CDIC 2023

[PR] อรูบ้าเปิดตัวระบบเครือข่าย Mobile-First แบบล่าสุด ผลักดันองค์กรมุ่งไปสู่การเป็น Digital Workplace ให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ประเทศไทย – อรูบ้า หนึ่งในบริษัทของฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ ( NYSE: HPE ) ได้ประกาศเปิดตัวโซลูชั่นระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ล่าสุดที่ทำให้องค์กรสามารถตอบโจทย์การสร้าง Digital Workplace สำหรับตอบรับความต้องการของพนักงานในยุค GenMobile ซึ่งเป็นเหล่าพนักงานที่ทำงานโดยใช้อุปกรณ์พกพาเป็นหลัก พร้อมรองรับความต้องการในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ Internet of Things ( IoT ) ให้ได้ไปพร้อม ๆ กัน ผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้จะทำให้ทีม IT รับรู้ปัญหาในระบบเครือข่ายล่วงหน้าและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที รวมถึงสามารถสร้างนโยบายรักษาความปลอดภัยสำหรับใช้งานภายใน Digital Workplace ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย

hpe_aruba_digital_workplace_4

ระบบเครือข่ายแบบเดิม ๆ นั้นถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเข้ากับระบบเครือข่ายผ่านทางสาย LAN เพื่อสื่อสารกับเซิฟเวอร์จำนวนมากภายในองค์กร ซึ่งแนวคิดนี้ได้ล้าสมัยไปเรียบร้อยแล้วในการดำเนินธุรกิจของทุกวันนี้ การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์ IoT รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่อยู่บน Cloud ได้ทำให้องค์กรต้องกลับมาทบทวนการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเดิม ๆ ที่ใช้งานอยู่ กับความต้องการในการเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างคล่องตัว เพื่อตอบรับต่อพฤติกรรมในการทำงานรูปแบบใหม่ ที่การสื่อสารและกำหนดการทำงานที่ไม่ตายตัวได้กลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ในการทำงานไปแล้ว ผลลัพธ์ของการทบทวนครั้งนี้ก็คือ องค์กรต้องปรับแนวทางการดำเนินงานใหม่ ให้บริการต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้นตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานภายในองค์กรเป็นหลัก เพื่อดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความสามารถให้มาร่วมงานด้วย และยังคงรักษาพนักงานที่ทำงานได้ดีภายในองค์กรให้ยังคงทำงานอยู่ต่อไป

โซลูชั่นระบบเครือข่ายล่าสุดและแนวทางในการใช้ซอฟต์แวร์เป็นหลักของอรูบ้านี้ได้ทำให้อรูบ้าสามารถนำเสนอสิ่งที่ล้ำหน้ายิ่งกว่าโซลูชั่นระบบเครือข่ายที่ใช้ฮาร์ดแวร์เป็นหลักและขาดความหยืดหยุ่นได้ ผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายชุดใหม่นี้ที่ได้ผสานเข้ากับนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย จะช่วยทำให้องค์กรที่มีระบบ IT เป็นหลักสามารถออกแบบและขยายระบบเครือข่ายที่มีอยู่ ให้กลายเป็น Digital Workplace ได้อย่างสมบูรณ์

ทำนายถึงปัญหาการเชื่อมต่อ WiFi ได้ล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาจะเกิด ด้วย Aruba Clarity

จากการที่อุปกรณ์จำนวนมากทำการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายขององค์กร ฝ่าย IT จึงต้องการที่จะมองเห็นรายละเอียดเชิงลึกในระดับของการเชื่อมต่อเครือข่าย ซึ่งรวมถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน, อุปกรณ์ และแอพพลิเคชั่น เพื่อให้การทำงานของทุกคนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง Aruba Clarity ซอฟต์แวร์โมดูลล่าสุดในระบบบริหารจัดการเครือข่าย Aruba AirWave ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนและเข้าใจง่าย ทำให้ฝ่าย IT สามารถรับรู้ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าและแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วก่อนที่ผู้ใช้งานจะได้รับผลกระทบ แทนที่จะคอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไปแล้วอย่างแต่ก่อน และด้วย Aruba Clarity นี้ก็ทำให้ Aruba AirWave สามารถตรวจสอบค่าต่าง ๆ หลากหลายได้ล่วงหน้า เช่น เวลาที่อุปกรณ์พกพาใช้ในการเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi, เวลาที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเข้ากับ RADIUS Server, เวลาที่ใช้ในการรับ IP Address จาก DHCP ไปจนถึงเวลาที่ใช้ในการ Resolve ชื่อใด ๆ จาก DNS นอกจากนี้ Clarity ยังช่วยให้ทีมงานผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ได้มากขึ้นกว่าข้อมูลการเชื่อมต่อและการโรมมิ่งของผู้ใช้งาน แต่ยังสามารถทำการจำลองการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยการใช้ Aruba Access Point ได้ทันทีที่ต้องการหรือตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบฯได้

