SUSE by Ingram

[PR] อรูบ้าเปิดตัวระบบเครือข่าย Mobile-First แบบล่าสุด ผลักดันองค์กรมุ่งไปสู่การเป็น Digital Workplace ให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ประเทศไทย – อรูบ้า หนึ่งในบริษัทของฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ ( NYSE: HPE ) ได้ประกาศเปิดตัวโซลูชั่นระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ล่าสุดที่ทำให้องค์กรสามารถตอบโจทย์การสร้าง Digital Workplace สำหรับตอบรับความต้องการของพนักงานในยุค GenMobile ซึ่งเป็นเหล่าพนักงานที่ทำงานโดยใช้อุปกรณ์พกพาเป็นหลัก พร้อมรองรับความต้องการในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ Internet of Things ( IoT ) ให้ได้ไปพร้อม ๆ กัน ผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้จะทำให้ทีม IT รับรู้ปัญหาในระบบเครือข่ายล่วงหน้าและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที รวมถึงสามารถสร้างนโยบายรักษาความปลอดภัยสำหรับใช้งานภายใน Digital Workplace ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย

hpe_aruba_digital_workplace_4

ระบบเครือข่ายแบบเดิม ๆ นั้นถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเข้ากับระบบเครือข่ายผ่านทางสาย LAN เพื่อสื่อสารกับเซิฟเวอร์จำนวนมากภายในองค์กร ซึ่งแนวคิดนี้ได้ล้าสมัยไปเรียบร้อยแล้วในการดำเนินธุรกิจของทุกวันนี้ การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์ IoT รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่อยู่บน Cloud ได้ทำให้องค์กรต้องกลับมาทบทวนการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเดิม ๆ ที่ใช้งานอยู่ กับความต้องการในการเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างคล่องตัว เพื่อตอบรับต่อพฤติกรรมในการทำงานรูปแบบใหม่ ที่การสื่อสารและกำหนดการทำงานที่ไม่ตายตัวได้กลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ในการทำงานไปแล้ว ผลลัพธ์ของการทบทวนครั้งนี้ก็คือ องค์กรต้องปรับแนวทางการดำเนินงานใหม่ ให้บริการต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้นตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานภายในองค์กรเป็นหลัก เพื่อดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความสามารถให้มาร่วมงานด้วย และยังคงรักษาพนักงานที่ทำงานได้ดีภายในองค์กรให้ยังคงทำงานอยู่ต่อไป

โซลูชั่นระบบเครือข่ายล่าสุดและแนวทางในการใช้ซอฟต์แวร์เป็นหลักของอรูบ้านี้ได้ทำให้อรูบ้าสามารถนำเสนอสิ่งที่ล้ำหน้ายิ่งกว่าโซลูชั่นระบบเครือข่ายที่ใช้ฮาร์ดแวร์เป็นหลักและขาดความหยืดหยุ่นได้ ผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายชุดใหม่นี้ที่ได้ผสานเข้ากับนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย จะช่วยทำให้องค์กรที่มีระบบ IT เป็นหลักสามารถออกแบบและขยายระบบเครือข่ายที่มีอยู่ ให้กลายเป็น Digital Workplace ได้อย่างสมบูรณ์

ทำนายถึงปัญหาการเชื่อมต่อ WiFi ได้ล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาจะเกิด ด้วย Aruba Clarity

จากการที่อุปกรณ์จำนวนมากทำการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายขององค์กร ฝ่าย IT จึงต้องการที่จะมองเห็นรายละเอียดเชิงลึกในระดับของการเชื่อมต่อเครือข่าย ซึ่งรวมถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน, อุปกรณ์ และแอพพลิเคชั่น เพื่อให้การทำงานของทุกคนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง Aruba Clarity ซอฟต์แวร์โมดูลล่าสุดในระบบบริหารจัดการเครือข่าย Aruba AirWave ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนและเข้าใจง่าย ทำให้ฝ่าย IT สามารถรับรู้ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าและแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วก่อนที่ผู้ใช้งานจะได้รับผลกระทบ แทนที่จะคอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไปแล้วอย่างแต่ก่อน และด้วย Aruba Clarity นี้ก็ทำให้ Aruba AirWave สามารถตรวจสอบค่าต่าง ๆ หลากหลายได้ล่วงหน้า เช่น เวลาที่อุปกรณ์พกพาใช้ในการเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi, เวลาที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเข้ากับ RADIUS Server, เวลาที่ใช้ในการรับ IP Address จาก DHCP ไปจนถึงเวลาที่ใช้ในการ Resolve ชื่อใด ๆ จาก DNS นอกจากนี้ Clarity ยังช่วยให้ทีมงานผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ได้มากขึ้นกว่าข้อมูลการเชื่อมต่อและการโรมมิ่งของผู้ใช้งาน แต่ยังสามารถทำการจำลองการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยการใช้ Aruba Access Point ได้ทันทีที่ต้องการหรือตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบฯได้

