I-SECURE และ nForce Secure เปิดตัวโซลูชันใหม่จาก Carbon Black รับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์สมัยใหม่

carbon_black_logo   i-secure_logo   nforce_logo_2

Carbon Black, I-SECURE และ nForce Secure ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อช่วยลูกค้าป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามไซเบอร์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

พันธมิตรทางธุรกิจล่าสุดที่เกิดขึ้น คือ การร่วมมือกันระหว่าง Carbon Black’s Next Generation Endpoint Security กับ I-SECURE บริษัทผู้ให้บริการ MSSP ด้าน Next-generation SOC รายแรกของไทย และ nFroce Secure บริษัทที่ปรึกษาและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน Security ชั้นนำมากมาย

เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการจัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Why Ransomeware!!! Is it hard to handle than you think?” โดย CarbonBlack , I-SECURE และ nForce Secure ณ โรงแรม VIE Hotel

nforce_i-secure_carbon_black_1

ในวันงานดังกล่าวจัดให้มีการให้ความรู้ถึงพฤติกรรม แนวทาง และวิธีการทำงานของภัยคุกคามไซเบอร์ในรูปแบบที่ซับซ้อน (Advanced Threats) รวมถึงการแนะแนววิธีรับมือกับภัยคุกคามอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน (Unknown Threats) ปัจจุบันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์นั้น ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อหลบเลี่ยงแนวป้องกันที่เป็น Network Security จากเดิมที่เน้นการโจมตีแบบแพร่กระจายให้รวดเร็วที่สุด เปลี่ยนมาเป็นการโจมตีแบบเฉพาะเจาะจงตัวเป้าหมายมากยิ่งขึ้น (Targeted Attack) นั่นคือการมุ่งเน้นไปที่การปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ให้ได้มากที่สุด โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้ที่ขาดความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ จากนั้นจะทำงานเจาะระบบเพื่อดึงข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้นั้นๆ เป็นจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการ

แนวทางการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบดังกล่าว จะต้องใช้วิธีการรับมือที่ดีที่สุด (Best Practices) ดังนี้

  1. ต้องบันทึกทุกกิจกรรมทางด้านการเรียกใช้งานไฟล์
  2. นำข้อมูลกิจกรรมการเรียกใช้งานไฟล์มาทำการจัดเก็บที่ส่วนกลาง
  3. ทำการศึกษากิจกรรมของการใช้งานไฟล์ที่มีลักษณะผิดปกติ
  4. ทำการจัดรูปแบบของกิจกรรมที่ผิดปกติ เพื่อหาต้นตอของปัญหา
  5. ทำการสร้างนโยบายที่มีความรัดกุมที่แตกต่างกัน
  6. ทำการเชื่อมต่อกับระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ เพื่อขยายของเขตของแนวรับ
  7. นำข้อมูลและความรู้ด้าน System, Knowledge และ People ของผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเข้ามาปรับใช้ในองค์กร

ในความร่วมมือดังกล่าวบริษัท I-SECURE ผู้ให้บริหารรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Managed Security Services Provider) ได้นำศูนย์ SOC ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 เข้ามาผสมผสานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับภัยคุกคามด้วยการทำบริการ Incident Response ให้แก่ลูกค้าในเชิงรุก

ขณะที่บริษัท nForce Secure จะช่วยนำประสบการณ์ทางด้าน Professional Technical Support ที่สั่งสมมากว่าสิบปี ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 เช่นกัน มาช่วยสนับสนุนลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในโซลูชันดังกล่าว

nforce_i-secure_carbon_black_2

กล่าวโดยสรุป โซลูชันทางด้าน Enterprise Protection and Response ที่เกิดจากความร่วมมือกันของทั้ง 3 บริษัทชั้นนำ จะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า I-SECURE ผู้ให้บริการ MSSP จากผลิตภัณฑ์ CarbonBlack รายแรกของประเทศไทย และ nForce Secure ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโซลูชันของ CarbonBlack แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จะเข้ามาช่วย ขัดขวาง ป้องกัน และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยอื่นๆ เพื่อหาต้นเหตุ และแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผลในระยะยาว

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท I-Secure
คุณภาสกรณ์ อักกะโชติกุล
Product Manager
084-6924594 / 02-6157005-7
Marketing.team@i-secure.co.th

i-secure_logo

หรือ

บริษัท nForce Secure
คุณสิทธิพงษ์ นทีประสิทธิพร
Product Manager
091-9974691 / 02-2740984
sale@nforcesecure.com
sittipong@nforcesecure.com

nforce_logo_2About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Tableau & AWS Webinar: ใช้ประโยชน์จากพลังของโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลแบบคลาวด์อันทันสมัย [27 ต.ค. 2020 เวลา 10.00น.]

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ Chief Data Officer, Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer, IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Tableau & AWS Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ใช้ประโยชน์จากพลังของโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลแบบคลาวด์อันทันสมัย" เพื่อทำความรู้จักกับภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจองค์กรอย่างครบวงจรบน Cloud ด้วยเครื่องมือจาก Amazon Web Services (AWS) และ Tableau ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2020 เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Microsoft เปิดตัว Azure Space รุกสู่ธุรกิจอวกาศ พร้อมเผยความร่วมมือกับ SpaceX

Microsoft ได้ออกมาประกาศเปิดตัวถึงการนำบริการ Microsoft Azure ไปสู่อุตสาหกรรมด้านอวกาศภายใต้ชื่อ Azure Space พร้อมเผยถึงความร่วมมือกับ SpaceX ในการบริการด้านโครงข่ายเชื่อมต่อ Cloud