ยิ่งไปกว่านั้น Aruba AirWave รุ่น 8.2 ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ก็จะทำให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT สามารถตรวจสอบเวลาที่ผู้ใช้งานใช้ในการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่มีความสำคัญและความน่าเชื่อถือต่ำได้ ทำให้การจัดการปัญหานี้ในเชิงรุกสามารถเป็นจริงขึ้นมาได้และทำให้ประสิทธิภาพของ Wi-Fi ดีขึ้น ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ของ VisualRF ใน AirWave เองก็ทำให้การตรวจสอบพื้นที่ที่สัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมสามารถทำย้อนหลังได้ถึง 24 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยให้วิศวกรระบบเครือข่ายไร้สายสามารถประหยัดเวลาและลดภาระงานในการใช้วิศวกรตรวจสอบปัญหาความครอบคลุมของ Wi-Fi ลงไปได้เป็นอย่างมาก

รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายลงลึกถึงระดับอุปกรณ์ ด้วย Aruba ClearPass ที่ถูกปรับปรุงมาอย่างทรงพลัง

เพื่อตอบรับความท้าทายของ Digital Workplace โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมถึงการมาของอุปกรณ์ IoT ด้วยแล้ว องค์กรต่าง ๆ ก็ต้องสามารถปรับแต่งนโยบายรักษาความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและบังคับเปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ตามต้องการ และด้วยการเติบโตของการใช้งานอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นบนคลาวด์ที่เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายขององค์กรเหล่านั้น ฝ่าย IT ขององค์กรก็ต้องการนโยบายกลางเพื่อใช้ในการปกป้องทรัพยากรต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะเป็นอุปกรณ์ประเภทใดหรือเชื่อมต่อระบบเครือข่ายด้วยวิธีการใดก็ตาม

Aruba ClearPass Policy Manager รุ่น 6.6 ซึ่งใหม่ล่าสุดนี้ จะทำให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยสามารถสร้างนโยบายที่ตอบรับต่อการเติบโตของ BYOD และความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน IoT ภายในองค์กรได้ ClearPass 6.6 สามารถทำการกำหนดโปรไฟล์สำหรับอุปกรณ์ต่อเชื่อมได้ทุกประเภท รองรับการยืนยันตัวตนแบบ Multi-factor บนอุปกรณ์พกพาก่อนทำการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเช่นการเปลี่ยนเวลาและสถานที่ในการเข้าถึงระบบฯ อีกทั้งเมื่อนำ ClearPass ไปทำงานร่วมกับ Next-generation Firewall จาก Palo Alto Networks และพาร์ทเนอร์ทางด้านระบบยืนยันตัวตนแบบ Multi-factor อย่าง Duo Security หรือ ImageWare แล้ว ClearPass ก็จะสามารถปกป้องอุปกรณ์, ระบบเครือข่าย และแอพพลิเคชั่นจากภัยคุกคามต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที

ประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยี Multi-gigabit บนทั้งระบบเครือข่ายแบบมีสายและไร้สาย

hpe_aruba_digital_workplace_1

ใหม่อรูบ้า 802.11ac Wave 2 Access Point ซีรีส์ 330 ล่าสุดมาพร้อมกับเทคโนโลยี HPE Smart Rate และทำให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์ในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดสำหรับแอพพลิเคชั่นที่ต้องใช้แบนด์วิดธ์ปริมาณมหาศาล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิเคชั่นที่ต้องการความต่อเนื่อง เช่น Microsoft Skype for Business และการโทรศัพท์ผ่าน Wi-Fi เป็นต้น ด้วยเทคโนโลยี ClientMatch ที่เป็นเอกลักษณ์ของอรูบ้า จึงมั่นใจได้ว่า Access Point ซีรีส์ 330 นี้จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พกพาที่รองรับ 802.11ac Wave 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้มาตรฐาน Multi-user multi-input multi-output ( MU-MIMO ) รวมถึงใน Access Point รุ่นล่าสุดนี้ยังมาพร้อมกับ Bluetooth Low Energy ( BLE ) ด้วยภายในตัว ทำให้การบริหารจัดการ Aruba Beacons ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ และการรองรับการเพิ่มขยายบริการข้อมูลตำแหน่งสถานที่ภายในอาคารเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

ในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปยังรูปแบบของ Digital Workplace นี้ เหล่าพนักงานต่างก็มองการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เป็นหนทางหลักเหนือช่องทางอื่น ๆ ทำให้องค์กรไม่ต้องมีพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อแบบมีสายโดยตรงเป็นจำนวนมากอีกต่อไป อย่างไรก็ดี การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ IoT นั้นก็ทำให้ระบบเครือข่ายการเชื่อมต่อแบบมีสายนั้นยังคงมีความสำคัญอยู่ Aruba 3810 Switch Series ล่าสุดที่ได้ผสานเทคโนโลยี HPE Smart Rate เข้ามานี้จะทำให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยความเร็ว 1/2.5/5/10Gbps ได้ และด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อแบบ Multi-gigabit นี้เอง สวิตช์รุ่น 3810 นี้ก็จะช่วยสร้างความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวให้แก่ฝ่าย IT ที่ต้องการระบบเครือข่ายที่ใช้งานได้ยืนยาวเพื่อรองรับเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้นมา และจะต้องการความเร็วสูงยิ่งกว่าระดับเพดาน 1Gbps ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขึ้นไปอีกมาก

Aruba 3810 Series ล่าสุดและสวิตช์สำหรับแคมปัสที่มีอยู่เดิมอย่าง Aruba 2530, 2920 และ 5400R นี้จะทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ ArubaOS-Switch รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการกลางที่ได้รวมเอาจุดเด่นและความสามารถที่ดีที่สุดจากระบบปฏิบัติการ ArubaOS และ HPE ProvisionOS เข้าด้วยกัน และด้วย Aruba Provision ASIC ที่ติดตั้งอยู่ภายใน เหล่าสวิตช์แห่งอนาคตนี้ก็ได้ทำให้การควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยการเขียนโปรแกรมแบบ Real-time เป็นจริงขึ้นมาได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลทุก ๆ Packet ที่ทำงานอยู่ในระดับ Line-rate ได้แต่อย่างใด

ลงมือทำได้อย่างรวดเร็วขึ้น ด้วยบริการจาก HPE Services

ในยุคที่ Digital ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงที่ทำงานอย่างในปัจจุบันนี้ องค์กรต่าง ๆ ก็ต้องเผชิญกับความต้องการที่จะนำเสนอประสบการณ์แบบผู้บริโภคให้ได้ในการทำงาน การจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใด ๆ ในระบบเครือข่ายและรูปแบบการสื่อสารในการทำงานภายในองค์กรขนาดใหญ่ไปพร้อม ๆ กับการทำให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้นั้นอาจจะมีความท้าทายยิ่งกว่าที่คิด ด้วยความเชี่ยวชาญและประสพการณ์หลายสิบปีของ HPE Services ในการผสานรวมระบบจากผู้ผลิตที่หลากหลายและการติดต่อประสานงานภายในโครงการ จะช่วยลดความเสี่ยงและระยะเวลาที่ใช้ในการติดตั้งลงได้ บริการเหล่านี้จะนำเสนอตามความต้องการของผู้บริโภค, เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจซึ่งเชื่อมต่อเครือข่ายอยู่ บริการของ HPE จะช่วยให้การนำปัจจัยสำคัญในการมุ่งไปสู่การเป็น Digital Workplace อันได้แก่การกำหนดกลยุทธ์, การประเมิน, การออกแบบ, การติดตั้ง, การผสานระบบ, การบริหารจัดการ และการปรับแต่ง รวมไปจนถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้แก่โซลูชั่นระบบเครือข่ายจากอรูบ้า

Read the HPE Services media advisory: http://www8.hp.com/us/en/hpe-news/press-release.html?id=2192492