ยิ่งไปกว่านั้น Aruba AirWave รุ่น 8.2 ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ก็จะทำให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT สามารถตรวจสอบเวลาที่ผู้ใช้งานใช้ในการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่มีความสำคัญและความน่าเชื่อถือต่ำได้ ทำให้การจัดการปัญหานี้ในเชิงรุกสามารถเป็นจริงขึ้นมาได้และทำให้ประสิทธิภาพของ Wi-Fi ดีขึ้น ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ของ VisualRF ใน AirWave เองก็ทำให้การตรวจสอบพื้นที่ที่สัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมสามารถทำย้อนหลังได้ถึง 24 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยให้วิศวกรระบบเครือข่ายไร้สายสามารถประหยัดเวลาและลดภาระงานในการใช้วิศวกรตรวจสอบปัญหาความครอบคลุมของ Wi-Fi ลงไปได้เป็นอย่างมาก

รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายลงลึกถึงระดับอุปกรณ์ ด้วย Aruba ClearPass ที่ถูกปรับปรุงมาอย่างทรงพลัง

เพื่อตอบรับความท้าทายของ Digital Workplace โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมถึงการมาของอุปกรณ์ IoT ด้วยแล้ว องค์กรต่าง ๆ ก็ต้องสามารถปรับแต่งนโยบายรักษาความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและบังคับเปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ตามต้องการ และด้วยการเติบโตของการใช้งานอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นบนคลาวด์ที่เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายขององค์กรเหล่านั้น ฝ่าย IT ขององค์กรก็ต้องการนโยบายกลางเพื่อใช้ในการปกป้องทรัพยากรต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะเป็นอุปกรณ์ประเภทใดหรือเชื่อมต่อระบบเครือข่ายด้วยวิธีการใดก็ตาม

Aruba ClearPass Policy Manager รุ่น 6.6 ซึ่งใหม่ล่าสุดนี้ จะทำให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยสามารถสร้างนโยบายที่ตอบรับต่อการเติบโตของ BYOD และความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน IoT ภายในองค์กรได้ ClearPass 6.6 สามารถทำการกำหนดโปรไฟล์สำหรับอุปกรณ์ต่อเชื่อมได้ทุกประเภท รองรับการยืนยันตัวตนแบบ Multi-factor บนอุปกรณ์พกพาก่อนทำการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเช่นการเปลี่ยนเวลาและสถานที่ในการเข้าถึงระบบฯ อีกทั้งเมื่อนำ ClearPass ไปทำงานร่วมกับ Next-generation Firewall จาก Palo Alto Networks และพาร์ทเนอร์ทางด้านระบบยืนยันตัวตนแบบ Multi-factor อย่าง Duo Security หรือ ImageWare แล้ว ClearPass ก็จะสามารถปกป้องอุปกรณ์, ระบบเครือข่าย และแอพพลิเคชั่นจากภัยคุกคามต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที

ประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยี Multi-gigabit บนทั้งระบบเครือข่ายแบบมีสายและไร้สาย

hpe_aruba_digital_workplace_1

ใหม่อรูบ้า 802.11ac Wave 2 Access Point ซีรีส์ 330 ล่าสุดมาพร้อมกับเทคโนโลยี HPE Smart Rate และทำให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์ในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดสำหรับแอพพลิเคชั่นที่ต้องใช้แบนด์วิดธ์ปริมาณมหาศาล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิเคชั่นที่ต้องการความต่อเนื่อง เช่น Microsoft Skype for Business และการโทรศัพท์ผ่าน Wi-Fi เป็นต้น ด้วยเทคโนโลยี ClientMatch ที่เป็นเอกลักษณ์ของอรูบ้า จึงมั่นใจได้ว่า Access Point ซีรีส์ 330 นี้จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พกพาที่รองรับ 802.11ac Wave 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้มาตรฐาน Multi-user multi-input multi-output ( MU-MIMO ) รวมถึงใน Access Point รุ่นล่าสุดนี้ยังมาพร้อมกับ Bluetooth Low Energy ( BLE ) ด้วยภายในตัว ทำให้การบริหารจัดการ Aruba Beacons ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ และการรองรับการเพิ่มขยายบริการข้อมูลตำแหน่งสถานที่ภายในอาคารเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

ในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปยังรูปแบบของ Digital Workplace นี้ เหล่าพนักงานต่างก็มองการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เป็นหนทางหลักเหนือช่องทางอื่น ๆ ทำให้องค์กรไม่ต้องมีพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อแบบมีสายโดยตรงเป็นจำนวนมากอีกต่อไป อย่างไรก็ดี การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ IoT นั้นก็ทำให้ระบบเครือข่ายการเชื่อมต่อแบบมีสายนั้นยังคงมีความสำคัญอยู่ Aruba 3810 Switch Series ล่าสุดที่ได้ผสานเทคโนโลยี HPE Smart Rate เข้ามานี้จะทำให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยความเร็ว 1/2.5/5/10Gbps ได้ และด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อแบบ Multi-gigabit นี้เอง สวิตช์รุ่น 3810 นี้ก็จะช่วยสร้างความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวให้แก่ฝ่าย IT ที่ต้องการระบบเครือข่ายที่ใช้งานได้ยืนยาวเพื่อรองรับเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้นมา และจะต้องการความเร็วสูงยิ่งกว่าระดับเพดาน 1Gbps ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขึ้นไปอีกมาก

Aruba 3810 Series ล่าสุดและสวิตช์สำหรับแคมปัสที่มีอยู่เดิมอย่าง Aruba 2530, 2920 และ 5400R นี้จะทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ ArubaOS-Switch รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการกลางที่ได้รวมเอาจุดเด่นและความสามารถที่ดีที่สุดจากระบบปฏิบัติการ ArubaOS และ HPE ProvisionOS เข้าด้วยกัน และด้วย Aruba Provision ASIC ที่ติดตั้งอยู่ภายใน เหล่าสวิตช์แห่งอนาคตนี้ก็ได้ทำให้การควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยการเขียนโปรแกรมแบบ Real-time เป็นจริงขึ้นมาได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลทุก ๆ Packet ที่ทำงานอยู่ในระดับ Line-rate ได้แต่อย่างใด

ลงมือทำได้อย่างรวดเร็วขึ้น ด้วยบริการจาก HPE Services

ในยุคที่ Digital ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงที่ทำงานอย่างในปัจจุบันนี้ องค์กรต่าง ๆ ก็ต้องเผชิญกับความต้องการที่จะนำเสนอประสบการณ์แบบผู้บริโภคให้ได้ในการทำงาน การจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใด ๆ ในระบบเครือข่ายและรูปแบบการสื่อสารในการทำงานภายในองค์กรขนาดใหญ่ไปพร้อม ๆ กับการทำให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้นั้นอาจจะมีความท้าทายยิ่งกว่าที่คิด ด้วยความเชี่ยวชาญและประสพการณ์หลายสิบปีของ HPE Services ในการผสานรวมระบบจากผู้ผลิตที่หลากหลายและการติดต่อประสานงานภายในโครงการ จะช่วยลดความเสี่ยงและระยะเวลาที่ใช้ในการติดตั้งลงได้ บริการเหล่านี้จะนำเสนอตามความต้องการของผู้บริโภค, เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจซึ่งเชื่อมต่อเครือข่ายอยู่ บริการของ HPE จะช่วยให้การนำปัจจัยสำคัญในการมุ่งไปสู่การเป็น Digital Workplace อันได้แก่การกำหนดกลยุทธ์, การประเมิน, การออกแบบ, การติดตั้ง, การผสานระบบ, การบริหารจัดการ และการปรับแต่ง รวมไปจนถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้แก่โซลูชั่นระบบเครือข่ายจากอรูบ้า

Read the HPE Services media advisory: http://www8.hp.com/us/en/hpe-news/press-release.html?id=2192492

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ HPE Services จากโฆษกของ HPE ได้ที่ http://www8.hp.com/us/en/hpe-news/press-release.html?id=2192492

