิจกรรมของการใช้งานไฟล์ที่มีลักษณะผิดปกติ
  4. ทำการจัดรูปแบบของกิจกรรมที่ผิดปกติ เพื่อหาต้นตอของปัญหา
  5. ทำการสร้างนโยบายที่มีความรัดกุมที่แตกต่างกัน
  6. ทำการเชื่อมต่อกับระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ เพื่อขยายของเขตของแนวรับ
  7. นำข้อมูลและความรู้ด้าน System, Knowledge และ People ของผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเข้ามาปรับใช้ในองค์กร

ในความร่วมมือดังกล่าวบริษัท I-SECURE ผู้ให้บริหารรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Managed Security Services Provider) ได้นำศูนย์ SOC ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 เข้ามาผสมผสานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับภัยคุกคามด้วยการทำบริการ Incident Response ให้แก่ลูกค้าในเชิงรุก

ขณะที่บริษัท nForce Secure จะช่วยนำประสบการณ์ทางด้าน Professional Technical Support ที่สั่งสมมากว่าสิบปี ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 เช่นกัน มาช่วยสนับสนุนลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในโซลูชันดังกล่าว

nforce_i-secure_carbon_black_2

กล่าวโดยสรุป โซลูชันทางด้าน Enterprise Protection and Response ที่เกิดจากความร่วมมือกันของทั้ง 3 บริษัทชั้นนำ จะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า I-SECURE ผู้ให้บริการ MSSP จากผลิตภัณฑ์ CarbonBlack รายแรกของประเทศไทย และ nForce Secure ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโซลูชันของ CarbonBlack แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จะเข้ามาช่วย ขัดขวาง ป้องกัน และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยอื่นๆ เพื่อหาต้นเหตุ และแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผลในระยะยาว

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท I-Secure
คุณภาสกรณ์ อักกะโชติกุล
Product Manager
084-6924594 / 02-6157005-7
Marketing.team@i-secure.co.th

i-secure_logo

หรือ

บริษัท nForce Secure
คุณสิทธิพงษ์ นทีประสิทธิพร
Product Manager
091-9974691 / 02-2740984
sale@nforcesecure.com
sittipong@nforcesecure.com

nforce_logo_2About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CU Webinar: ขานรับการเติบโตของข้อมูล และการจัดการ Storage แบบง่ายๆ ด้วย IBM FlashSystem

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, Data Center Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ขานรับการเติบโตของข้อมูล และการจัดการ Storage แบบง่ายๆ ด้วย IBM FlashSystem" เพื่ออัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดของ Flash Storage และเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับนำไปใช้เพื่อรองรับงานทางด้าน AI, Analytics, SAP HANA และ Red Hat OpenShift ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Aruba ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี ATM Digital 18 มิ.ย. 2020 พร้อมเนื้อหาภาษาไทยทุกหัวข้อ

Aruba ขอเชิญ CIO, CTO, IT Manager, Network Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี ATM Digital งานสัมมนาใหญ่ประจำปีที่จะอัปเดตทุกเทคโนโลยีของ Aruba พร้อมแขกรับเชิญจาก WIRED และ SpaceX โดยเนื้อหาทั้งหมดจะมี Subtitle ภาษาไทย ในวันที่ 18 มิถุนายน 2020 เวลา 9.00น. - 13.00น. โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้