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ HPE Services จากโฆษกของ HPE ได้ที่ http://www8.hp.com/us/en/hpe-news/press-release.html?id=2192492

คำกล่าวสนับสนุนจากลูกค้า

Pacific Life

Pacific Life เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินและถูกจัดอันดับอยู่ใน Fortune 500 ได้นำโซลูชั่นของอรูบ้าและ HPE networking มาใช้เพื่อเสริมกลยุทธ์โมบายไอทีของตน

“เรามีอุปกรณ์ต่าง ๆ มากกว่า 2, 000 เครื่องที่เชื่อมต่อเข้ามาแบบไร้สายในแต่ละวัน มีทั้งอุปกรณ์ของบริษัท ของพนักงาน และของผู้รับช่วงงาน ( contractor ) “ กล่าวโดย Alex Munro, AVP ผู้ดูแล Corporate IT Enterprise Technologies ของ Pacific Life “เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้มาจากหลากหลายผู้ใช้และมีความต้องการต่างกันมาก เราต้องการความสามารถที่จะกำหนดและจัดระดับความปลอดภัยในการเข้าถึงที่เหมาะสมของแต่ละคนแต่ละอุปกรณ์ ขณะเดียวกันก็รักษาระดับการให้บริการและสร้างประสบการณ์อันดีให้แก่ผู้ใช้งานด้วย เรานำ campus solution ของอรูบ้าทั้งแบบมีสายและไร้สายมาใช้ ด้วยการผนึกรวมกันเข้าทั้งสมรรถนะและระบบตรวจสอบการเข้าใช้งาน ( authentication ) เพื่อทำให้เราเป็นสถานที่ทำงานซึ่งรองรับอุปกรณ์พกพาและให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่พนักงานของเราและผู้รับช่วงงาน ขณะเดียวกันก็สามารถบริหารจัดการภาพรวมและควบคลุมดูแลระบบเครือข่ายและความปลอดภัยได้”

Maxim Integrated Products, Inc.,

Maxim Integrated Products, Inc., ผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั้งแบบ อนาล็อกและแบบผสม ได้นำ 335 APs และ 3810 switch ของอรูบ้ามาใช้ “พวกเราตื่นเต้นเกี่ยวกับคุณลักษณะและสมรรถนะใหม่ ๆ ของ multi-gigabit APs และ Switches ตัวใหม่ของอรูบ้า” กล่าวโดย Danny Kwan วิศวกรอาวุโสดูแลระบบเครือข่ายของ Maxim “โดยเฉพาะ 3810 switch เราชอบที่มันมี Smart Rate technology ง่ายในการใช้งาน และมีคำสั่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้ว เราจึงตัดสินใจนำมันมาต่อเชื่อมเข้ากับโซลูชั่นสวิทชิ่งเดิมที่มีอยู่ของเรา ส่วน 335 APs มาพร้อมกับ MU-MIMO ทำให้เราสามารถให้สมรรถนะสูงสุดของระบบเครือข่ายแก่ผู้ใช้บริการได้ และเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไอทีให้เป็น mobile-first และ BYOD-friendly โซลูชั่นใหม่จะทำให้เรามั่นใจว่ามันจะสามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่มากขึ้นในอนาคตได้”

West Chester University

West Chester University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ใหญ่ที่สุด ใน 14 สถาบันการศึกษาชั้นสูงของมลรัฐเพนซิลวาเนีย “หนึ่งในเป้าหมายทางไอทีของเราคือการสร้างความมั่นใจว่าการต่อเชื่อมเข้ามาแบบไร้สายของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใด ๆ หรือบริเวณไหนในมหาวิทยาลัยจะไม่มีการสะดุดและมีความน่าเชื่อถือสูง” กล่าวโดย Trevor Beach วิศวกรด้านเครือข่ายของ West Chester University “เราใช้ความสามารถใหม่ของ AirWave กับ Clarity ของอรูบ้าทำให้ทีมงานของเรามองเห็นรายละเอียดของสมรรถนะของระบบเครือข่าย รวมทั้งการบริการของระบบเครือข่ายที่ให้แก่แต่ละอุปกรณ์ รวมทั้งหมดที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน ช่วงที่สูงที่สุดเรามีผู้ใช้เชื่อมต่อเข้ามามากถึง 12, 000 คน เราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของ AirWave ช่วยให้เราปรับแก้ระบบเครือข่ายให้ดีขึ้นได้ทันที โดยสามารถพบอาการของปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ก่อนอย่างรวดเร็ว และแก้ไขทัน ก่อนที่มันจะสร้างปัญหาต่อไป ทำให้เรามีเวลาเพิ่มขึ้นที่จะไปใช้โฟกัสทำเรื่องอื่น ๆ ”