คำกล่าวสนับสนุนจากลูกค้า

Pacific Life

Pacific Life เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินและถูกจัดอันดับอยู่ใน Fortune 500 ได้นำโซลูชั่นของอรูบ้าและ HPE networking มาใช้เพื่อเสริมกลยุทธ์โมบายไอทีของตน

“เรามีอุปกรณ์ต่าง ๆ มากกว่า 2, 000 เครื่องที่เชื่อมต่อเข้ามาแบบไร้สายในแต่ละวัน มีทั้งอุปกรณ์ของบริษัท ของพนักงาน และของผู้รับช่วงงาน ( contractor ) “ กล่าวโดย Alex Munro, AVP ผู้ดูแล Corporate IT Enterprise Technologies ของ Pacific Life “เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้มาจากหลากหลายผู้ใช้และมีความต้องการต่างกันมาก เราต้องการความสามารถที่จะกำหนดและจัดระดับความปลอดภัยในการเข้าถึงที่เหมาะสมของแต่ละคนแต่ละอุปกรณ์ ขณะเดียวกันก็รักษาระดับการให้บริการและสร้างประสบการณ์อันดีให้แก่ผู้ใช้งานด้วย เรานำ campus solution ของอรูบ้าทั้งแบบมีสายและไร้สายมาใช้ ด้วยการผนึกรวมกันเข้าทั้งสมรรถนะและระบบตรวจสอบการเข้าใช้งาน ( authentication ) เพื่อทำให้เราเป็นสถานที่ทำงานซึ่งรองรับอุปกรณ์พกพาและให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่พนักงานของเราและผู้รับช่วงงาน ขณะเดียวกันก็สามารถบริหารจัดการภาพรวมและควบคลุมดูแลระบบเครือข่ายและความปลอดภัยได้”

Maxim Integrated Products, Inc.,

Maxim Integrated Products, Inc., ผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั้งแบบ อนาล็อกและแบบผสม ได้นำ 335 APs และ 3810 switch ของอรูบ้ามาใช้ “พวกเราตื่นเต้นเกี่ยวกับคุณลักษณะและสมรรถนะใหม่ ๆ ของ multi-gigabit APs และ Switches ตัวใหม่ของอรูบ้า” กล่าวโดย Danny Kwan วิศวกรอาวุโสดูแลระบบเครือข่ายของ Maxim “โดยเฉพาะ 3810 switch เราชอบที่มันมี Smart Rate technology ง่ายในการใช้งาน และมีคำสั่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้ว เราจึงตัดสินใจนำมันมาต่อเชื่อมเข้ากับโซลูชั่นสวิทชิ่งเดิมที่มีอยู่ของเรา ส่วน 335 APs มาพร้อมกับ MU-MIMO ทำให้เราสามารถให้สมรรถนะสูงสุดของระบบเครือข่ายแก่ผู้ใช้บริการได้ และเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไอทีให้เป็น mobile-first และ BYOD-friendly โซลูชั่นใหม่จะทำให้เรามั่นใจว่ามันจะสามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่มากขึ้นในอนาคตได้”

West Chester University

West Chester University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ใหญ่ที่สุด ใน 14 สถาบันการศึกษาชั้นสูงของมลรัฐเพนซิลวาเนีย “หนึ่งในเป้าหมายทางไอทีของเราคือการสร้างความมั่นใจว่าการต่อเชื่อมเข้ามาแบบไร้สายของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใด ๆ หรือบริเวณไหนในมหาวิทยาลัยจะไม่มีการสะดุดและมีความน่าเชื่อถือสูง” กล่าวโดย Trevor Beach วิศวกรด้านเครือข่ายของ West Chester University “เราใช้ความสามารถใหม่ของ AirWave กับ Clarity ของอรูบ้าทำให้ทีมงานของเรามองเห็นรายละเอียดของสมรรถนะของระบบเครือข่าย รวมทั้งการบริการของระบบเครือข่ายที่ให้แก่แต่ละอุปกรณ์ รวมทั้งหมดที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน ช่วงที่สูงที่สุดเรามีผู้ใช้เชื่อมต่อเข้ามามากถึง 12, 000 คน เราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของ AirWave ช่วยให้เราปรับแก้ระบบเครือข่ายให้ดีขึ้นได้ทันที โดยสามารถพบอาการของปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ก่อนอย่างรวดเร็ว และแก้ไขทัน ก่อนที่มันจะสร้างปัญหาต่อไป ทำให้เรามีเวลาเพิ่มขึ้นที่จะไปใช้โฟกัสทำเรื่องอื่น ๆ ”

คำกล่าวสนับสนุนจาก Technology Partner

Palo Alto Networks

“องค์กรต่าง ๆ กำลังจะประสพกับปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างมากมายของจำนวนอุปกรณ์ IoT และอุปกรณ์พกพาในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายของตน ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีต้องการความสามารถที่จะทำการป้องกันการเชื่อมต่อเข้ามาของอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยง” กล่าวโดย Chad Kinzelberg รองประธานอาวุโสของหน่วยงาน Business and Corporate Development ของ Palo Alto networks “การนำ Aruba ClearPass มาเชื่อมต่อเข้ากับ Palo Alto Networks Next Generation Security Platform ทำให้ภัยคุกคามที่มีศักยภาพใด ๆ ถูกตรวจพบอย่างรวดเร็วและถูกย้ายออกจากระบบเครือข่าย ช่วยขจัดโอกาสที่ข้อมูลจะสูญหายและทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด”

Duo Security

“การผนวกผลิตภัณฑ์ของเราล่าสุดกับ Aruba ClearPass ช่วยแก้ปัญหาที่องค์กรต่าง ๆ ประสพอยู่ทุกวัน” กล่าวโดย Ash Devata รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Duo Security “ ด้วย Duo และ ClearPass องค์กรต่าง ๆ สามารถเชื่อมั่นได้อย่างสูงขึ้นในเรื่องความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายของตนและแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ กุญแจสำคัญคือความการที่พนักงานและตัวผู้ใช้เองสามารถทำเองได้ง่าย ๆ เขาจึงยอมรับที่จะใช้ two-factor authentication solution ของ Duo ซึ่งส่งผลให้ความปลอดภัยโดยรวมของระบบเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน”

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Duo Security blog: https://www.duo.com/blog/duo-security-releases-new-application-integrations

ImageWare

“พฤติกรรมของคนและรหัสผ่านของเขาเป็นจุดอ่อนที่สุดในการเชื่อมต่อเข้า network authentication” กล่าวโดย Jim Miller ประธานและ CEO ของ ImageWare “การเอาความซับซ้อนของรหัสผ่านออก ขณะที่เพิ่มความปลอดภัยให้เข็มแข็งขึ้น ทำได้โดยใช้ biometrics เพิ่มการป้องกันในระดับที่สองให้แก่ระบบเครือข่ายและแอพพลิเคชั่นสำหรับพนักงานในยุคอุปกรณ์พกพานี้ การรวมกันระหว่าง Aruba ClearPass และ ImageWare GoVerifyID ช่วยให้เกิด multi-tiered และ multi-model biometric security approach ที่ทรงพลังซึ่งสามารถใช้ได้กับแอพพลิเคชั่นที่สำคัญมาก ๆ หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายด้วยวิธีการต่าง ๆ – แบบมีสาย ไร้สาย VPN หรือ cellular – และง่ายในการนำไปปรับใช้ในองค์กร”

คำกล่าวสนับสนุนโดย Channel Partner

Comm Solutions

Comm Solution เป็น Channel Partner ของอรูบ้า เป็นผู้จัดหา end-to-end technology solutions สำหรับบริษัทต่าง ๆ ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ “เมื่อมีองค์กรเพิ่มขึ้นที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ mobile-first workplaces เราจำเป็นที่จะต้องจัดการหาส่วนผสมทาง technology solutions ที่ถูกต้องซึ่งไม่เพียงแต่ง่ายในการนำไปปรับใช้เท่านั้น แต่ต้องทำให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด” กล่าวโดย Bill Carr, Chief Mobility Architech ของ Comm Solutions “ ความเป็นเอกภาพของโซลูชั่นระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายของอรูบ้า รวมทั้งความสามารถที่เพิ่มขึ้นซึ่งที่ล้ำสมัยของ AirWave และ ClearPass ทำให้ลูกค้าของเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานให้สูงขึ้นได้ และแผนกไอทีสามารถทำให้ธุรกิจขององค์กรดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง”