คำกล่าวสนับสนุนจาก Technology Partner

Palo Alto Networks

“องค์กรต่าง ๆ กำลังจะประสพกับปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างมากมายของจำนวนอุปกรณ์ IoT และอุปกรณ์พกพาในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายของตน ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีต้องการความสามารถที่จะทำการป้องกันการเชื่อมต่อเข้ามาของอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยง” กล่าวโดย Chad Kinzelberg รองประธานอาวุโสของหน่วยงาน Business and Corporate Development ของ Palo Alto networks “การนำ Aruba ClearPass มาเชื่อมต่อเข้ากับ Palo Alto Networks Next Generation Security Platform ทำให้ภัยคุกคามที่มีศักยภาพใด ๆ ถูกตรวจพบอย่างรวดเร็วและถูกย้ายออกจากระบบเครือข่าย ช่วยขจัดโอกาสที่ข้อมูลจะสูญหายและทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด”

Duo Security

“การผนวกผลิตภัณฑ์ของเราล่าสุดกับ Aruba ClearPass ช่วยแก้ปัญหาที่องค์กรต่าง ๆ ประสพอยู่ทุกวัน” กล่าวโดย Ash Devata รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Duo Security “ ด้วย Duo และ ClearPass องค์กรต่าง ๆ สามารถเชื่อมั่นได้อย่างสูงขึ้นในเรื่องความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายของตนและแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ กุญแจสำคัญคือความการที่พนักงานและตัวผู้ใช้เองสามารถทำเองได้ง่าย ๆ เขาจึงยอมรับที่จะใช้ two-factor authentication solution ของ Duo ซึ่งส่งผลให้ความปลอดภัยโดยรวมของระบบเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน”

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Duo Security blog: https://www.duo.com/blog/duo-security-releases-new-application-integrations

ImageWare

“พฤติกรรมของคนและรหัสผ่านของเขาเป็นจุดอ่อนที่สุดในการเชื่อมต่อเข้า network authentication” กล่าวโดย Jim Miller ประธานและ CEO ของ ImageWare “การเอาความซับซ้อนของรหัสผ่านออก ขณะที่เพิ่มความปลอดภัยให้เข็มแข็งขึ้น ทำได้โดยใช้ biometrics เพิ่มการป้องกันในระดับที่สองให้แก่ระบบเครือข่ายและแอพพลิเคชั่นสำหรับพนักงานในยุคอุปกรณ์พกพานี้ การรวมกันระหว่าง Aruba ClearPass และ ImageWare GoVerifyID ช่วยให้เกิด multi-tiered และ multi-model biometric security approach ที่ทรงพลังซึ่งสามารถใช้ได้กับแอพพลิเคชั่นที่สำคัญมาก ๆ หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายด้วยวิธีการต่าง ๆ – แบบมีสาย ไร้สาย VPN หรือ cellular – และง่ายในการนำไปปรับใช้ในองค์กร”

คำกล่าวสนับสนุนโดย Channel Partner

Comm Solutions

Comm Solution เป็น Channel Partner ของอรูบ้า เป็นผู้จัดหา end-to-end technology solutions สำหรับบริษัทต่าง ๆ ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ “เมื่อมีองค์กรเพิ่มขึ้นที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ mobile-first workplaces เราจำเป็นที่จะต้องจัดการหาส่วนผสมทาง technology solutions ที่ถูกต้องซึ่งไม่เพียงแต่ง่ายในการนำไปปรับใช้เท่านั้น แต่ต้องทำให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด” กล่าวโดย Bill Carr, Chief Mobility Architech ของ Comm Solutions “ ความเป็นเอกภาพของโซลูชั่นระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายของอรูบ้า รวมทั้งความสามารถที่เพิ่มขึ้นซึ่งที่ล้ำสมัยของ AirWave และ ClearPass ทำให้ลูกค้าของเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานให้สูงขึ้นได้ และแผนกไอทีสามารถทำให้ธุรกิจขององค์กรดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง”