Adaptive Communications

Adaptive Communications เป็นผู้นำในการจัดหาโซลูชั่นด้านไอทีให้แก่ลูกค้าหลาย ๆ ราย “อรูบ้าสามารถแสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องถึงความเป็นผู้นำในเรื่องนวัตกรรมและเอกภาพระหว่างโซลูชั่นแบบมีสายและไร้สายที่สมบูรณ์แบบของตน รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นโซลูชั่นทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ล่าสุดของอรูบ้า เพราะยิ่งลูกค้าเราย้ายไปสู่ mobile-first networks มากยิ่งขึ้นเท่าไร เขายิ่งมีความจำเป็นสูงยิ่งขึ้นที่จะต้องใช้โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบของอรูบ้า” กล่าวโดย John Turner ผู้อำนวยการของแผนก UC Practice ของ Adaptive Communications “ ลูกค้าของเราล้วนตื่นเต้นกับ Clarity solution ของอรูบ้า ที่ทำให้สามารถโฟกัสไปในระบบเครือข่ายได้ค่อนข้างลึก รวมทั้งความสามารถใหม่ในการทำ multi-factor authentication ของ ClearPass ทำให้ลูกค้าของเราสามารถให้ประสบการณ์ที่มีคุณภาพสูงแก่ผู้ใช้บริการได้ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในยุค digital workplace สมัยใหม่นี้”

Pricing and Availability

  • Aruba 330 series Wave 2 Access Points ตัวใหม่ซึ่งเป็น multi-gigabit จะวางตลาดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 ด้วยราคา 1, 695 ดอลลาร์สหรัฐฯ
  • Aruba 3810 series switches จะวางตลาดในวันนี้ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 4, 299 ดอลลาร์สหรัฐฯ
  • Aruba ClearPass 6.6 จะมีให้ทำการอัพเกรดซอฟต์แวร์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 นี้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับลูกค้าปัจจุบันที่สัญญาบริการยังไม่หมดลง
  • Aruba AirWave 8.2 และ Aruna Clarity module จะมีวางตลาดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 นี้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

 

เกี่ยวกับอรูบ้าบริษัทหนึ่งในเครือฮิวเล็ตแพ็กการ์ด

อรูบ้าเป็นหนึ่งในเครือบริษัทฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์และเป็นผู้นำในการจัดหาโซลูชั่นระบบเครือข่ายที่ล้ำสมัยสำหรับองค์กรทุกขนาดทั่วโลก บริษัทเป็นผู้ผลิตโซลูชั่นด้านไอทีที่ช่วยเพิ่มพลังให้องค์กรในการให้บริการแก่ผู้ใช้รุ่นใหม่ที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์พกพาผู้ซึ่งใช้ apps ต่าง ๆ ทางธุรกิจที่วางอยู่บนคลาวด์ในทุก ๆ ขั้นตอนของการดำเนินชีวิตทั้งในที่ทำงานและเรื่องส่วนตัว

เรียนรู้เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับอรูบ้าได้ที่ http://www.arubanetworks.com ถ้าต้องการข้อมูลที่ล่าสุดตลอดเวลาสามารถติตามโดยการ follow on Twitter และสำหรับการพูดคุยทางเรื่องเทคโนโลยีล่าสุดเกี่ยวกับ mobility และผลิตภัณฑ์ของอรูบ้า เยี่ยมชม Airheads Social ที่ http://community.arubanetworks.com

About TechTalkThai_PR

Check Also

Citrix เข้าซื้อกิจการ Wrike ระบบ Work Management สำหรับองค์กรมูลค่า 67,500 ล้านบาท

Citrix ได้ออกมายืนยันถึงการเข้าซื้อ Wrike ธุรกิจ Startup ที่เติบโตมาเป็นระบบ Work Management Platform สำหรับธุรกิจองค์กรที่มูลค่า 2,250 ล้านเหรียญหรือราวๆ 67,500 ล้านบาท

รู้จักกับแนวทาง Unified Fast File and Object (UFFO) สำหรับจัดเก็บข้อมูลสมัยใหม่เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ประมวลผลได้อย่างง่ายดาย

ท่ามกลางยุคสมัยที่ข้อมูลใหม่ๆ ถูกสร้างขึ้นอยู่ตลอดเวลา และความต้องการในการนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวทางการในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้พร้อมต่อการนำไปใช้อยู่เสมอนั้นจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญโจทย์หนึ่งขององค์กร