Adaptive Communications

Adaptive Communications เป็นผู้นำในการจัดหาโซลูชั่นด้านไอทีให้แก่ลูกค้าหลาย ๆ ราย “อรูบ้าสามารถแสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องถึงความเป็นผู้นำในเรื่องนวัตกรรมและเอกภาพระหว่างโซลูชั่นแบบมีสายและไร้สายที่สมบูรณ์แบบของตน รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นโซลูชั่นทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ล่าสุดของอรูบ้า เพราะยิ่งลูกค้าเราย้ายไปสู่ mobile-first networks มากยิ่งขึ้นเท่าไร เขายิ่งมีความจำเป็นสูงยิ่งขึ้นที่จะต้องใช้โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบของอรูบ้า” กล่าวโดย John Turner ผู้อำนวยการของแผนก UC Practice ของ Adaptive Communications “ ลูกค้าของเราล้วนตื่นเต้นกับ Clarity solution ของอรูบ้า ที่ทำให้สามารถโฟกัสไปในระบบเครือข่ายได้ค่อนข้างลึก รวมทั้งความสามารถใหม่ในการทำ multi-factor authentication ของ ClearPass ทำให้ลูกค้าของเราสามารถให้ประสบการณ์ที่มีคุณภาพสูงแก่ผู้ใช้บริการได้ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในยุค digital workplace สมัยใหม่นี้”

Pricing and Availability

  • Aruba 330 series Wave 2 Access Points ตัวใหม่ซึ่งเป็น multi-gigabit จะวางตลาดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 ด้วยราคา 1, 695 ดอลลาร์สหรัฐฯ
  • Aruba 3810 series switches จะวางตลาดในวันนี้ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 4, 299 ดอลลาร์สหรัฐฯ
  • Aruba ClearPass 6.6 จะมีให้ทำการอัพเกรดซอฟต์แวร์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 นี้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับลูกค้าปัจจุบันที่สัญญาบริการยังไม่หมดลง
  • Aruba AirWave 8.2 และ Aruna Clarity module จะมีวางตลาดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 นี้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

 

เกี่ยวกับอรูบ้าบริษัทหนึ่งในเครือฮิวเล็ตแพ็กการ์ด

อรูบ้าเป็นหนึ่งในเครือบริษัทฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์และเป็นผู้นำในการจัดหาโซลูชั่นระบบเครือข่ายที่ล้ำสมัยสำหรับองค์กรทุกขนาดทั่วโลก บริษัทเป็นผู้ผลิตโซลูชั่นด้านไอทีที่ช่วยเพิ่มพลังให้องค์กรในการให้บริการแก่ผู้ใช้รุ่นใหม่ที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์พกพาผู้ซึ่งใช้ apps ต่าง ๆ ทางธุรกิจที่วางอยู่บนคลาวด์ในทุก ๆ ขั้นตอนของการดำเนินชีวิตทั้งในที่ทำงานและเรื่องส่วนตัว

เรียนรู้เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับอรูบ้าได้ที่ http://www.arubanetworks.com ถ้าต้องการข้อมูลที่ล่าสุดตลอดเวลาสามารถติตามโดยการ follow on Twitter และสำหรับการพูดคุยทางเรื่องเทคโนโลยีล่าสุดเกี่ยวกับ mobility และผลิตภัณฑ์ของอรูบ้า เยี่ยมชม Airheads Social ที่ http://community.arubanetworks.com


About TechTalkThai_PR

Check Also

Sirisoft ผนึกกำลัง Red Hat และ VST ECS นำเสนอ Red Hat OpenShift Platform Plus [Guest Post]

Sirisoft (สิริซอฟต์) ผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของไทย ผนึกกำลัง Red Hat (เร้ดแฮท (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการด้านโซลูชันโอเพ่นซอร์สระดับแนวหน้าของโลก และ VST ECS (วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) …

Intel ออกบริการ Trust-as-a-Service ภายใต้โปรเจ็ค ‘Amber’

Project Amber ถูกวางตัวให้เป็นบริการ SaaS ที่จะช่วยเรื่องของการตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมนั้นๆมีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยเป็นบริการแรกในส่วนของ Trust Authority ที่ถูกเปิดตัวออกมา